Bloggen

2023
Januari 2023 ’Sunt förnuft’ Går ’sunt förnuft’ före ideologi? Det borde göra det, men så ser det inte ut.  Om det ’sunda förnuftet’ säger att jämlikhet och rättvisa är vad samhället borde tillämpa, så gäller inte detta för oss. Nej...
2022
Januari 2022 ”Hur gör vi?” ”Hur ska det då se ut?” Många ställer frågan i och med att den kapitalistiska marknadsekonomin ökar ojämlikheten, globalt sett, år efter år. Samtidigt blir klimatmålen alltmer avlägsna. Hur ska då våra samhällen byggas...
2021
Januari 2021 En felaktig struktur Vi är ’produkter’ av den struktur vi lever i! Vi agerar och lever våra liv utifrån hur våra samhällen är uppbyggda! Känns dessa påståenden som självklara? Behöver kanske inte kommenteras? Det bara är så – ingenting...
2020
Januari 2020 ”Blir vi fattigare trots att vi blir rikare?” A: Tillväxten belastar planetens olika livsuppehållande system pga sådant som exponentiellt ökande resursuttag och dito ökande mängd avfall. Vi sägs ”behöva” tillväxten för att den ska finansiera...
1 2 3 4