2008

Vi ser enbart män på gator och torg. Var finns alla kvinnor? Jo kvinnan är hänvisad till hemmets fyra väggar. Hennes plats är, som vi har sagt tidigare, att stå vid spisen och dessutom sköta barnen. Hennes arbete innanför hemmets väggar värderas till noll av marknaden. Hon fungerar i praktiken som en slav åt sin herre. Skulle hon någon gång vistas ute bland människor så förblir hon ändå osynlig eftersom hon är påbjuden att dölja sig, mer eller mindre.

Tala om vilket dårhus till samhälle som kvinnan är fångad i. Här är det fullständigt otänkbart för kvinnor att göra sin röst hörd. Strukturen visar sitt rätta ansikte. Nämligen att den är en spelplats för männen. Kvinnan är hänvisad till en helt annan värld. Hon får likt kreaturen hålla till på samhällets bakgård.

                                                     —————————————

Naturligtvis måste det göras investeringar för att driva och utveckla företag. Det förstår vi alla. Men varför skulle inte alla inblandade kunna bidra med den saken? Det är ju också ett sätt att sprida risken.

Även när det gäller marknaden så måste logiken få segra. Det är således ologiskt att ett fåtal kapitalstarka skall, i stort sett, ha allt inflytande på marknaden. Det logiska och enda vettiga är ju att vi alla har ett gemensamt och lika stort inflytande på marknaden. Vore inte detta det enda förnuftiga? Jo naturligtvis, men hur skall det gå till? Ja det är frågan.

Vi kan väl åter igen vara överens om att problemet sitter i strukturen, som allting annat. Ägarförhållandet är sådant och har under mycket lång tid tillbaka varit sådant att det är den kapitalstarke som sätter villkoren för alla och envar. Vi säger ju att dessa är maktens män. Dom kapitalstarka och maktens män är ju, som vi vet, samma människor. I den struktur som vi lever i så hänger ju kapital och makt ihop. Det är maktens män som sätter spelreglerna för marknaden. Det betyder ju att skall vi få en marknad som fungerar för allas bästa så måste maktens män fråntas sin makt. Svårare än så är det inte. Om man betraktar problemet förnuftsmässigt och logiskt. Men att finna en lösning i det praktiska livet är nog så komplicerat. Processen måste få ta sin tid.

Vi kan ju börja med att konstatera att marknaden fungerar ologiskt. Det är mycket vunnet när vi blir medvetna om att så här kan det inte få fortsätta. Som vi har sagt tidigare: för att kunna lösa ett problem så måste man först kunna identifiera problemet och påvisa att det fungerar ologiskt.

Åter igen så kommer vi fram till att det är själva den patriarkala strukturen som är orsaken till att marknaden är som den är. Man kan säga att marknaden är en lekplats för dom stora kapitalägarna, alltså maktens män. Marknaden borde istället vara en lekplats, för oss alla. Där vi alla har en lika stor del av kakan.

Varför skall en viss människa äga miljarder medan en annan människa knappt äger kläderna hon har på sig? Var finns logiken i detta förhållande? Det går bara inte att finna någon logik. Det säger ju sig självt att så här kan det inte få fortsätta att vara. Ändå har det fungerat så här i årtusenden. Men nu måste väl ändå måttet vara rågat. Eller vad säger ni? Nu måste logiken och det sunda förnuftet få genomslag annars finns ingen framtid för oss. Därmed vill jag säga att det brådskar en hel del. Det förstår väl var och en att dessa gigantiska orättvisor som finns mellan människor leder till våld och missnöje. Förstår vi det? Detta våld kommer bara att tillta i omfattning om ingen förändring sker.

Det krävs alltså en förändring av strukturen för att få ett slut på våldet. Är detta svårt att förstå?

Kan vi koppla det här till den inledande frågan om att driva och utveckla företag?

                                                         ————————————-

Vi är som fastnaglade i strukturen.

Kapitalägaren kanske resonerar så här: lönenivån är alltför hög här i landet därför tar jag beslutet att flytta företaget utomlands.

Eller han kanske resonerar så här: skatter och avgifter är på tok för höga här, därför väljer vi att flytta ut.

Eller så här: om kommunen hjälper till med diverse bidrag så etablerar vi oss här.

Den vanliga människan hamnar i total beroendeställning till kapitalets tänkanden och göranden. Vill kapitalägaren lägga ner företagen eller flytta företagen så får vi snällt stiga åt sidan och se på.

Vi måste ha klart för oss att kapitalet söker sig till marknader som ger bäst återbäring. Vad skall vi göra åt det? Nej vi kan ingenting göra åt det. Vi är som fastnaglade i strukturen. Vårt tänkande har formats till att acceptera detta förhållande. Vi tror att det skall vara så. Vi har formats till tron att det är helt i sin ordning att vissa människor skall styra och ställa på marknaden och i övriga samhället. Vi tror att marknadsstrukturen skall vara uppdelad på kapitalägare och icke-kapitalägare.

Vi har lärt oss att livet går ut på att tjäna pengar. Kapitalet vill tjäna så mycket som möjligt. Vi vill tjäna så mycket som möjligt. Därför så uppstår ett motsatsförhållande. En motsättning. Vi tror att det skall vara så. Kapitalägaren tror att det skall vara så. Alla tror att strukturen skall se ut så.

Pengar, pengar. Jakten på pengar driver oss alla. Vi tror att livet skall levas så. Vi är som fastnaglade i strukturen.

                                                      ———————————-

Författarna till våra historieböcker skildrar romarrikets uppgång och fall; den kinesiska kejsardynastins storhetsperioder; de europeiska korstågens härjningar; europeernas kolonisering av stora delar av världen; det trettiåriga kriget; Karl XII härjningståg mot våra grannar; världskrigens totala förakt för mänskligt liv. Listan kan göras oändlig på hur maktens män genom våld försöker skaffa sig ännu mera makt.

Vi får lära oss hela den här historien. Vi får lära oss hur vålsam människosläktets utveckling har varit och är. Vi får lära oss det precis som om livet skall levas så. Precis som om vårt släktes utveckling inte kunde ha gått till på ett annorlundare sätt. Det som har varit det har varit och det kunde inte ha gjorts annorlunda. Det finns just ingenting att ifrågasätta med det, enligt historiens författare.

Men det är just på den här punkten som all historieframställning är felaktig. Den avgörande frågeställningen saknas. Och den lyder: skulle människan ha levt på det sätt som hon har gjort?

Nej människan skulle inte ha levt på det sätt som hon har gjort. Denna avgörande frågeställning saknas i all historieframställning. Därmed blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att söka förstå dom grundläggande problemen för mänskligheten.

Vi måste söka förstå vad som har gått fel i mänsklighetens utveckling. Det förstår vi bäst genom att blicka tillbaka i historien och ifrågasätta. När vi förstår det så är det lätt för oss att inse vad som är fel i dagens samhällen.

                                                 —————————————

När det för tusentals år sedan gjordes skillnad på människa och människa så blev ju detta förödande för mänskligheten. Det gjordes till praxis att det skulle vara statusskillnader på människor. Enbart könsskillnaden räckte för att en statusskillnad var etablerad.

Dåtidens ”stora tänkare och filosofer” förkunnade att så var fallet. Det blev alltså allmänt vedertaget och ingenting att ifrågasätta. I praktiken var det därför en omöjlighet för den vanliga enkla människan att överhuvudtaget komma på att ifrågasätta maktens människosyn. Allra helst om man dessutom var kvinna.

Det religiösa tänkandet tog mer eller mindre stryptag på mänskligheten. Det som de religiösa skrifterna förkunnade blev lag och kunde inte ifrågasättas.

Detta synsätt är ju förödande. Vilket också visar sig genom historiens lopp. Att det har varit och är förödande börjar vi inse nu. Och det är kanske först nu, under historiens gång, som vi inser det.

Eller vi kanske ännu inte har börjat inse det?

                                             —————————————–

Du vaknar upp till den ständiga ångesten över att du sitter fast i ditt missbruk. Hur skall du fixa ytterligare en dag? Okey pengar har du för någon vecka framöver. Men efter det. Ingen aning.

Dina två små barn då?

 ”Nej jag klarar inte det här! Antingen släpper jag taget och då får det gå som det går eller också ber jag om hjälp.”

Det är så här det ser ut. Ber du om hjälp så åker du fast och dom kommer att utvisa både dig och dina barn. Jag förstår din fruktansvärda ångest.

”Snälla, ta hand om barnen så överlämnar jag mig! Mitt liv tar slut här. Jag orkar inte kämpa emot längre.”

                                       ————————————————

Hur skall samhället kunna förändras när vi är omedvetna om det grundläggande problemet?

Svaret måste bli: nej det går inte att förändra samhället om vi är omedvetna om det grundläggande problemet. Så länge som det grundläggande problemet förblir olöst, så länge kommer våra samhällen att innehålla allvarliga fel och brister. Detta har vi påvisat tidigare och vi kommer fortsättningsvis att upprepa det gång på gång.

Av denna orsak är det därför absolut nödvändigt att all historieframställning övergår från att enbart beskriva historien, till att både beskriva och ifrågasätta följderna av den historiska gången.

Är det någonting i det historiska förloppet som har gått fel när halva mänskligheten har varit och fortfarande delvis är omyndigförklarad?

Historieframställningen måste ställa dom avgörande frågorna. Det grundläggande problemet måste medvetandegöras och lyftas fram så att alla ser det klart och tydligt. Det är först då som en förändring kan påbörjas.

                                                 —————————————

Det är just ekonomin som blir värdemätaren på samhället. Allt annat får en undanskymd plats. Stora penningstarka företag och en statskassa som får en allt mer stabil ekonomi. Detta är tydligen vad som menas med att det går bra för samhället. Och som det alltid har varit så är det framför allt en liten minotitet av befolkningen som gynnas. Det är den ekonomiska eliten som är dom stora vinnarna.

Det går inte komma ifrån att vi, precis som förr, lever i ett klassamhälle. Man kan säga som man alltid har sagt: en liten minoritet skor sig på majoritetens bekostnad.

                                                     ———————————–

Vi kallar det revolutionära handlingar. Men dessa handlingar blir sällan lyckosamma. Vilket ju historien bevisar gång efter gång. Revolutionära handlingar slutar mycket sällan i att folken får det bättre. Maktens män ersätts bara av en ny maktelit och efter några år så utövar denna nya maktelit samma förtryck mot folken. All denna turbulens leder just ingen vart och folken får det inte bättre. Vilket ju åter igen historien är ett bevis för.

Varför blir det så? Jo därför att den patriarkala strukturen inte genomgår en grundläggande förändring. Vårt tänkande och framför allt maktens tänkande är det samma såväl före som efter så kallade revolutionära samhällsomstörtningar.

                                                    —————————————-

Det handlar inte om att välja sida längre. Jag menar, det hjäper föga att sitta hemma och ondgöra sig över huruvida vänster- eller högerpolitikern sticker dig mest i ögonen. Vi har nämligen inget val längre.

Skall våra samhällen kunna överleva dom alltmer tilltagande kriserna och då avser jag verkligen alla kriser, från klimatkrisen till ekonomiska kriser, då finns bara en enda utväg och det är en strukturell förändring av våra samhällen. Att tro någonting annat är dömt att misslyckas. Så kallad vänster- eller högerpolitik av ”våra” etablerade partier leder inte till den nödvändiga förändringen.

Alltså ser det mörkt ut eftersom det saknas politisk insikt i den grundläggande problematiken.

                                                       ———————————-

Varför är det så och varför har det blivit så? Enormt stora frågor, som det har skrivits mängder av böcker om. Kända socialistiska författare har under ett antal generationer förklarat dessa frågor på ett uttömmande sätt. Men ändå inte riktigt.

Dom har, som vi så väl känner till, stakat ut vägen för oss hur klassamhället skall brytas ned till det klasslösa samhället. Men ändå inte förklarat det grundläggande problemet.

Dessa samhälleliga förändringar i de så kallade kommunistiska staterna hade inte och har inte åstadkommit dom resultat som dessa författare efterlyst. Nej dessa stater har misslyckats totalt.

Och varför blev det så och vad beror det på? Jo naturligtvis så både det blev så och beror på att samhället inte har lyckats lösa det grundläggande problemet. Nämligen patriarkatet.

                                                         —————————————

”Vi tömmer skiten i havet! Här är det ingen som kan se oss. Jag menar, vad spelar det för roll om skiten hamnar här när ändå ingen får veta något? Om vi skulle ha ansökt om tillstånd att få rengöra det här på hemmaplan så hade det gått på flera hundra tusen och det har vi bara inte råd med. Jag ställer inte upp på att riskera företagets framtid. Dom skall vara jävligt tacksamma att vi finns och fixar det här skitjobbet! Några av kommungubbarna vet vad vi håller på med men jag har sett till att dom håller käften.”

                                                           ————————————-

Trots att medvetenheten i samhället nu är större än någon gång tidigare i historien om nödvändigheten av att barnen måste ges den allra bästa omvårdnaden för att dom skall kunna utvecklas till harmoniska individer, så fungerar det inte i praktiken. Varför? Varför behandlas inte våra barn på det sätt som vi alla önskar och vet att barn skall behandlas? Varför missgynnas barnen trots att vi alla är medvetna om att barnen måste prioriteras i samhället? Varför misslyckas samhället?

Jo vi misslyckas därför att strukturen inte förändras. Vi misslyckas därför att vi är omedvetna om att det är strukturen som är grundorsaken till vårt misslyckande.

                                                      ————————————–

Allting slås sönder där vi bor och lever. Dom unga männen eller rättare sagt tonåringarna krossar allt i sin framfart. Våra flickor våldtas. Skräcken bland oss alla som lever här syns i våra ansikten.

Vad kommer att hända inatt? Blir det åter igen ett hus som sticks i brand? Kommer en av våra söner att skjutas ner? Här råder rena rama helvetet.

Finns det någon ljusning för oss? Är det så här vi skall fortsätta leva våra liv?

                                                    ————————————–

För att få ett slut på krig och våld så räcker det inte med att underteckna fredsavtal eller att sätta in så kallade fredsbevarande styrkor. Okey man kanske löser konflikter för stunden genom att sätta in vapenmakt mot ”onda” krigsherrar. Men det är inte dom grundläggande problemen i samhället som löses, utan det är maktbalansen mellan patriarkala samhällen som måhända får en lösning.

                                                    ——————————————-

Även om vi med rätta avskyr dessa maktgalna mördare så menar jag att vi själva kan hamna i deras kläder om dom ”rätta” förutsättningarna skapas. Vi skall på inga villkor betrakta oss själva som bättre och ödmjukare män än dessa tyranner. Vi sitter fast i strukturen på samma sätt som dom. Det är enbart nyansskillnader mellan oss män i strukturen. Vårt tänkande formas ju utifrån samhällsstrukturen som råder. Och strukturen är ju orättvis. Den skapar vinnare och förlorare.

Att den skapar vinnare och förlorare det vet vi. Ser vi möjligheten att ta oss över till den vinnande sidan, då tar vi den möjligheten. Eller hur? Kosta vad det kosta vill!

                                                 ——————————–

Historien kan vi inte ändra på. Den är ju som en uppslagsbok, för oss. Den våldsamma och orättvisa historien är ju en faktisk realitet för oss. Detta går inte att förneka. Men steget från att konstatera detta faktum till att dra slutsatsen att någonting grundläggande har gått fel i utvecklingen av våra samhällen, är någonting helt annat.

Miljarder människor hävdar att det är guds vilja att våra samhällen ser ut som dom gör. Många hävdar att våra samhällen skall vara ojämlika. Man menar att vissa människor förtjänar att leva bättre än andra. Medan följaktligen andra förtjänar att leva sämre än vissa. Ja meningarna om hur våra samhällsstrukturer skall se ut är många. Den ena åsikten är mer uppseendeväckande än den andra.

Därför kan vi också dra slutsatsen att ett ifrågasättande av samhällsbyggen som orsaker till krig, våld och elände omöjligen kan göras av samhällenas förvaltare. Alltså ”våra” politiker. Detta ifrågasättande blir därför i det närmaste ogenomförbart. Det som inte förstås kan inte ifrågasättas.

Logiken säger oss att det är just samhällsstrukturen som är grundorsaken till krig, våld och elände. ”Våra herrar” förstår inte logiken!

                                                        ———————————-

Går det att räkna ut vem som har den mest logiska åsikten? Jag tänker så här: när politiska partiers företrädare debatterar mot varann, finns det då något sätt att mäta vem som har den mest logiska åsikten?

Först av allt så skall vi klargöra att när vi lever i ologiska/orättvisa samhällsstrukturer så tänker och agerar vi ologiskt, så även politiska företrädare. Därför så skall vi inte förvänta oss att dessa politiker agerar logiskt. Deras uppgift är ju att förvalta den rådande strukturen och ingenting annat. Detta faktum får vi inte glömma.

Men i alla fall: när den ene politikern argumenterar för att kvinnor inte skall ha rösträtt och den andre politikern argumenterar för motsatsen, vem av dessa politiker har den mest logiska åsikten? Observera först att dessa bägge politiker är män. Kvinnliga politiker tillåts inte debattera om denna fråga eftersom dom ännu inte har någon rösträtt.

Nåväl, har man åsikten att kvinnor och män är jämlika då kommer man också fram till att kvinnor och män skall ha lika rösträtt. Har man däremot åsikten att kvinnor och män inte är eller skall vara jämlika då kommer man fram till åsikten att kvinnor inte skall ha rösträtt.

Som vi ser så har vi ställt ovanstående frågor till enbart män. Kvinnliga politiker är ju inte accepterade. Redan där är maktförhållandet ett faktum.

Ställer vi frågorna till kvinnorna i samhället så får vi garanterat ett gemensamt svar: könen skall vara jämlika och därigenom så skall könen ha lika rösträtt.

Hur avgör vi nu då vem av politikerna som har den logiska åsikten? Jo logiken i denna fråg säger oss att kvinnor inte är nöjda med att vara underställda männen vilket ju för med sig ojämlikhet och därmed orättvisa. Ett sådant förhållande mellan könen blir ologiskt.

Politikern som hävdar att kvinnor skall ha lika rösträtt som män agerar därför logiskt.

Jag menar att vi kan ställa sådana här frågor om allt i våra samhällen som har med själva strukturen att göra. Alltså strukturella förhållanden mellan oss människor i våra samhällen.

Borde inte detta fungera eller har vi missat något?

                                                       ———————————–

Slav eller arbetare, vad är skillnaden?

Marknaden sätter spelreglerna. Vilket innebär att man strävar efter att kunna köpa arbetskraften så billigt som möjligt och låta denna arbetskraft arbeta så mycket som möjligt. Sådana är reglerna.

Det är högsta möjliga avkastning på investerat kapital som gäller. En barnarbetare är inte  mera värd än vilken annan vara som helst. Så fungerar strukturen som vi lever i.

Dom unga flickorna och pojkarna visar oss den råa nakna sanningen om hur marknaden ser ut. Och den fungerar i princip på samma sätt här hos oss, med den skillnaden att här lindar vi in förtrycket i tjusiga avtal och regler.

Mina vänner, vi är grundlurade!

                                                     ————————————–

Kommunism har idag blivit ett skällsord. Man kan säga med rätta eftersom dom stater som idag utger sig för att vara kommunistiska i själva verket är stater som styrs diktatoriskt med enorma klasskillnader mellan människorna i samhället.

Kommunismens grundideologi är här helt ställd åt sidan. I dagens så kallade kommunistiska samhällen råder det totala föraktet från den härskande klassen gentemot den vanliga människan. Kapitalismen råder även i dessa samhällen precis som i övriga världen. Och dessa samhällen är fjärran från ideologin om det klasslösa samhället.

Det klasslösa samhället är det logiska och enda rättvisa samhället. Ett sådant samhälle är ett äkta kommunistiskt samhälle.

                                                   ————————————–

Krig, våld och den ekonomiska makten är ju dom största kännetecknen på patriarkatet. Det är slående vad denna destruktiva kraft gör sig påmind, varje dag. Miljarder människor lever sina liv mitt i denna våldets gryta.

Vi som har skonats från detta det hemskaste våldet kan uppleva det i media jämnt och ständigt, året om.

Det är mannens privilegium att gå ut och slåss med vapen i hand. Den som har vapen den har makt. Och just detta är ju förbehållet mannen. Mannen krigar, mannen våldför sig mot civilbefolkningen. Det är ett maktspel som utspelar sig. Så har det varit och så är det fortfarande.

Civilbefolkningen lemlästas vid väpnade konflikter. Detta meningslösa destruktiva dödande och lemlästande av människor är det mest iögonfallande beviset på det osunda patriarkatet.

Den utlösande faktorn till allt dödande har vi inte nämnt på dessa rader. Den ekonomiska makten.

En fråga: kan vi förstå att den ekonomiska orättvisan i våra samhällen är orsaken till våldet? Får jag svara? Jag tror inte att vi förstår det.

                                                  ———————————

Vi ser och hör varje dag hur krig och elände plågar folken på den afrikanska kontinenten. Dessa etniska konflikter verkar aldrig ta slut. Vi undrar. Hur orkar dom hålla på? Skall mördandet och lemlästandet aldrig ta slut? Alla dödas utan pardon. Det är männen som krigar. Mot civilbefolkningen tas ingen som helst hänsyn. Tillhör man inte ”rätt” etnisk grupp så lever man mycket farligt.

Varför är det så, kanske vi undrar? Eller vi kanske inte undrar längre? Dom är ju som vilddjur där nere, tänker vi. Dom verkar döda för nöjets skull.

Vi ser hur andra människor har det. Dom lever så helt annorlunda mot vad vi själva gör.

Varje dag betraktar vi världen som den är. Det är tydligen så här livet skall se ut. Är det så här vi skall leva? Skall livet vara på detta vis?

                                                     ————————————

Det är strukturen som, på sitt sätt, föder fram galna människor. Alltifrån galna ledare till simpla mördare och våldsverkare. Det är strukturen som är orsaken till att individuella galningar överhuvudtaget utvecklas i ett samhälle. Därför kan omöjligen samhället få ett slut på våldet eftersom samhället i sig självt är sjukt. Det går bara inte.

                                                    ————————————

Samhällssystemet; religionen; etniska och kulturella skillnader kan ju skilja sig markant från en stat till en annan. Människorna som växer upp i dessa, från varann skilda stater, formas naturligtvis av ”sin” stats samhällsstruktur. Människorna identifierar sig med sin stat och dess struktur/system. Strukturen må vara hur idiotisk och inhuman som helst. Människorna i strukturen ”ser inte” dess brister. Man lever som man alltid har levt. Har man levt så här i generation efter generation, varför skall man inte leva så här nu?

Motsättningar mellan stater har alltid existerat. Varför skall dessa motsättningar upphöra nu? Vi har alltid varit fiender och vi kommer alltid att förbli fiender. Det är så man resonerar.

Det är den hierarkiska maktstrukturen som genom historien har skapat dessa konflikter och eftersom den grundläggande motsättningen är olöst så underblåses motsättningar mellan stater hela tiden.

Det blir en styv uppgift för framtidens generationer att bryta ner dessa ”konstlade” motsättningar – stater. Eller så kan det överbryggas ganska snabbt när befolkningarna, på var sin sida om statsgränserna, genom kunskap kan frigöra sig från den förtryckande samhällsstruktur som har format dem.

Stater/länder, så som vi idag tänker och upplever oss stater, har således ingen framtid. Stater är en skapelse av det hierarkiska patriarkatet och stater skapar, som vi ser, mer orättvisa än rättvisa för mänskligheten. Därför finns ingen framtid för en sådan uppdelning av människor.

Som vi har sagt tidigare: denna uppdelning av människor bygger på grundläggande fel och brister vilket bevisas genom det historiska perspektivet.

                                                        —————————————

Ordet demokrati är ett ord som i praktiken inte innebär någonting. Den verkliga makten i våra samhällen innefattas inte av ordet demokrati.

Dagens politiska partier kan därför inte åstadkomma verkliga förändringar i våra samhällen. Dom käbblar om småsaker som egentligen inte innebär att människorna får det bättre. Därför kan man också säga att den politiska demokratin är ett medel för maktens män att ostört få fortsätta med sin verksamhet att skapa sig ekonomisk makt över folket.

                                                     ————————————–

Vad är en konstnär? Jo vi definierar en konstnär som en kreativ och skapande människa vars konst får oss att uppleva tillfredsställelse. Konsten berör oss på alla sätt och vis. Därför så kan man säga att dessa konstnärer, som berör oss, dom beundrar vi. Ja vi ser rent av upp till dom.

Vi, som ju är marknaden, betalar också dessa konstnärer med pengar. Ibland får dom till och med mycket pengar så att dom får möjligheten att leva sina liv i lyx och överflöd.

Jag ställer frågan: skall det fungera så? Skall dessa människor jämföras med stora kapitalägare? Ja dom blir ju själva kapitalägare.

Man kan därför säga att konstnärer, precis som vilka människor som helst, är beroende av marknaden. Varje konstnär har sitt pris. Marknaden sätter priset. Konstnärer lever i och är beroende av marknaden, precis som du och jag. Många konstnärer lever av smulor och ett fåtal lever i överflöd. Så är det. Konstnärer är lika fast förankrade i den rådande marknadsstrukturen som vi alla.

Skall det fungera så? Nej eftersom vi lever i en orättvis struktur så lever även konstnärer i en orättvis struktur.

Eftersom strukturen formar vårt tänkande så innebär det att vi formas att iakta konstnärer utifrån dom riktlinjer som strukturen/marknaden uppställer. Strukturen har lärt oss att se upp till maktmänniskor. Vi ser upp till rika och kända människor. Kända konstnärer är inget undantag. Alla kändisar – människor med makt och rikedom upphöjs av oss till övermänniskor.

Det är detta synsätt som är ologiskt. Strukturen/marknaden har format oss alla att se på varann utifrån detta ologiska tänkande. Vi rangordnar varann efter marknadens värderingar. Denna syn skapar orättvisor, vilket vi ju ser dagligen.

Av detta kan vi dra slutsatsen att ingen konstnär är mer betydelsefull än någon annan. Precis som att ingen av oss människor är mer betydelsefull än någon annan.

Detta synsätt går, som vi ser, tvärs emot dagens marknadssyn. Marknaden sätter ju olika pris på konstnärer så som den sätter olika pris på oss alla. Detta är i grunden orättvist och leder, som vi ser, till motsättningar.

Vår syn på konstnärer är lika ologisk som vår syn på människor i allmänhet. Vi ser och tänker så som marknaden har format oss att se och tänka.

Vi inbillar oss själva att vi är fritt tänkande och fritt agerande människor. Denna syn är fullständigt fel. Jag säger det igen: vi tänker och agerar så som strukturen har format oss att tänka och agera. Och detta synsätt drabbar även konstnärer.

                                             —————————————–

Företagande och företagsamhet kommer att blomstra i mycket högre grad om alla människor i samhället involveras i kreativa uppgifter. Ett kreativt tänkande utvecklas betydligt bättre och effektivare i ett rättvist och jämlikt samhälle. Det är inte förnuftigt att tro att kreativa idéer måste bygga på att enskilda individer är kapitalägare.

Hur skall det fungera om vi inte jagar pengarna så som vi gör idag? Hur skall samhället fungera om inte människorna i samhället ser pengarna som drivfjädern i livet?

Jo samhället kommer att fungera mycket bättre beroende på att mervärdet av produktionen kommer människorna/samhället till del. Istället för att som nu hamna i kapitalägarnas fickor.

Det handlar om att vi börjar tänka logiskt. Det handlar om att strukturen genomgår denna nödvändiga förändring.

Skall vi alla få ta del av det värde som uppstår genom produktionen av varor och tjänster eller skall dessa värden hamna i kapitalets spekulativa kvarnar?

                                               ————————————-

Pengar skapas genom den produktion som vi åstadkommer. Pengar blir därmed också ett mått på arbetet. Därför kan vi säga att människorna i samhället byter arbeten med varann. En viss mängd arbete blir därmed likvärdigt med ett visst antal pengar. Eller hur? Därmed inte sagt att dessa ”arbetsbyten” är rättvisa.

Samhället utvecklas alltså med hjälp av det arbete som vi människor utför. Välstånd och ett drägligt liv är alltså avhängigt av det arbete som vi åstadkommer.

Vi kan också se det på det viset att om ingen i samhället arbetar så utvecklas heller inte samhället. Om produktionen av livsmedel; kläder; hus och så vidare avstannar så medför det att samhället bryts ned och vi får svårt att kunna leva drägliga liv.

Utifrån dessa fakta så förstår vi att det är till fördel för ett samhälle om alla individer kan bidra med en viss mängd arbete. Samhällen blomstrar när människorna producerar varor och tjänster som är till gagn för hela samhället.

Om produktionen av samhälleliga varor och tjänster skulle upphöra då skulle samhället förfalla snabbt.

Förstår vi kapitalägandets roll i det här sammanhanget?

                                             —————————————-

Uppdelningen av världen i stater/länder. Har ni tänkt på det?

Det är ju också någonting som vi betraktar som självklart. Det bara är så. Vi betraktar det lika självklart som att vi måste äta, för att överleva. Det är ju så vi betraktar det. Men är det så enkelt? I praktiken är det ju stor skillnad på var man lever någonstans.

Det är ju åtskilliga gånger större möjligheter att leva ett drägligt liv i vårt land än vad det är i ett så kallat fattigt land. Den nyfödda har ju helt andra förutsättningar till ett ”bättre” liv här än vad den nyfödda har i det fattiga landet. Bara för att ta ett exempel.

Verkar detta förhållande förnuftigt? Nej naturligtvis inte. Det naturliga vore väl att den nyfödda borde ha lika förutsättningar till ett drägligt liv oberoende av om hon råkar vara född här eller där. Detta borde vara det normala och självklara. Men så är det alltså inte.

Varför är då vår värld uppdelad i länder? Hur har det blivit så? Är denna uppdelning till gagn för mänskligheten eller är det till nackdel?

Hur uppstod då länder? Kom människorna inom ett särskilt landområde på att dom skulle bilda en gräns gentemot människorna inom ett annat landområde? Verkar detta rimligt? Nej det verkar ju helt orimligt.

Stater, eller länder, fanns för tusentals år sedan. Stater uppstod som en följd av att maktens män ville garantera sig sin makt och helst också utvidga den. Man säkrade sin makt med gigantiska våldsapparater och ett speciellt tänkande. Det övernaturliga tänkandet som förkunnade att statens härskare var guden personifierad.

Stater uppstod alltså inte som en följd av att vanliga människor ville bygga upp en mur gentemot sina grannar. Nej stater uppstod ur den härskande maktens begär om ett liv med makt, med allt vad det innebär.

Som synes så är alltså det historiska ursprunget till dagens länder fullständigt oförnuftigt och inhumant.

Vad leder då denna uppdelning av människor i separerade stater till? Jo där har vi ju hur många exempel som helst på vilka fruktansvärda tragedier som har drabbat och drabbar människor som lever på ”fel” sida om gränsen.

Statsgränser är i praktiken maktgränser. Eftersom nu denna maktuppdelning är tusentals år gammal så innebär det att vi idag inte funderar över detta allvarliga fel i våra samhällens uppbyggnad. Vi har tagit till oss detta förödande historiska fel så att vi ser det som fullt naturligt. Vi har så att säga blivit förblindade under den historiska gången. Det som en gång startade på ett inhumant sätt har vi under historiens gång övergått till att betrakta som humant. Vi betraktar länder idag som någonting förnuftigt och logiskt.

Men detta tänkesätt bygger på grundläggande fel, som vi ser. Detta tänkande är destruktivt. Det gagnar inte människorna utan det får negativa följdverkningar. Uppdelningen av människor i länder blir därför en grogrund för orättvisa, med konflikter som en naturlig följd. Vilket ju historien bevisar för oss.

Patriarkatet har därigenom skapat ett mycket komplicerat problem för mänskligheten, att lösa upp. Dagens länder är alltså resultatet av äldre tiders maktuppgörelser mellan det hierarkiska patriarkatet. Det har ingenting att göra med det sunda förnuftet.

                                                           —————————————

Vi har tidigare redogjort för arbetets (lönearbetets) ursprung och kommit fram till att just lönearbetets ursprung hänger intimt samman med ägandet. Ägandet av arbetet. Och eftersom den patriarkala strukturen, vid det här laget, var väletablerad så var det naturligtvis en del av strukturen att arbete och ägande hörde samman.

Men jag påstår nu att arbetet kan fungera utan ägande. Hur går denna ekvation ihop? Jo men försök att tänka er tillbaka till hur dom tidiga människorna levde. Den ena personen samlar in växter och den andra personen är i full färd med att fånga in fisk. En tredje person håller på att iordningställa en hydda. En fjärde tillverkar redskap. En femte hjälper dom små barnen i gruppen med allehanda ting. En sjätte hjälper den sjunde i gruppen med att stilla ett öppet sår i ryggen. Och så vidare. Så här går livet sin gilla gång.

Det arbete som gruppmedlemmarna utför tillfaller så klart hela gruppen. Därför så kanske man kan säga att gruppen äger arbetet. Det är gruppen som tjänar på det arbete som utförs av gruppmedlemmarna. Alla är viktiga individer för att gruppen skall leva vidare.

Hur skall vi överföra detta tänkande till dagens samhällen? Vi inser genast att det inte fungerar beroende på att strukturen är helt annorlunda idag än förr. Vad som krävs är alltså en strukturell förändring av samhället. Dagens struktur, den patriarkala, fungerar ju på det viset att den gynnar ett fåtal men missgynnar majoriteten. Strukturen måste fås att ändras till att gynna alla, inte bara ett fåtal. Naturen måste komma i balans igen och det kräver en strukturell förändring. Det bara är så. Några andra utvägar finns inte. Det logiska tänkandet måste få möjligheten att forma människans liv på jorden. I annat fall kommer människans möjligheter att leva vidare att bli omöjliga.

Vi hamnar i samma frågeställning som vi har gjort många gånger förut. Varför skall vissa människor leva i överflöd medan majoriteten knappt har möjligheten att leva ett drägligt liv? Skall det fortsätta att alltid vara så? Är det logiskt att denna orättvisa skall fortgå? Nej, nej, nej. Det kan inte få fortsätta som det har gjort under de senaste tusentals åren. Svaret är nej. Det kan bara inte fungera så. Då går vi under. Så är det.

En minoritet kan inte få diktera villkoren för majoriteten av mänskligheten. Detta tänkande leder till katastrof för oss alla. Således så kan inte kapitalägandet vara förbehållet ett fåtal stora marknadsaktörer. Tänk logiskt så inser vi nog alla att detta förhållande är absurt. Eller vad? Kapitalägandet måste tillfalla oss alla inte endast ett fåtal. Det går inte att komma till en annan slutsats om man får låta logiken råda. Eller hur?

Drar man således den logiska slutsatsen att ägandet måste tillfalla oss alla så kommer man fram till att ägandet upphör. Vilket ju är samma sak. Ägandet upphör när den strukturella förändringen är genomförd.

                                                   —————————————–

Säg till den religiöse: att det finns ingen gud!

Vad får du för svar? Bevisa motsatsen!

Nej det är inte du som skall bevisa motsatsen, det är den religiöse som skall bevisa att det finns en gud.

Och detta har dom ännu inte lyckats med.

Vilken slutsats skall vi dra av detta mer än tusenåriga obevisbara påstående om guden?

Eftersom det inte kan bevisas så finns helt enkelt ingen gud.

Religionen är ett påfund av den mänskliga hjärnan.

Om människan inte fanns så fanns heller inte religionen.

Gudar tillhör det övernaturliga.

Ett tänkande som har sitt ursprung i den orättvisa struktur som vi lever i.

                                                   ——————————

Om kapitalet inte genererar någon vinst så blir det heller ingen investering. Så enkelt fungerar det. På grund av denna primära orsak så väljer kapitalets ägare helt enkelt att ”låsa” in sitt kapital i så kallade säkra placeringar.

Enorma kapitalmängder är alltså inlåsta utan möjligheter för människorna i samhället att kunna användas för att utveckla sitt samhälle. Så ser strukturen ut.

Hur skall då samhället kunna ”locka” det privata kapitalet att börja investera? Jo ett sätt är att avreglera exempelvis vård, skola och omsorg. Privata investerare lockas att få skattepengar när dom slår sig in på denna nya marknad. Ett fiffigt sätt va? Det skapar ju arbetstillfällen.

Men vi har missat något. Vad händer på sikt med denna politik? Jo avregleringar av den offentliga sektorn medför ju att ännu mer kapital binds upp av det privatägda kapitalet. Skattepengarna går ju rakt ner i fickorna på kapitalägarna. Privata kapitalägare får alltså en ännu större makt över det samlade kapitalet i samhället. Dom nyvunna skattepengarna tackar kapitalets ägare för och hur dom sedan används det har inte samhället med att göra.

Det långsiktiga resultatet av den här sortens politik kommer oundvikligen att leda till en allt högre arbetslöshet; en ännu mer fördjupad klyfta mellan fattig och rik; en utarmning av samhället med allt vad det innebär.

Dom globala kriserna, inom alla områden, kommer att öka i omfattning!

                                              —————————————

Rubriken på en tidningsartikel: ”Trots större satsningar på psykiatrin så blir det inte bättre för patienterna! Varför?”

Jo svaret är enkelt. Det är en omöjlig uppgift att bota psykiskt sjuka patienter när själva strukturen som dom lever i är sjuk.

Vi kan ta en liknelse: det går inte att bota en lungcancerpatient som röker. Med andra ord så kan man säga att livet för människan blir inte bättre när grundförutsättningarna är ologiska.

Vad hjälper pengar när strukturen är som den är? Vad hjälper det att skicka pengar till så kallade u-länder? Det låter naturligtvis grymt men frågan är berättigad. Visst kan pengar hjälpa för stunden, men så länge som strukturen är som den är så hjälper inga pengar.

Pengarna hamnar hos korrumperade byråkrater. Det gäller ju att sno åt sig så mycket som möjligt av kakan. Det är samma regler som gäller i fattiga länder som i rika. Ingen skillnad. Strukturen bygger ju på att man jagar pengar. Livet handlar om att tjäna så mycket som möjligt. Denna desperata sanning blir ännu tydligare i fattiga länder. Här handlar livet om att överleva, ingenting annat. Så uselt är det ställt. Men det vet vi ju vid det här laget. Eller hur?

En annan sak: våld och kriminalitet tilltar i våra samhällen trots att mer och mer pengar pumpas in i åtgärder för brottsbekämpning. Jag säger det igen: det går inte att få bukt med våldet i våra orättvisa strukturer.

                                          —————————————–

Vi kan dra följande slutsatser. Kungar; kejsare; faraoner; påvar; tsarer eller vad dom nu har för titel tillhör människosläktets avskum.

Okey, säger ni, men vad är det för fel på våran kung? Han gör ju inte en människa förnär. Nej det är förvisso sant. Våran kung fungerar som en vacker souvernir, en pärla som vi till och med kan vara stolta över. Men så enkelt är det inte.

Vi måste sätta in den nuvarande kungen i sitt historiska sammanhang. Genom att gå några generationer tillbaka i tiden så förstår vi vad kungamakten står för. Kungamakten stod för – just makten över kungariket. Kungen härskade över befolkningen i sitt kungarike. Makten upprätthölls med våld; religiöst förtryck; aggresion mot främmande makt; ekonomisk utarmning av folken. Det är så vi måste betrakta kungamakten. Att kungen numera är att betrakta som ett vackert minnesmärke, det beror på att vårt samhälle genomgår grundläggande förändringar i samhällsstrukturen.

Vi kan nu förstå det sjuka med forna tiders konungavälden därför att vi har möjlighet att stå vid sidan om och iakta det samhälle som levdes förr.

Därmed har vi då klargjort att envåldshärskare; kungar; kejsare; religiösa överhuvuden hur anspråkslösa dom idag än förefaller att vara, så hör dom inte hemma i ett framtida samhälle.

Deras tillkomst för flera tusen år sedan var ett resultat av maktstrukturen. Samhällena slog in på en utveckling som var behäftad med grundläggande fel och brister. Som vi ser blev det förödande för oss.

Nu när vi ”står vid sidan om” och iaktar så konstaterar vi att så skall livet inte levas. Men det är först nu som vi har möjligheten att dra denna slutsats. Den här slutsatsen var svårare att komma fram till för bara några generationer sedan. Beroende på att vi människor då levde i ett mer auktoritärt hierarkiskt samhälle, som dessutom genomsyrades av religiösa diktat.

                                           ———————————————

Vad är det som avgör om tänkandet är logiskt eller ologiskt? Vem kan uttala sig om huruvida ett tänkande är logiskt eller inte? Är det inte en subjektiv bedömning som ligger till grund för hur betraktaren ser på tänkandet? Går det överhuvudtaget att göra en objektiv bedömning av tänkandet?

Människan är en levande varelse som alla andra levande varelser. Men det är hennes hjärna som gör henne unik. Och det är just hjärnan som får henne att utföra handlingar som, i många fall, strider mot all logik. Skulle människan ha samma hjärna som sina närmaste släktingar människoaporna då hade hon aldrig utfört dessa ologiska handlingar. Då hade hennes handlande förblivit logiskt, som alla andra levande varelser. Men nu är det inte så utan våra hjärnor får oss till att utföra de mest häpnadsväckande handlingar.

När vi utvärderar om vårt tänkande är logiskt eller ologiskt så är det därför av största värde att vi jämför oss med hur det övriga djurriket skulle ha agerat inför olika typer av handlingar som vi utför. Djuren är logiska varelser, därför kan man säga att vårt handlande kan komma upp till bevis när vi jämför oss med djuren. Man kan i många fall använda djuren som en slags värdemätare på hur det är ställt med vårt tänkande.

En annan värdemätare på vårt tänkande det är det historiska perspektivet av hur människan har levt och handlat under den tid hon har funnits på jorden. Detta är förmodligen det bästa hjälpmedlet vi har när vi bedömer om tänkandet är logiskt respektive ologiskt.

Människan ställs ju, allt som oftast, inför samma problem om och om igen. Problemen kan vara av liknande slag idag som för tusentals år sedan. Men synen på hur problemen skall lösas kan variera kraftigt. Här kan vi med hjälp av det historiska perspektivet avgöra om tänkandet utvecklas åt det logiska hållet eller vice versa.

Sedan har vi det vetenskapliga arbetet som kan avgöra huruvida tänkandet idag är mer eller mindre logiskt än det var för tusentals år sedan. Naturligtvis beroende av vilka problem vi ställs inför.

Men bara insikten av att vår hjärna kan få oss till ologiska handlingar är naturligtvis oerhört avgörande. Kan vi börja inse att vårt tänkande kan skapa ologiska handlingar, då har vi kommit en bra bit på väg mot det logiska tänkandet. Eller hur?

                                       —————————————–

Varför kan inte samhället ifrågasätta det som händer och sker i det egna samhället? Varför kan inte samhället dra slutsatsen att någonting grundläggande i samhällsbygget har gått fel när grupper av människor attackerar varann med våldsamma medel?

Samhället löser dessa problem så som man alltid har gjort. Vare sig samhället står inför en våldsam konflikt gentemot ett annat samhälle eller om inre spänningar utlöser våld så är samhällets svar alltid detsamma: våldet skall besvaras med våld.

Man kan ju vid första anblicken anse att det är väl helt i sin ordning att samhället reagerar på detta vis. Samhället utgår ifrån att så som det ser ut i samhället idag så skall det också se ut i morgon. Samhället administreras och leds utifrån den självklara förvissningen om att det skall fungera så här. Därmed blir det omöjligt för samhället att dra slutsatsen att strukturen är ologisk/orättvis.

En motfråga: uppstår samhällskritiska röster och rörelser därför att våra samhällen är ologiska? Ja naturligtvis måste det vara så. Motsättningar och våldsamheter inom samhällen uppstår som en följd av att samhällen fungerar orättvist. Men denna faktiska självklarhet kan, som vi har konstaterat, omöjligen samhällenas förvaltare komma till insikt om.

Omvänt kan man därför säga: ett logiskt och rättvist samhälle kan omöjligen leda fram till allvarliga konflikter inom samhället.

                                            ———————————————

Eftersom våra strukturer är orättvisa i grunden, så innebär det att beslut som tas utgår ifrån orättvisa beslutsunderlag. Förstår vi det resonemanget?

Män beslutar och har beslutat att kvinnor skall bära slöja.

Män beslutar och har beslutat att kvinnor inte får köra bil.

Män beslutar och har beslutat att kvinnor inte skall ha rösträtt.

Män beslutar och har beslutat att kvinnor inte får göra abort.

Män beslutar och har beslutat att kvinnor inte får bestämma över sin egen kropp.

Män beslutar och har beslutat att vi skall rangordnas efter etnisk tillhörighet.

Män beslutar och har beslutat att vi skall föra krig.

Män beslutar och har beslutat att det är ekonomisk makt som skall styra våra samhällen.

Män beslutar och har beslutat att den som äger mest också bestämmer mest.

Män beslutar och har beslutat att det skall vara gränser mellan våra samhällen.

Män beslutar och har beslutat att guden är en han som har makten över våra liv.

Män beslutar och har beslutat att äktenskap och giftemål är heligt.

Män beslutar och har beslutat att kärnfamiljens struktur är idealet.

Män beslutar och har beslutat att det skall finnas arbetsköpare och därmed arbetssäljare.

Män beslutar och har beslutat att vi skall tjäna olika mycket pengar.

Män beslutar och har beslutat att våra liv går ut på att tjäna pengar och att konsumera.

Män beslutar och har beslutat att vi skall leva i en patriarkal struktur.

Män har tagit beslut som innebär att livet i sig inte är värt någonting. Utan det som är värt något, det är pengar. Det är män som har tagit och tar alla dessa grundläggande beslut. Allt är sålunda orättvist ända från beslutsunderlag till beslut.

Förstår vi nu att vi lever i en värld som är orättvis? En värld som är så inhuman att själva livet inte är någonting värt.

                                          —————————————

Tänk er in i om vi över en natt tog bort alla lagar och regler. Vad skulle hända då? Jo totalt kaos skulle utbryta. Våldet skulle braka lös, med allt vad det innebär. Rena rama helvetet skulle råda.

Hur kan det bli så när lagar och regler upphör att gälla? Jo eftersom vårt tänkande fungerar ologiskt på grund av att vi lever i ologiska strukturer så är det nödvändigt med lagar och regler för att inte totalt kaos skall uppstå. Vårt tänkande förändras inte över en natt även om lagar och regler försvann över en natt. Vårt tänkande har blivit inmatat med all den ologiska struktur som styr oss. Detta tänkande förändras inte i grunden av en eller annan regeländring.

När den totala laglösheten får råda, vilket den gör på många håll, så visar den med all tydlighet vilket sjukt samhälle som vi lever i. I det laglösa samhället så roffar vi åt oss, allt vi kan, på andras bekostnad.

I dagens lagstadgade samhälle så roffar kapitalets ägare åt sig, allt dom kan, på andras bekostnad.

Förstår vi varför vårt tänkande fungerar som det gör?

                                                 —————————————-

Vi hör på nyheterna att kapitalägaren går in med si och så många miljarder i projekt. Alla blir lyriska över kapitalägarens investeringsvilja. Media höjer kapitalägaren till skyarna för dennes insatser.

Men tänker vi på följande fakta: om inte kapitalägaren själv skulle inneha miljarder så skulle dessa miljarder finnas hos andra i samhället. Det är ju så det fungerar. Är vi medvetna om det? Nämligen att det finns ett fåtal stenrika människor i samhället som äger, i stort sett, hela den kaka som vi alla lever av? Så är det.

Kapital är inte någonting som bara fortplantar sig utan vidare. Nej kapital representerar allt som har producerats i samhället. Det finns, så att säga, täckning för alla miljarder och åter miljarder som cirkulerar i samhället. Kapital växer inte av sig självt. Kapital motsvarar varor och tjänster som produceras. Om inte pengarna fanns i din ficka så skulle dom finnas i någon annans ficka. Förstår du? Om inte miljardären hade sina miljarder så skulle miljarderna finnas hos andra. Eller man kan se det så här: om inte miljardären hade sina miljarder så skulle människorna i samhället ha möjligheten att dela på pengarna. Om inte ett fåtal kapitalägare dominerade marknaden så skulle mycket väl alla vi människor förfoga över marknaden, på lika villkor. Detta vore verklig demokrati. Har vi tänkt på det?

Den verkliga innebörden av demokrati det är när vi alla har lika möjligheter att sätta reglerna på marknaden.

Marknaden, det ekonomiska spelet, är själva navet i vår samhällsstruktur. Det är i marknadsspelet som maktförhållanden uppstår. Eller med andra ord: den som har mest pengar bestämmer reglerna i marknadsspelet. Alltså, den som är rik har mer att säga till om än den som är fattig. Kan vi kalla detta förhållande för demokratiskt?

Våra samhällen styrs utifrån marknadens spelregler. Det betyder att ett fåtal människor, maktens män, bestämmer hur våra samhällen skall se ut. Kan vi förstå att detta är odemokratiskt?

Våra samhällen kretsar kring marknaden. Det är här som själva kärnan i vår struktur tar form. Det är här som själva det grundläggande inflytandet på våra samhällen tar form. Utifrån detta faktum kanske vi kan förstå att det här med att välja politiska företrädare för våra samhällen har en marginell betydelse. En politikers uppgift i samhället är att förvalta samhällsstrukturen. Därför är det av underordnad betydelse vilket parti eller vilka politiker som innehar den politiska makten. Den verkliga makten i samhället finns inte hos den politiska ledningen utan den finns hos maktens män i marknaden.

Eftersom det nu bevisligen förhåller sig på detta vis så innebär det att vi lever i odemokratiska samhällen. Kan vi ta till oss detta faktum?

Vi har blivit manipulerade att tro att vi lever i demokratiska samhällen. Så lurade är vi. Och vi luras att beundra dessa kapitalister när dom investerar i än det ena och än det andra projektet. Vi kan inte ta till oss att alla dessa miljarder som kapitalägaren sitter på egentligen borde tillfalla oss alla i samhället. Det är ju vi som har skapat dessa rikedomar. Förstår vi detta?

                                                        —————————————

Angående människoförnedrande företagsamhet. Några ord om den beroendeframkallande knark- och tobaksindustrin.

Den är ju så enorm att var och varannan människa världen över konsumerar denna dynga. Fungerar som en masspsykos när hela tiden unga människor fastnar i beroendet. Dessa industrier behöver inte ens göra reklam för sina produkter. Dom knarkande och dom rökande människorna är dom bästa reklampelarna för ungdomar att börja med detta drogmissbruk.

                                                        ————————————– 

Jag har en känsla av att vi trevar oss fram i ett nybörjarstadium i vårt sätt att leva. Jag menar oss alla runt om i våra samhällen. Skall vi leva så som vi gör? Skall samhällena runt om på vår jord fungera så som dom gör? Kommer det att förbli så i vår framtid? Jag menar: där nere lever dom på det viset; eller där borta är det så; eller här hos oss lever vi på detta vis; eller där vi har vårt ursprung så lever dom numera så.

Skall vi leva så? Skall vi anse att det i många av dessa samhällen så är det fullt normalt att det uppstår konflikter, allvarliga konflikter? Eller kan vi säga att detta är inhumant och därmed felaktigt? Skall vi beteckna det som normalt när konflikter leder fram till krig och människoslakt? Eller kan vi utgå ifrån att det är onormalt?

Vi säger så här: det har ju alltid funnits konflikter, allvarliga konflikter mellan människor och mellan samhällen och så är det ju än idag och så kommer det alltid att förbli. Så kan vi säga. Men är detta liktydigt med att livet skall levas på detta sätt?

Är det att beteckna som normalt att dom sociala villkoren inom ett samhälle kan variera från den yttersta fattigdom till det högsta välbefinnandet? Skall samhällsbygget fungera så? Det har ju varit så och det är så. Men är detta svaret på att samhället skall fungera på detta vis? Hur avgör man i så fall om ett samhälle lider av allvarliga fel och brister? Man avgör ju den frågan enklast genom att studera människornas liv i samhället. Man kan ju anta att om människorna känner sig tillfreds så fungerar samhället bra, eller i varje fall tillfredsställande. Omvänt bör då gälla. Mår människorna inte bra då fungerar samhället dåligt. Detta bör väl vara ett logiskt resonemang? Skall vi rent av utgå ifrån att det är detta resonemang som bör gälla?

Denna enkla och logiska tillämpning kan vi använda oss av då vi studerar alla de olika samhällen som människan lever i. Vilka slutsatser kan vi dra?

Jo utan någon djupare analys så kan vi se att i många samhällen mår människorna sämre än i andra samhällen. Ur denna enkla iaktagelse bör vi då kunna dra slutsatsen att samhället fungerar dåligt. Det verkar väl förnuftigt resonerat? Vi skulle med andra ord kunna säga att samhället lider av allvarliga fel och brister. Verkar inte detta logiskt resonerat?

Vi bör ju därför ha besvarat frågan: skall vi leva så som vi gör? Svaret blir: nej vi skall inte leva så som vi gör. Därför att i en mängd samhällen så mår människorna dåligt. Vi har då konstaterat att samhällena lider av allvarliga fel och brister.

Uppenbarligen skall vi inte leva så. Det uppstår konflikter både mellan samhällen och inom samhället. Allvarliga konflikter som leder till krig och människoslakt. Samhällena bekämpar varandra med ofattbar grymhet. Även inom samhället bekämpar vi varandra med ofattbar grymhet.

Är det så livet skall levas? Nej, vi har konstaterat att livet inte skall levas så.

Vi skall tydligen inte leva så som vi gör. Detta är en avgörande iaktagelse som vi gör.

                                          ———————————————–

Om vi jämför den tidiga människans familjekonstellation med dagens, vad ser vi då för nackdelar respektive fördelar?

Som jag ser det så måste den största fördelen med dåtidens familjekonstellation tillfalla barnen. Att vara barn hos urtidsmänniskorna måste ha varit rena paradiset. Då var barnen omgivna av ett flertal vuxna, som tog hand om dem på bästa tänkbara sätt. Ensamhet var ett okänt begrepp. Barnmisshandel både vad gäller den fysiska och den psykiska delen var ju helt otänkbart. Det fanns alltid någon till hands. Här är kontrasten slående i jämförelse med situationen för dagens barn.

Uppväxten för barnen i dagens minifamilj balanserar på en mycket skör tråd. Barnens utsatthet är så mycket större idag. Nu för tiden är det ju inte ovanligt med endast en vuxen i barnens närhet. Detta måste ju få stora negativa konsekvenser för våra barn som växer upp under dessa omständigheter. När det dessutom dras in personal i barnomsorg och skola så blir ju följden för många barn förödande. Det säger ju sig självt att både den sociala och känslomässiga utvecklingen för barnen blir lidande av det här. Vilket också avspeglar sig i våra dagars samhällen.

Just barnens situation i jämförelse med dåtiden visar på en destruktiv utveckling av familjekonstellationen. Jag skulle vilja säga att den största fördelen med forntidens familjekonstellation är just den större gruppen av människor. Och att det blir barnen som får den stora fördelen av detta. Barnen blir vinnare i denna familjekonstellation. Omvänt så gäller ju då följande resonemang. I dagens minifamilj så är barnen dom största förlorarna.

Att kunna ge barn och ungdomar den allra bästa starten i livet det måste vara familjens och därmed samhällets viktigaste uppgift. Det är ju klart bevisat att dagens familjer inte klarar denna sak. Och därmed så faller samhällets viktigaste uppgift.

Vi kan alltså konstatera att ur barnens synvinkel så är dagens familjekonstellation därför destruktiv.

                                                       —————————————

Som vi känner till så består våra samhällen oftast av två ekonomier. Vi har dels den offentliga ekonomin. Sedan har vi den privata ekonomin.

Den offentliga ekonomin får in sitt kapital, i huvudsak, genom skatter. Medan den privata ekonomin, som är den klart största av de två, är själva marknaden i våra samhällen.

Dessa två ekonomiska verkligheter som råder i våra samhällen innebär ju att den privata marknadsekonomin kan blomstra medan den offentliga ekonomin kan gå på knäna. Så knepigt fungerar det i våra samhällen. Det uppstår ett slags motsatsförhållande mellan dessa två ekonomier.

Det fungerar ju så att det är den privata marknadsekonomin som, i huvudsak, skall försörja den offentliga ekonomin. Men marknadsstrukturen är ju uppbyggd på det viset att den privata näringen, helt följdriktigt, eftersträvar så stora förtjänster som möjligt. Detta faktum innebär att den privata marknadsekonomin vill avstå så litet kapital, alltså skatter, som möjligt till den offentliga ekonomin. Eftersom den offentliga ekonomin som sagt, i huvudsak, finansieras av den privata så blir ju resultatet att marknaden hela tiden eftersträvar att bidra med så lite kapital som möjligt.

Den offentliga ekonomin, som bland annat inrymmer dom livsviktiga sektorerna vård, skola och omsorg, kräver hela tiden mer kapital för att kunna genomföra sin verksamhet. Allt som oftast tvingas man att skära ned på verksamheten för att det är brist på pengar. Det resulterar ju i att vården, skolan och omsorgen inte kan ge oss människor det vi behöver. Man kan säga att vården, skolan och omsorgen blir dom stora förlorarna i marknadsspelet.

Den enorma kapitalmängden som flödar genom marknaden gör allt den kan för att ”ta sig förbi” den offentliga sektorn som ju ses som en utgiftspost.

Vi ser alltså tydligt hur konfliktkänsligt förhållandet mellan de två ekonomierna blir i våra samhällen. Naturligtvis så är det ologiskt med dessa motsättningar. Så kan det inte få fortsätta.

                                            ———————————————-

Fundera på följande fakta upplysning: människoapor, alltså till exempel schimpanser, som levde för tusen år sedan levde i fullständig harmoni med varann och med naturen. Idag, tusen år senare, lever schimpansen på samma sätt som hon levde förut – i harmoni med varann och med naturen.

Hur ser då människans scenario ut under de senaste tusen åren? Jo det har vi tidigare beskrivit grundligt och vi har ju kommit fram till att människans liv är fylld av motsättningar och orättvisa. Här råder varken harmoni med varann eller med naturen. Människan skiljer sig därmed markant från sina närmaste släktingar, människoaporna.

När vi begrundar denna fakta upplysning så bör vi kunna komma fram till ståndpunkten att vi lever våra liv ologiskt. Eller är det för komplicerat för oss att komma fram till den här ståndpunkten?

Ja tydligen är det så, eftersom våra liv ser ut så som dom gör. Men å andra sidan så tror jag ingen kan komma fram till slutsatsen att människans historia, fram till nu, är en resa fylld med harmoni och logik. Eller vad tror ni?

Det spelar nog ingen roll från vilken ideologi man håller fast vid så bör man inse att människans historia är fylld av disharmoni. Jag menar så här: en kristen; en muslim; en buddist; en ateist; en konservativ; en liberal; en demokrat; en socialist; en feminist bör alla komma fram till uppfattningen att människans samhällen lider av allvarliga ”störningar”. Eller vad säger ni? Ingen kan väl vara nöjd med de samhällsmotsättningar som existerar och som har existerat under tusentals år? Och ingen kan väl heller förneka att dessa motsättningar verkligen finns och har funnits?

Men däremot så har vi, som vi vet, olika uppfattningar om hur denna disharmoni och orättvisa har uppstått. Och eftersom det nu är på detta vis så har vi därmed olika uppfattningar om hur denna disharmoni och orättvisa skall åtgärdas.

Av dessa två faktiska slutsatser så kan vi genast inse att förståelsen av den ena slutsatsen är grundläggande för förståelsen av den andra slutsatsen. Alltså är det avgörande att vi först kommer till insikt om hur disharmonin och orättvisan har uppstått. Först därefter kan vi ta itu med problematiken hur disharmonin och orättvisan skall åtgärdas.

Jag upprepar denna viktiga och avgörande slutsats: först av allt måste vi förstå historien. Vi måste förstå varför historien har blivit som den har blivit. Denna kunskap är grundläggande och helt avgörande inför förståelsen av människans samhällen.

Jag vill förutom detta viktiga faktum komma fram till slutsatsen att vi alla, oberoende av religiösa, ideologiska eller filosofiska övertygelser, anser att människans samhällen lider av allvarliga fel och brister. Kan vi alltså rent av påstå att vi nu inser att våra samhällen fungerar disharmoniskt eller rättare sagt ologiskt? Om vi nu inser det idag varför kunde vi inte inse det för tusen år sedan? Eller insåg vi det för tusen år sedan också?

Först vill jag säga att det är stor skillnad med att inse att ett samhälle fungerar ologiskt och att inse att det innehåller motsättningar som skapar orättvisor. Vi har ju tidigare kommit fram till att maktens män inte är medvetna om att våra samhällen fungerar ologiskt. Men jag vill nog påstå att dom är införstådda med att våra samhällen innehåller motsättningar.

Vad görs då för att komma tillrätta med dom motsättningar som finns i våra samhällen? Vad vill maktens män göra? Jo genom maktens förvaltare, alltså ”våra” politiker, så genomförs åtgärder hur man skall sänka arbetslösheten; göra det lättare för företagen att expandera; omfördela skatteinkomsterna med mera. Detta är vad maktens ombud diskuterar och genomför. Är det så dom menar att samhällsmotsättningar skall lösas?

Jag återkommer till mitt tidigare påstående: vi är medvetna om att motsättningar finns men vi är omedvetna om hur dom har uppstått. Därav följer: om man är medveten om hur en motsättning uppstår då är man också medveten om hur problemet skall lösas.

Vi är med andra ord än idag omedvetna om grundorsaken till varför orättvisan uppstår så därför kan vi heller inte förstå lösningen av problemet.

                                          —————————————–

Vad är det för skillnad på ”våra” politiska partier? Vi ställer med rätta den här frågeställningen. Blir det någon märkbar förändring om det ena blocket vinner valet över det andra?

Nej det blir ju ingen märkbar förändring. Därmed så är den första frågeställningen i högsta grad berättigad. Vad beror det då på att vi med rätta anser att det just inte är någon större skillnad på ”våra” politiska partier?

Svaret är enkelt! ”Våra” etablerade partier accepterar den rådande strukturella formen som gäller i vårt samhälle. ”Våra” partier blir således förvaltare av den rådande strukturen. Och eftersom den rådande strukturen är en maktstruktur så är det ju lätt att se vilken sida ”våra” partier därför företräder. Eller hur? Detta faktum måste upprepas om och om igen vilket jag gör och kommer fortsättningsvis att tjata om. Detta är grundläggande vid förståelsen av hur politiken utformas i vårt samhälle.

”Våra” partier är därför inte våra utan deras! Ja ni förstår hur jag menar.

                                                     ————————————

Självklart är det så att vår historia inte har kommit till av lösryckta tankar och händelser. Utan allting hänger ihop och det finns gemensamma förklaringar till i stort sett allting. Tidigare har vi kommit fram till att en förståelse av vår historia inte låter sig göras om vi inte kan se den med objektiva ögon. Eller rättare sagt, för att kunna förstå historien så krävs det att vi kan se den utifrån ett logiskt tänkande.

Eftersom jag nu hävdar att vi idag saknar ett logiskt tänkande, på grund av vår historiskt orättvisa struktur, så innebär det följaktligen att vi inte kan förstå historien på ett objektivt sätt. Men om vi ändå försöker att på ett förnuftigt sätt resonera oss fram till att vår historia, i mångt och mycket, har kommit till som en följd av krig, elände och orättvisor så har vi kommit en bra bit på väg i förståelsen varför våra dagars samhällen ser ut som dom gör.

                                                    ————————————–

Vi har inget val längre!

För ett antal generationer sedan så fanns valet. Då var vi inte så nära den totala kollapsen som vi nu befinner oss i. Marknadskrafterna agerade naturligtvis på samma sätt då som idag. Men då kunde marknaden sanera sig själv.

Naturligtvis så drabbades dom berörda arbetande människorna lika hårt och skoningslöst som vad fallet är idag. Men marknadskriserna var inte av det globala formatet som nu är fallet. Dom alltmer globaliserande kriserna drar idag med sig hela samhällen i fallet.

Våra samhällen är idag helt underställda marknadens ageranden. Marknaden kan inte längre sanera sig själv. Det privata kapitalet har nu nått sådana nivåer att hela samhällen riskerar att krascha. Så långt har kriserna tagit oss.

Vad menar jag då med att vi inte har något val längre? Jo ni vet säkert vad jag menar. Nämligen att kapitalet inte längre kan ägas av privata aktörer. Kapitalägandet måste bli samhällsägt. Allt annat är otänkbart. Det finns alltså inget val längre.

                                               —————————————

Stater, stater, stater!

Hör ni hur tokigt det låter? Vi lever i ett virrvarr av stater. I den ena staten fungerar det si. I den andra staten fungerar det så. I den tredje staten fungerar det inte alls. Varför detta virrvarr? Vi alla är ju människor med likadana hjärnor. Vi har alla samma behov och känslor. Men vi tänker och agerar olika beroende på var vi lever någonstans.

Skall det fungera så?

Som vi har nämnt tidigare så är statsbildningar ett resultat av de mäktiga männens maktbegär. Utifrån denna ologiska uppdelning av jorden har stater vuxit fram.

Numera förhandlar stater med varann istället för att kriga, som var normgivande förr. Men det är fortfarande utifrån olika slag av maktbalans som stater skriver avtal med varann. Och det är förmodligen ingen som reflekterar över att uppdelningen av människor i stater är ett alltigenom ologiskt förfarande. Nej vi tänker och agerar utifrån övertygelsen att uppdelningen av människor i skilda stater är naturlig och riktig. Eller vad säger ni?

Det är så det skall vara och det är så det skall se ut i framtiden. Att överhuvudtaget reflektera i andra banor är vi helt främmande inför.

Men jag påstår, som så många gånger, att det är ologiskt med denna konstlade uppdelning av människor. Det är synnerligen inhumant och dessutom grymt. Jag påstår att det inte finns någon framtid för denna uppdelning i skilda stater.

Ni politiker som pratar er varma för era stater, ni är i grunden helt fel ute.

Vi är alla lika. Vi är inte i behov av några gränser. Våra samhällen skulle fungera så mycket  bättre om inte dessa gränser funnits. Förstår ni det?

Nej ni förstår inte det och vi förstår inte det. Vi tänker och agerar nämligen så som strukturen ser ut. Tyvärr är det så kära regeringschefer att ni ser inte den ologiska strukturen som ni förvaltar. Jag säger det igen: ni förvaltar en inhuman struktur! Om och när ni börjar inse det då är mycket vunnet.

                                                   —————————————————-

Förhållanden spricker. Varför? Jag menar kärleksförhållanden. Vart och vart annat förhållande spricker. Då kan man fråga sig vad det är som har gått fel? Skall man söka svaret hos parterna? Kan det vara så att i alla dessa misslyckade förhållanden så ligger ”felen” hos dom inblandade parterna? Om det nu skulle vara på det viset så innebär det att förhållanden skulle kunna räddas om dom inblandade parterna ”förändrade” sig själva.

Skall man tro på alla familjerådgivare och relationspsykologer? De råd som ges utgår uteslutande på att parterna kan lappa ihop sitt förhållande om dessa bara sätter sig ner och verkligen pratar igenom sitt förhållande. Vilket naturligtvis är en mycket bra lösning på problemen. Hur som helst så kan man därför säga att all så kallad expertis hävdar att problematiken kring förhållanden finns att söka hos dom inblandade parterna.

Eller kan det vara så här istället att det är själva konstellationen, kärnfamiljen, som är grundorsaken till att förhållanden spricker? Kan det vara själva strukturen i familjekonstellationen som är orsaken till att vart annat förhållande spricker?

Vi konstaterar att förhållanden spricker. Men vi ifrågasätter inte själva den strukturella sammansättningen i ett familjeförhållande. Vi utgår ifrån att det är helt normalt att dagens familjekonstellation är normgivande och riktig. Vi ifrågasätter inte dagens strukturella förhållande utan vi antar att det är så här som vi människor skall leva med varandra.

Men jag påpekar att vi måste ifrågasätta allting i vår struktur. Och där tillhör, i allra högsta grad, den traditionella familjebildningen. Jag vill därmed påstå att den främsta orsaken till att förhållanden spricker beror på själva familjekonstellationen, inte på parterna i ett förhållande. Detta blir ju då en helt annan uppfattning än vad dagens relationspsykologer hävdar.

                                               ———————————-

Vad är det vi håller på med om dagarna? Jo dom flesta av oss far på jobbet och gör sitt arbetspass. Andra har inget jobb att fara till. Vi vänjer oss med den tillvaro som vi befinner oss i. Omger vi oss med stress och ångest så betraktar vi även detta som någonting naturligt med livet. Utspelar sig olika former av hemskheter med våra liv och i vår omgivning så betraktar vi också detta som en självklarhet.

Att livet skall levas på ett humant och rättvist sätt, det har vi inte en tanke på. Här gäller det att överleva och om möjligt få in ytterligare pengar så att livet ter sig drägligare. Det är ju det som livet går ut på! Eller hur? Att livet skall vara humant och rättvist det finns det liksom ingen tid över att fundera på.

Nej vi vet inte hur livet skall levas. Hur skall vi kunna veta det när vi inte har sett och upplevt det rättvisa livet?

                                                —————————————–

Dom bestämmer sig för att döda dig. Du är en ung kvinna som vägrar att förtryckas av den strukturella ordningen. Vem är då dom? Jo dom är dina närmaste anhöriga med själva patriarken som överhuvud. Patriarken är naturligtvis din far.

 Går du emot den patriarkala strukturen så har du därmed skrivit din egen dödsdom.

Kan vi förstå att denna strukturella ordning har format våra samhällen? Även det samhälle som du och jag lever i.

                                         ———————————————–

Jag har nämnt det förut och jag vill nämna det igen. Är det inte underligt att samhällsdebatten som förs på alla medier inklusive nätet saknar dom mest inflytelserika personerna i våra samhällen? Va, säger ni! Vem kan det vara?

Jo men tänk efter! Vi kommer ju hela tiden fram till att det är kapitalägarna som alltid har det avgörande beslutet i sina händer. Den ekonomiska makten står över den politiska. Eller med andra ord: politikerna har att rätta sig efter vad ägarna till kapitalet beslutar sig för.

Men dessa våra samhällens verkliga makthavare ger sig aldrig in i samhällsdebatten. Vi andra har åsikter och debatterar. Vi brinner för våra idéer och ideologiska ställningstaganden. Men inser vi vad det betyder att makten inte debatterar?

Jo dom skiter fullständigt i vad du och jag kommer fram till!

Imorgon är en ny dag! Med nya vinster!

                                              ——————————————–

Hur kan maktfullkomliga galningar hamna högst upp i samhällspyramiden? Vi har ju oräkneliga exempel på envåldshärskare som, enligt vårt sätt att se på dom, var kompletta galningar. Förutom att dom var galningar så tog dom dessutom helt avgörande beslut för sina samhällen. Hur kan sådant vara möjligt?

Dessa män stod högst upp i den patriarkala hierarkin och det var inte slumpen som förde dessa galningar till maktens topp. Förklaringen till att dessa tyranner fick härja fritt står att finna i den samhälleliga strukturen, som dom verkade i. Det är strukturen i sig som skapar dessa galningar, ingenting annat. Den orättvisa strukturen bereder marken för att monstren kan ta sig upp till toppen av maktpyramiden.

Människorna som lever i denna struktur både fruktar och ser upp till sin ledare och betraktar honom som en slags gud. När dessa ledare förkunnar sina budskap så klappar människorna sina händer oavsett om budskapen förespråkar etnisk utrotning eller vilken annan smörja som helst. Samhället ser sina ledare som frälsare vad dom än tar sig till med.

Och vi skall inte inbilla oss att dessa maktfullkomliga galningar är förpassade till historien. Dom är lika aktuella idag som igår!

                                        —————————————

Förstår vi terrorismens orsaker?

Terror utövas i en mängd samhällen. Den kan dels styras uppifrån, alltså från makten riktad mot det egna folket. Sedan kan terrorn utgå från organisationer inom folket riktat mot makten eller rikta sig mot exempelvis etniska minoriteter.

Är det svårt att förstå varför samhällen drabbas av terror? Hur ser samhällena ut som har terrorn så att säga ”inbakad” i det samhälleliga livet?

Jo det är ju djupt orättvisa strukturer som har terrrorn inbygd i det vardagliga livet. Terrorn ”frodas” således i dom samhällen där den strukturella orättvisan är som störst. En väntad slutsats kanske?

Därmed så borde vi förstå terrorns orsaker. Men även om vi förstår dess orsaker så verkar inte dom berörda samhällena kunna göra något åt terrorn. Vad beror det på?

Jag för frågan vidare till er.

                                                 ————————————

Du och jag anser fullt och fast att dom pengar som är våra dom har inga andra med att göra. Vad leder detta tänkande till?

Det du och jag kan samla på oss i form av kapital, hur mycket det än må vara, det är vårt. Och detta är både du och jag övertygade om att det på inga vilkor kan ifrågasättas. Det vi har förvärvat kan absolut inte någon annan göra anspråk på.

Detta tänkande går ju tusentals år tillbaka i tiden. Du och jag äger kapital för miljontals kronor.

”Ja än sen då? Vi har ju rätten på vår sida!”

                                             ———————————————–

Vi anser oss vara ”moderna” människor som tänker och agerar på ett logiskt sätt. Vi tror oss kunna ta itu med problem på ett objektivt och rättvist sätt. När vi tänker och agerar om samhälleliga frågor så inbillar vi oss själva att vi sitter inne med dom ”riktiga” åsikterna. Vi hänvisar till än det ena och än det andra. Vi argumenterar för den ena eller andra religionens förträfflighet. Vi hyllar ideologin om marknadens inneboende logik. Vi hävdar ”friheten” i kapitalägandet. Alltså att det är upp till var och en att ta för sig av kapitalkakan. Och att denna kapitalkaka numera har blivit global förändrar inte vår inställning.

Vi tror oss vara ”fritt” tänkande människor som kan skapa en ”fri” värld. Inser vi att denna ”frihet” har skapat det samhälle som vi lever i?

                                         ———————————————-

”Våra” ledande politiska partier har att anpassa sig till den ekonomiska verklighet som gäller. Om den ekonomiska verkligheten gynnar fåtalet, vilket den ju gör, på bekostnad av flertalet så har dom ledande partierna denna verklighet att anpassa sig efter.

När ”våra” ledande politiska partier försöker finna lösningar på exempelvis ungdomsarbetslösheten genom skattelättnader av allehanda slag till företagen och detta ändå inte resulterar i flera jobb då kanske vi förstår att problematiken finns att söka på annat håll? Eller inser inte ”våra” politiska partier att problemen finns att söka på annat håll? Förstår dom inte att problemen är av strukturell natur?

Nej dom förstår inte att det är kapitalets ägare som sätter villkoren på marknaden. Och därmed inser inte politikerna att dom är underställda den ekonomiska verkligheten. Dom är fångade i den strukturella vardagen som även du och jag är fångade i.

Kapitalet tvingar politikerna att mer eller mindre anta kapitalets ”lösningar”. Även när dessa ”lösningar” leder till försämringar för flertalet människor. Vilket ju dagens verklighet bevisar.

                                             ——————————————-

Om du föds till den ena eller andra etniska tillhörigheten. Spelar det någon roll?

Om du föds till den ena eller andra religiösa trosuppfattningen. Spelar det någon roll?

Om du föds innanför eller utanför en speciell gräns. Spelar det någon roll?

Om du föds rik eller om du föds fattig. Spelar det någon roll?

Om du föds till flicka eller pojke. Spelar det någon roll?

Ja allt detta spelar roll! Varför gör det då det?

Jo därför att i våra strukturellt orättvisa samhällen så är det i många fall helt avgörande hur ditt liv skall utvecklas utifrån dessa frågor.

Verkar detta förnuftigt? Nej inte alls! Strukturen gör ju skillnad på människa och människa!

Eftersom det nu bevisligen ser ut så här i våra samhällen så kan vi genast slå fast att felen finns att söka i strukturen.

                                                —————————————-

Vi kallar dom för onda! Men även dom så kallade onda betraktar sig som goda. Dom anser sig stå för jämlikhet och rättvisa i våra samhällen.

Alla så anser vi, om vi går till oss själva, att våra egna åsikter och tankar om samhälleliga problem är dom rätta och riktiga. Till och med dom allra värsta tyranner och despoter som har haft och har makten i våra samhällen säger sig stå för rättvisan. Även om mängder av människor i samhället lider så hävdar maktens män att dom arbetar för ett rättvist samhälle.

Det är så vi tänker. Oavsett om vi är rika eller fattiga så hävdar vi att vi själva står för ett rättvist tänkande. Och det är naturligt att vi tänker så. För skulle vi förkasta vårt eget tänkande då hade vi liksom ingenting att leva för. Vi kan inte förneka oss själva.

Även när vi misshandlar och dödar andra så har vi ursäkter för vårt handlande. ”Det kunde liksom inte ha gjorts på ett annat sätt. Jag fungerar så och därför gör jag så. Det får ni finna er i!”

När vi nu fungerar så kan vi då förstå varför makten har det sista ordet?

                                       —————————————

Tidens tecken har blivit utbrändhet, stress och utslagning. Det slår igenom överallt och drabbar oss alla, mer eller mindre. Men allra hårdast slår det mot arbetslösa, lågavlönade, kvinnor och barn. Detta är ingen nyhet.

Varför är det så och varför har det blivit så? Denna fråga har jag redogjort för tidigare. Nu tänkte jag kort ta upp problemet utifrån en annan synvinkel.

När det logiska tänkandet mer och mer börjar återta ”förlorad terräng” varför ökar då utbrändhet, utslagning och stress? Borde inte den ökande medvetenheten om vad som är bra respektive dåligt för människans välbefinnande omgående leda till att vi människor i våra samhällen får det bättre, på alla sätt och vis?

Så enkelt är det tydligen inte. Vi ärver ju med oss dåtidens samhällsstruktur och därmed dåtidens tänkande. Detta bör vi känna till. Eller?

I och med att det förhåller sig på det viset så innebär det att dåtidens samhällsstruktur och tänkande är den norm som fortfarande gäller i våra samhällen. Och denna norm och framförallt maktstruktur är oerhört svår att bryta ned.

Det krävs först och främst en medvetenhet att den gällande maktstrukturen och därmed tänkandet utgår ifrån grundläggande fel. Den ökande medvetenheten, alltså det logiska tänkandet, kommer därför ständigt i konflikt med samhällsstrukturen och maktens tänkande.

Maktens tänkande går på kollisionskurs mot det logiska tänkandet. Den stora frågan blir då hur länge maktens tänkande kan hålla emot det logiska tänkandet?

                                                  ——————————————

Maktens män härjar som dom vill och den vanliga människan förvandlas till objekt utan eget värde. Vi ser också att det spelar ingen roll om maktens män gömmer sig bakom religiösa symboler och gudaktiga ord. Det religiösa falskspelet blottar sig fullständigt. Men det överlever likaväl ändå. Dom religiösa skandalerna och maktmissbruken har överlevt i tusentals år och dom kommer fortsättningsvis att överleva.

Varför överlever det religiösa maktmissbruket? Jo därför att religionen tillhör strukturen. Det religiösa maktmissbruket är en del av vår struktur. Påvar, kardinaler, biskopar och präster har i alla tider utövat maktmissbruk och det är alltså egentligen ingenting märkvärdigt med det. Dom representerar ju makten i sin del av strukturen och eftersom nu religioner vilar på en orättvis och inhuman grund så blir det därmed följdriktigt att dessa maktens herrar agerar inhumant.

Där religioner har fått fäste där manipuleras människor hela tiden och det sker ju överallt och dagligen. Och detta är möjligt beroende på att religioner är en del av strukturen.

Men vi blir manipulerade och behärskade även utanför den religiösa sfären. Maktens män behärskar våra liv inom samhällets alla områden. Vi växer upp och fostras att bli goda producenter och konsumenter. Ledstjärnan heter pengar. Vi får tidigt lära oss att pengar är själva drivfjädern i vårt vardagsliv. Pengar blir moroten för oss. Men som vi ser så blir endast ett fåtal av oss rika på pengar. Majoriteten av oss människor lever under knappa förhållanden medan en liten minoritet kan leva sina liv i lyx och överflöd. Är detta rättvisa? Är det så vi människor skall leva? Svaret vi har kommit fram till är ju naturligtvis ett nej. Men ändå så levs livet på detta sätt. Varför? Jo därför att strukturen som vi lever i är uppbyggd så. Våra samhällen är uppbyggda så och har fungerat på detta vis i tusentals år.

Samhällsstrukturen innehåller stora och små maktpyramider inom alla områden. Det är detta som är skrämmande och det är detta som blir så oerhört svårt att ändra på.

Det sitter i tänkandet brukar vi säga. Ja visst är det så. Vårt tänkande är själva navet i strukturen. Vi tänker så som strukturen förväntar sig att vi skall tänka, kan man säga. Eller rättare sagt, har lärt oss att tänka. Skulle vi tänka annorlunda så skulle inte strukturen överleva en dag.

                                                      —————————————

Allt det vi tänker och gör är egentligen upprepningar från föregående dag. Dom åsikter som vi hade igår, dom åsikterna har vi även idag. Detta innebär att avgörande ståndpunkter i viktiga frågor har vi mycket svårt att ändra oss i. Ideologiska ställningstaganden ändrar vi aldrig uppfattning om.

Tidigare har jag ställt frågor om: har kunden alltid rätt? Och där kom vi fram till att kunden absolut inte har rätt i mer eller mindre allt som gäller affärer på marknaden.

Samma slutsats kan vi dra när det gäller politiska frågor. Vi väljare och människor i samhället har tyvärr inte dom mest humana åsikterna om hur våra samhällen skall se ut.

Det är ju vi själva som är delaktiga i strukturbyggandet. Vi sluter så att säga upp bakom dom ansvariga ”byggarna”. Alltså dom stora kapitalägarna med god hjälp av samhällets förvaltare, ”våra” politiker.

                                            ———————————————-

I en nyligen gjord undersökning angående våra ungdomars lycka och framtidsutsikter så svarade endast ett fåtal att dom kände lycka och var positiva inför framtiden. Varför blev svaren så?

Jo man svarar så därför att man inte trivs med det nuvarande livet och dess samhälle. Man känner ingen harmoni med den struktur som råder. När vi med facit i hand ser hur barn och ungdomar behandlas då är det heller inte så svårt att dra slutsatsen att någonting inte är som det ska med den struktur som våra barn växer upp i.

Det alltigenom mest betydelsefulla för våra barns uppväxt är, som vi har sagt tidigare,  själva familjekonstellationen som dom lever i. Det är denna sociala miljö som präglar våra barn allra mest.

Följaktligen så drar vi återigen slutsatsen att dagens familjekonstellation för våra barn är ologisk.

                                            ——————————————-

Är det en omöjlighet att tänka sig en förändring av dagens ägarstruktur? Om det nu är en omöjlig tanke då blir det säkert omöjligt att förstå att sambandet mellan ägandet och grundläggande strukturella problem hänger samman. För om man skulle börja reflektera över sambandet mellan ägandet och samhälleliga konflikter då borde man också reflektera över om ägandet kan vara ”boven i dramat”.

Men så tror jag alltså inte att samhällets förvaltare tänker. Man reflekterar inte över det strukturella ägarförhållandet överhuvudtaget. Ägarförhållandet betraktas som en självklarhet.

Grundläggande konflikter i våra samhällen försöker man lösa men utan att kunna se sambandet med kapitalets ägarförhållanden. I och med att då ägarförhållandet accepteras som humant och riktigt så medför ju detta att samhällskonflikter inte kan finna en varaktig lösning. Vilket ju bevisas av gårdagens och dagens verklighet.

Skulle samhällets förvaltare komma fram till att den främsta orsaken till allvarliga samhällskonflikter beror på kapitalets ägarförhållanden då skulle naturligtvis detta plötsliga nytänkande resultera i kaosartade förhållanden för våra samhällen.

”Låt samhället ha sin gång! Går det så går det!”

                                                ——————————————-

Angående debatten om förslagen till drogliberalisering.

Ett samhälle i förfall skapar, vi säger, förfallna människor! Omvänt så kan vi därmed säga att förfallna människor i samhället visar oss att samhället är inhumant.

Vad lär vi oss av detta? Jo vi lär oss att människor som blir alltmer asociala inte blir hjälpta av att samhället tar till hårdare lagar och regler mot dom asociala.

Skall den negativa spiralen kunna stoppas så finns bara en sak. Det är att själva strukturen genomgår en förändring. När strukturen förändras i positiv, alltså mer human, riktning så kommer följaktligen vi människor i samhället att ”lyfta” våra egna liv på ett alltmer värdigt sätt.

Orsaken finns att söka i strukturen, inte bland dom ”förfallna” människorna!

                                             ——————————————-

Identifiera orsaken! Ni vet vad jag menar, eller hur?

Det ligger i, så att säga, den nuvarande strukturens natur att vara inhuman. Vårt eget samhälle och övriga samhällen blir alltmer brutaliserade. Alltså mer och mer inhumana. Och då menar jag bokstavligen talat inhumanare inom alla områden. Inom alla samhälleliga förhållanden. Samtidigt funderar vi fortfarande över vad detta beror på.

Skall det vara så svårt att förstå att vi måste söka orsaken till dom alltmer försämrade sociala förhållandena i själva den strukturella uppbyggnaden? Var annars skall vi söka förklaringen till att våra samhällen brutaliseras?

När skall ”våra” politiker förstå att orsaken inte kan sökas på annat håll?

                                          ——————————————-

”Nej det finns en gräns här. Den kan du inte bara kliva över. Även om den som nu går rakt genom skogen, så är du förbjuden att kliva över den. Gränsen är minerad och kommer du för nära så riskerar du att sprängas i luften.”

Vem har kommit på sådana idéer som att sätta upp en gräns? Var finns logiken? Är det maktstrukturen som är logiken?

                                          —————————————-

Det blev inte som du så helhjärtat brann för. Du trodde på en förändring när du deltog i det massiva folkliga upproret som lyckades avsätta den diktatoriska makten. Alla gladdes åt denna heroiska insats som bara för en kort tid sedan ansågs vara omöjlig.

Men du var med och skrev historia. Du var övertygad om att rättvisan skulle segra. Men så blev det inte. Förändringen bestod i att arbetslösheten sköt i höjden och att det blev svårare att få pengarna att räcka till.

”Hur kunde det bli så?”

                                           ——————————————

Är det fel att tänka så här: det vi alla producerar bör väl komma alla till del?

Nej det är rätt att tänka så. Det är logiskt att tänka att alla i samhället skall få ta del av det mervärde som uppstår, till följd av att vi arbetar. Därför så är det ologiskt att det mervärde som uppstår, till följd av arbete, skall hamna hos privata kapitalägare.

Den prostituerade säljer sin kropp men det är hallicken/kapitalägaren som tar pengarna.

Barnarbetaren producerar och är liksom den prostituerade fångad i kapitalets klor. Här finns ingen frihet. Kapitalägaren äger dessa människor som vilken simpel vara som helst.

Arbetaren producerar mervärden dagarna i ända. Även hon sitter fast i kapitalet.

I princip så är detta förhållande likartat som förhållandet mellan den prostituerade och hallicken som mellan barnarbetaren och hennes ägare. Det är i princip samma förhållande.

Kapitalägaren i det ”fina” företaget tänker och agerar på samma sätt som kapitalägaren i det ”fula” företaget. Här finns ingen skillnad.

Vi producerar varor och tjänster för att kapitalägaren skall tjäna pengar. Det är denna princip som gäller i vår struktur.

Eller har du någon annan åsikt?

                                                        —————————————–

Du säljare, du tror att livet skall se ut så här. Sälja så mycket som möjligt.

”Man kan sälja vad skit som helst, bara man är skicklig.”

Sälja, sälja, sälja!

Konsumera, konsumera, konsumera!

Detta är livet.

                                                        ——————————————–

”Vem bryr sig att du mår dåligt? Har du pengar så är det okey. Har du ingenting så får det vara.

Vi struntar fullständigt i hur du känner dig. Det enda vi är intresserade av det är dina pengar. Har du mycket pengar så skall du få den bästa vård du kan tänka dig.

Du skall få den bästa service vi kan erbjuda. Peka och välj, vi ger dig allt. Du skall bli behandlad som en gud, ja du är guden själv. Men kommer du hit utan

någonting så slänger vi ut dig på en gång.

Har du förstått? Hos oss är det pengar som räknas, någonting annat är vi inte intresserade av. Förstår du?

Gå och släng dig framför tåget! Vi kommer inte att sakna dig. Du är en fullständig idiot om du inbillar dig att vi skall ta hand om dig. Begrips? Din skitstövel, du

hör hemma i slummen och där skall du fortsätta att bo tillsammans med dom andra svinen. Begriper du inte att du saknar allt värde? Du är lika betydelsefull som

råttorna i kloaken. Du gör oss en tjänst den dagen då du tar ditt eget liv.

Förstår du, här uppe hos oss håller vi oss rena och snygga. Vi klär oss i tjusiga kläder och smyckar oss med guld och ädelstenar. Vi åker omkring i dom läckraste

bilar. Vi bor och lever i den mest utstuderade lyx. Och sist men inte minst så badar vi i pengar.

Du din lilla råttskit är inte välkommen till vår värld. Vi skall trampa på dig så länge du lever. Kräla i skiten, din lilla skitstövel!”

                                               —————————————————-

I och med att du kritiserar så söker du ett förnuftigt svar på din kritik. Eller?

Du som är arbetslös är både förbannad och ledsen över att det aldrig erbjuds ett arbete. Du försöker finna svaren på dina frågor.

”Är jag för gammal? Har jag för dålig utbildning? Talar jag inte språket flytande? Har jag några speciella fel, eftersom ingen vill anställa mig?”

Min vän vi lever i en struktur där kapitalet avgör vem som skall få jobben. Maktens män ser dig som vilken vara som helst. Du är överflödig på marknaden,

därför så får du inget jobb. Så enkelt är det. Marknaden behöver dig inte. Du är en förlorare i det spel som heter marknadsspelet och dom som sätter spelreglerna

är enbart intresserade av kapitalets värdestegring. Hur du mår bryr sig inte maktens män om.

Detta är svaren på dina frågor.

En fråga till: varför tjänar näringslivets toppar sådana enorma inkomster?

Dom tjänar så mycket just därför att dom är maktens män. Dom skriver sina egna avtal och regler. Det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Sådana är spelets

regler. Som du förstår så är det skillnad på människa och människa.

                                                   ————————————————–

Jag lyssnade på nyheterna där man gjorde ett inslag om girighet.

En finansvalp menade att rikedomen är priset för att vara girig. Att spekulera i värdepapper och vara girig var helt normalt och riktigt.

Men det finansvalpen inte förstår det är att vi agerar så ologiskt därför att vår samhällsstruktur fungerar så destruktivt. Finansvalpen spekulerar i enorma samhälleliga

värden för egen vinnings skull.

Är detta humant? Skall våra samhällen fungera så?

                                                    ———————————————–

Vad är det som tynger dig? Har du skulder som du inte får kontroll över?

Vad är du så orolig för? Är du ängslig över att dina barn far illa?

Du har blivit så tyst och inbunden av dig. Har du det inte bra i ditt förhållande?

Det syns på dig att du grubblar över något. Funderar du över om det är så här som du vill ha det?

”Skall jag leva på det här viset resten av mitt liv?”

Du börjar inse att det är någonting som inte stämmer. Du har levt så här länge nu. Du ställer dig frågan: hur länge till skall jag låta dom utnyttja mig?

Ditt ansikte är rynkigt och förvridet trots din ringa ålder. Det talar om för mig att du har varit med om hemska upplevelser. Eller hur?

Blev du misshandlad som liten? Lyckas du dölja din ångest?

Har du en känsla inom dig som säger att det är något ruttet som genomsyrar vårt samhälle?

Du skriker så mycket du kan. Ändå är det ingen som hör dig. Varför skall vi bry oss om en stackare som skriker? Låt henne skrika! Låt henne gå under! Det är ju

så här världen fungerar.

                                                      —————————————

Följande tänkvärda rubrik stod att läsa i en dagstidning: ”Är du värd att investera i?”

Artikeln är riktad till ungdomar som är på väg ut på arbetsmarknaden.

”Har du skaffat dig en gedigen utbildning? Är du utåtriktad och service minded? Har du allt som krävs för att du skall kunna sälja dig så dyrt som möjligt?”

Här slog verkligen artikelförfattaren huvudet på spiken. Nämligen att livet på arbetsmarknaden går ut på att sälja sig så dyrt som möjligt.

Jag poängterar: det är grundläggande att du är införstådd i förhållandet köpare – säljare. Det är nämligen det som det handlar om på dagens arbetsmarknad.

Kapitalägaren köper dig under en viss tid av dagen och du säljer dig under denna tid. Eller med finare ord, som i ovanstående rubrik: kapitalet investerar i dig.

Meningen med det hela är att du skall tillföra ett mervärde åt kapitalet. Du skall med andra ord vara lönsam att investera i.

Det är detta marknadstänkande som gäller idag. Därför är det viktigt att du är medveten om detta förhållande. Så orättvis fungerar marknaden. Detta skall du vara

medveten om.

Gå inte på klyschan: ”arbetsgivaren ger dig ett arbete.”

                                                 ————————————————–

Mitt i dom stora kolgruvedistrikten, i det där samhället, lever människorna med skyddsmaskar för näsa och mun.

Varför gör dom det? Jo dom gör det för att inte behöva andas in en massa föroreningar som släpps ut av kolgruveindustrin. Föroreningarna är så omfattande att

luften innehåller så mycket smuts att solens strålar inte når ner till marken. Det för bland annat med sig att dödligheten bland människorna som lever här är betydligt

högre än bland dom som lever utanför kolgruvedistrikten.

Hur kan det ha blivit så här? Jo därför att marknaden investerar kapital för att utvinna kol. Och det visar sig vara investeringar som leder till mycket god lönsamhet

för maktens män. Investeringarna bara ökar och ökar. Nya företag startas och gruvindustrin utökas hela tiden.

Människorna som arbetar i den här skiten tjänar bara småpengar på sitt slit. Dom får istället betala med sin hälsa.

Varför är det så? Jo därför att det är maktens män som sätter spelreglerna på marknaden. Dessa maktens män blir stormrika på sina investeringar. Medan arbetarna

tilldelas smulor och att dom dessutom måste leva sina liv mitt i denna gigantiska miljöförstöring.

Sådan är strukturen. Inte kan vi väl påstå att den är rättvis?

                                                      ——————————————–

Varför ökar knark produktionen i världen? Jo därför att det är lönsamt att producera knark. Det finns en ständigt växande marknad för dessa produkter.

Varför produceras det sådana oerhörda volymer av tobaksprodukter? Jo därför att efterfrågan är så ofantligt stor.

Varför smugglas det sprit som aldrig förr? Varför produceras det sprit i sådana enorma mängder? Jo därför att marknaden verkar vara omättbar.

Ju mer vi missbrukar, ju mer förtjänster åt kapitalet! Både den vita och den svarta marknaden jublar.

Varför köps och säljs människor som om dom vore hundar? Jo därför att det finns en stor efterfrågan på marknaden.

Varför är många människors liv inte mera värda än råttorna som springer i rännstenen? Jo därför att marknaden sätter priset på oss alla. Ett fåtal höjs till skyarna

medan andra trampas ihjäl.

Maktens män styr och ställer efter behag. Där det krävs våld, där utövar man våld. Där det krävs stil, där smörjer sig maktens män med vit skjorta och kostym.

Alla metoder praktiseras i jakten på pengar.

Att sälja knark i skitiga kläder eller att sälja tobak i dyr kostym gör ingen skillnad. Det är samma profitjakt som gäller. Det är samma tänkande som råder.

”Flytta på er! Jag är här för att tjäna pengar.”

                                                         —————————————–

 Eftersom jag hävdar att vi tänker och agerar ologiskt så innebär det följaktligen att åtskilligt av det som produceras inom det så kallade kulturella området är

ologiskt och därmed nedbrytande för oss.

Det produceras filmer som fullständigt frossar i våld och förnedring. Det produceras böcker som förhärligar könsdiskrimineringen. Dataspel sköljer över världen

där våld och dårskap är mer regel än undantag.

All den här smörjan konsumerar vi i rasande tempo. Våld och dårskap blir alltmer utstuderat och vi blir yngre och yngre som konsumerar den här skiten.

Man kan naturligtvis säga att våldet inom kulturen är en spegling av verkligheten. Detta är sant. Men mycket av den här skräpkulturen förstärker vårt redan

ologiska tänkande.

Vi kan därför dra slutsatsen att om vi levde våra liv i logiska och rättvisa strukturer så skulle det heller inte produceras sådan här ologisk smörja. Vårt tänkande

skulle inte producera en massa våldsfilmer som tävlar om att vara så förnedrande som det bara går. Nej ett sådant tänkande vore omöjligt i ett logiskt samhälle.

Är ni med på mitt resonemang? Vi producerar en massa smörja därför att vi lever i ologiska strukturer. Allt hänger ihop.

Vi röker; vi snusar; vi super ner oss; vi drogar oss; vi äter en massa skit; vi krigar; vi utövar våld mot varann; vi konsumerar våld; våld och förnedring och ännu

mera våld. Vi jagar pengar för att överleva. Vi sitter fast i kapitalets rävsax.

Det är inte konstigt att vi är som vi är. Nämligen individer som tänker och agerar ologiskt.

                                                              ————————————-

Varför strejkar arbetare?

Svaret är enkelt. Man strejkar för att få högre lön och bättre arbetsvilkor.

Varför är det så?

Jo det är så därför att kapitalägarna vill tjäna så mycket som möjligt på vad arbetarna producerar. Vilket innebär att dom vill betala så lite lön som möjligt och

dessutom försöka få arbetarna att arbeta så mycket som möjligt.

Så fungerar det, vilket inte är någon nyhet. Eftersom detta förhållande råder så innebär det att ett motsatsförhållande uppstår. Arbetsköparen vill tjäna så mycket

som möjligt på det investerade kapitalet medan arbetaren vill tjäna så mycket som möjligt på det arbete som hon utför. Alltså är det bäddat för konflikt.

Finns det någon logik i detta förhållande? Nej ingen alls. Helt klart är att detta förhållande skapar orättvisor. Kapitalägaren vill tjäna mera och arbetaren vill också

tjäna mera.

Vem sätter då spelreglerna på marknaden? Jo eftersom det är pengarna som styr världen så är det naturligtvis dom som äger pengarna som sätter reglerna.

Alltså är det kapitalägarna som sätter reglerna. Kapitalägaren får därmed sista ordet vid konflikter med arbetaren.

Det är därför omöjligt att få till ett rättvist system när spelreglerna ser ut som dom gör. Orättvisor kan aldrig få en lösning när det ser ut så här.

Vi kan också säga att förhållandet är ologiskt och därmed så är det till mer skada än nytta för oss.

För att kunna komma vidare till ett mer logiskt förhållande mellan arbetsmarknadens parter så innebär detta att vi måste bli medvetna  om att vi lever och

arbetar under orättvisa/ologiska förhållanden. Detta nödvändiga konstaterande kommer oundvikligen att leda till ett tänkande där vi blir medvetna om vad

som är orsaken till vår orättvisa samhällsstruktur.

Konflikter på arbetsmarknaden är alltså ett uttryck för att vi lever i en ologisk samhällsstruktur. Vi har allt att vinna på att vi blir medvetna om vad som är

orsaken till dessa missförhållanden.

Därför kan vi också konstatera att strejker som enbart handlar om löner och arbetsvilkor inte hjälper dom inblandade i ett längre perspektiv.

Strukturen konserveras därför att vi inte ser grundorsaken till att konflikter uppstår.

Orsaken till konflikter beror i grunden på ägarförhållandet till kapitalet!

                                                                      ————————————–

Inte såg dom egyptiska pyramidbyggarna det ologiska i sitt arbete!

Inte såg inkaindianerna det ologiska i att offra sina barn till ”gudarna”!

Inte såg nazisterna det ologiska i att försöka utplåna judarna!

Inte ser man det som ologiskt i många afrikanska samhällen att man könsstympar flickor!

Inte ser vi det som ologiskt att vissa människor i våra samhällen lever i lyx och överflöd samtidigt som en mängd människor knappt har mat för dagen!

Inte ser vi det som ologiskt att vi lever våra liv i samhällen som genom gränser är skilda från andra samhällen!

Inte ser många av oss, världen över, det som ologiskt att vi har indoktrinerats i tron att ”gudar” styr över våra liv!

Inte ser man det som ologiskt i de flesta samhällen att mannen värderas högre än kvinnan!

Inte ser vi det som ologiskt att vår samhällsstruktur ser ut som den gör!

Kan detta vara förklaringen till att ingen drar den riktiga slutsatsen om våra samhällen?

                                                                 ————————————–

Är du en kändis? Men vilken tur du har.

Rita några streck på ett papper så kan du säkert sälja ditt ”verk” för dyra pengar. För dig är det ingen svårighet att sälja tavlan.

Det är ditt namn som säljer, inte själva konsten.

Du är en kändis, därför så värderar marknaden dig väldigt högt. Det är av mindre betydelse vad du åstadkommer. Det räcker med din signatur.

Annat är det med den duktige konstnären som målar underbara tavlor. Problemet för henne är av ett helt annat slag. Ingen vill köpa hennes vackra målningar.

Hon är ingen kändis. Hennes namn är obekant på marknaden, därmed så får hon svårt att sälja.

Marknaden sätter ju priset. Vilket ju betyder att ett mästerverk kan gå spårlöst förbi medan några streck kan värderas till ofattbara summor.

Sådan är marknaden. Inom alla områden är det på det viset. Allting värderas med pengar.

Även du har ett pris. Ja du kan till och med vara utan pris. Kanske är du en som har hamnat utanför marknadens ramar. I så fall saknar du pris.

Marknaden skiter fullständigt i dig. Om du vore död eller levande spelar ingen roll. Jo enklast vore nog om du dog snarast möjligt.

En död råtta är ett bekymmer mindre än en levande!

                                                                  —————————————

– Kom och slå dig ner i TV-soffan min vän. Här visar dom glitter och glamour. Nu skall du

    få  se på alla vackra kändisar.

–  Men är det någonting för oss att titta på?

–  Det är klart att det är. Se hur dom bor och kolla vilka bilar dom har! Vad får dom alla

    pengar ifrån?

–  Ja vad tror du? Tror du att dom är avlönade som du och jag? Du måste förstå att  dom  

    här  människorna lever andra liv än vad vi gör. Det är skillnad på folk och folk.

–  Det har väl alltid varit skillnad på folk och folk. Det är väl inget att bråka om?

                                                               ————————————–

Vad kännetecknar en diktatur? Jo diktaturer kännetecknas av att både den ekonomiska makten och den politiska makten behärskas av samma människor.

Precis så som det såg ut i vårt samhälle för ett antal generationer sedan.

Att diktaturer faller behöver inte innebära att människorna i samhället får det bättre. Och detta beror ju då på att den politiska makten är underställd

den ekonomiska makten. Om det privata kapitalet väljer att fly samhället när diktaturen faller så utarmas samhället än mer.

Denna faktiska sanning är en direkt följd av att kapitalet är privatägt och att ägarna tar sitt kapital och investerar det i marknader, världen över,

där avkastningen blir som högst.

Kapital investeras där stabilitet och ordning råder på marknaden. Och där arbetskraften är helt utlämnad åt arbetsköparna.

När ett samhälle försöker bryta sig ur denna rävsax så uppstår instabilitet på marknaden och detta ogillas av ägarna till kapitalet.

Vi är som fastnaglade i denna strukturella orättvisa.

                                                           ——————————————

Angående ägandet: är det logiskt att vissa människor äger marken som vi lever och bor på; är det logiskt att vissa äger skogen; är det logiskt att vissa

äger vattnet som vi dricker; är det logiskt att vissa äger företagen som vi arbetar i; är det logiskt att vissa äger kapitalet som vi arbetar ihop?

Är det någon mening med att ifrågasätta maktstrukturen?

                                                          ——————————————-

Du känner dig värdelös.

Du super dig full och känner dig ännu mera värdelös.

Du hatar och ger dig ut och slår sönder.

Du drogar ner dig och ger fan i allt.

Du ser ingen som helst framtid med ditt liv.

Du känner att det är ett förbannat sjukt samhälle som du lever i.

                                                      —————————————

Jag kom på en sak. Vill du höra?

Jo så här är det: det är en omöjlighet att bli en lycklig människa i våra samhällen!

Varför då? Jo därför att det går inte att känna sig tillfreds med livet när samhällets maktmänniskor behandlar oss på ett orättvist sätt.

En ganska logisk slutsats va?

Detta var väl ingen nyhet för dig? Nej, jag förstår väl det. Men jag bestämde mig för att skriva dom här meningarna ändå.

Det som är självklart kan väl få upprepas? För visst var det en självklarhet?

                                                     —————————————–

Det handlar om att ta avstånd från den nuvarande samhällsstrukturen. Att erkänna att den fungerar på ett ologiskt sätt.

Detta är svårt.

Sådana ställningstaganden kan omöjligen personer i ledande positioner ta. Ett sådant ställningstagande innebär ju att man, på sätt och vis,

förnekar sina egna tankar och handlingar.

Som ni vet så skall det mycket till innan vi tar sådana beslut. Men jag påstår att vi kommer att ta dessa beslut.

Ologiska handlingar kommer att ersättas av logiska handlingar.

Detta är nödvändigt.

Historien beskriver hur det ologiska tänkandet får ge vika för det logiska.

Men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå innan det ologiska tänkandet definitivt kan ersättas av det logiska.

Jag tar några historiska exempel för att åskådliggöra det hela:

en platt jord – en rund jord

jorden är medelpunkten i solsystemet – solen är medelpunkten i vårt solsystem

gud har skapat livet – livet har utvecklats genom evolutionen

Och så här kommer vårt nuvarande tänkande att förändras från det ologiska till det logiska:

mannen är överlägsen kvinnan – könen är jämlika

jorden är uppdelad i stater – människor lever tillsammans utan gränser

det religiösa tänkandet genomsyrar oss – vi tänker logiskt utan övernaturliga inslag

kapitalet ägs av ett fåtal – kapitalet ägs av alla i samhället

                                                                   ——————————————

Ägandet!

Det som var fullständigt otänkbart och ologiskt i mänsklighetens barndom, det är nu praxis. Vissa kapitalstarka människor äger naturen och det som

kan skapas och utvinnas från naturen. Vilken absurd utveckling det har varit från mänsklighetens barndom fram till idag. En utveckling som,

med facit i hand, har inneburit att ett fåtal människor sitter med makten i hand att kunna bestämma dels över naturens fortsatta öde och

därigenom över mänsklighetens öde. Denna absurda utveckling har blivit realitet idag.

Och jag hävdar att grunden till denna ologiska utveckling för naturen och människan har tagit sin början i själva maktstrukturen. Den patriarkala strukturen.

Måste vi äga för att överleva som människor? Krävs det att vi arbetar och konsumerar för att vi skall överleva? Har kapitalägandet ett samband med att

arbeta och konsumera? Eller går det att plocka bort ägandet från arbetet och konsumtionen? Skulle vi kunna arbeta och konsumera utan att någon äger

vårt arbete och vår konsumtion?

Om det nu förhåller sig så här då innebär det att marknadsägandet inte alls är nödvändigt.

Här står vi nu inför ett helt nytt sätt att tänka som aldrig har förekommit tidigare. Jo det förekom som vi nyss nämnde under mänsklighetens barndom.

Men hur länge detta icke-ägande existerade, det är svårt att säga. Vi har i alla fall kommit fram till att ägandets ursprung hänger intimt samman

med patriarkatets ursprung.

Eftersom vi har kommit fram till slutsatsen att ägandet är ologiskt så innebär det att ägandet inte är nödvändigt för arbetet och konsumtionen.

Människan kan alltså arbeta och konsumera utan att ägandet är nödvändigt.

                                                                   ————————————–

En politiker kan inte skaffa fram jobb. En politiker kan muta arbetsköparna att ordna jobb.

Det låter lite bryskt att formulera sig så här, men tänk efter det är ju så här som dagens arbetsmarknadspolitik fungerar i praktiken.

                                                                  ——————————————-

”Du måste synas för att bli något!”

Måste man då bli något? Och varför måste man synas?

”Jo men du förstår det är ju pengarna som räknas. Och det är med pengarna som du kan göra dig synlig.”

Vad du inte vet om min vän, det är att du gräver din egen grav och det kan gå fort.

                                                                ————————————-

När man säger att ett företag går bra, vad menar man då?

Jo marknaden menar naturligtvis att företaget går med vinst. Och att vinsten är så stor att ägarna till företaget får bra ränta på investerat kapital.

Detta är svaret på frågan. Företaget må producera vad skit som helst, bara det säljer. Eller hur?

Sedan är det också av underordnad betydelse hur arbetarna på företaget mår. Arbetarna har ju anställts för att producera ett mervärde.

I ägarnas ögon så hamnar dom på samma post som vilken annan maskin som helst.

Ett företag skall generera så stor vinst som det bara är möjligt. Då går företaget bra enligt nu gällande marknadsstruktur.

                                                              ————————————–

Kalla det kommunistiskt tänkande. Det må vara hänt. Detta är en etikett.

Kalla det socialistiskt tänkande. Det må likaså vara hänt. Också detta är en etikett.

Kalla det liberalt tänkande. Må så vara. Även detta är en etikett.

Kalla det konservativt tänkande.

Även här sätter marknaden spelreglerna.

Men vad det är frågan om det är att formulera ett logiskt tänkande och utifrån detta tänkande ta sig an all den orättvisa och inhumana värld som vi lever i.

Sedan får marknaden benämna detta tänkande utifrån sina egna spelregler.

                                                             —————————————-

Varför har du fastnat i missbruk?

Du är inte ensam. Många sitter fast i missbruk. Varför är det så?

Är det dig och många andra som det är ”fel” på? Ja samhället vill ju få oss att tro att det är så.

”Gå i den terapin; ät dom pillerna; lev sundare; skratta och le; positivt tänkande.”

Inte för ett ögonblick existerar tanken att strukturen är orsaken till våra missbruk.

                                                           —————————————-

Är det någon avgörande skillnad på att vara slav och arbetare?

Med ens kan man tycka att det är himmelsvida skillnader på att vara slav gentemot att vara arbetare. Men allting är relativt, som vi känner till.

Strukturen som vi lever i har existerat i tusentals år. Det är fortfarande maktens män som styr och ställer, med vissa nyansskillnader.

Bland annat så är slaveriet formellt avskaffat. Jag sa formellt. I praktiken ser det annorlundare ut.

Vad är det för skillnad på att en mäktig man äger dig gentemot att marknaden bestämmer reglerna för dig? Är det bara en nyansskillnad?

Förr så fångades människor, på det ena eller andra sättet, för att sedan tvingas arbeta åt maktens män. Vilket ju för övrigt förekommer än idag.

Men annars är ju reglerna så att maktens män ger dig en så kallad lön, för ditt arbete, så att du skall kunna leva vidare.

Din lön letar sig sedan tillbaka till kapitalets ägare eftersom du måste konsumera för att överhuvud taget kunna fortsätta livet.

Vad är då skillnaden mellan slaveriet och dagens lönearbete?

Egentligen är det ingen större skillnad. I slaveriet så äger maktens män dig i tjugofyra timmar om dygnet. I lönearbetet så äger maktens män dig i

kanske åtta timmar per dygn. Ja i praktiken så börjar det nu bli uppemot minst tio timmar.

Men eftersom det bara är pengarnas värdeökning som räknas i våra strukturer så kommer man nog fram till att maktens män idag får en

större avkastning på investerat kapital än vad man fick då man tog sig en slav.

Arbetarnas relativa frihet idag uppvägs mer än väl av den konsumtionshysteri som råder. Marknaden fungerar så finurligt att pengarna kommer

tillbaka till maktens män. Slaven har ju ingenting att konsumera för. Lönearbetaren konsumerar ju den lilla lön som hon tjänar.

Som jag ser det så är det fråga om nyansskillnader på samma tema, om man kan uttrycka sig så.

 Det är nämligen en fråga om slaveri när marknaden ser ut som den gör. Maktens män styr och ställer med oss efter behag.

I vår patriarkala struktur är det den ständiga jakten på högsta möjliga profit som gäller. Arbetskraften värderas som vilken annan vara som helst.

När varan/människan slits ner så är det bara att ersätta den med en ny.

En del arbetare har fördelaktigare avtal än andra och somliga har inga avtal alls utan kan dumpas närhelst det passar.

Det är samma slag av slaveri som alltid med den skillnaden att numera så är slaveriet/arbetet mer utstuderat och invävt i vackra formuleringar och avtal.

Strukturen har lurat oss att tro att vi är fria människor som kan bestämma över våra egna liv.

Men vi är fångar i den marknad som vi lever i och vi förblir fångar så länge som marknaden ser ut som den gör.

                                                     ————————————-

Med facit i hand så kan vi nu se att vår planet jorden hade varit en betydligt trivsammare plats att leva på om vi människor

hade stannat på Homo erectusstadiet. Om vår hjärna hade lite mindre storlek så skulle vi säkerligen ha kunnat leva våra liv i harmoni

med varandra och med naturen.

Med dessa fakta för ögonen så kan vi lätt inse att dagens maktförhållanden mellan människor bygger på ologiskt tänkande.

Individer ur Homo erectus skulle aldrig komma på tanken att skapa en så utstuderad maktstruktur som vi människor lever under.

Logiken säger oss att vi skall leva i harmoni med varandra och naturen. Men så fungerar det inte för oss. Vi lever ju, som vi nu vet,

i ologiska strukturella förhållanden till varandra. Och så kan det inte få fortsätta.

Skall människan ha en chans att överleva som art då måste hon överge dom ologiska strukturer hon lever under. Det finns ingen annan väg att gå.

Hon måste likt Homo erectus komma i harmoni med naturen och med sina artfränder. Skall vi ha möjligheten att vända våra ologiska strukturer så

måste vi inse att vårt tänkande bygger på grundläggande fel och brister.

Djuren reagerar instinktivt på vad som är logiskt respektive ologiskt. Vi måste själva hitta tillbaka till ett sådant beteende. Logiken och det sunda

förnuftet måste få en möjlighet att styra in vårt tänkande på humana banor. När detta sker kommer våra maktstrukturer att upplösas.

                                                             ————————————–

Varför är det så populärt att läsa kriminalromaner? Varför är det så populärt att se på kriminalfilmer? Varför är det så populärt att läsa och se o

m våld och förnedring?

Jag har en teori om detta. Jo eftersom vi lever i inhumana strukturer så har vi därigenom ”smittats” av allt elände som finns i våra samhällen.

Skulle våra samhällen inte innehålla all denna elände då skulle vi heller inte vara intresserade av att läsa och se om våld och förnedring.

Vad tror du om denna teori?

                                                              ————————————

Stater är ju, som vi vet, en maktkonstruktion. Vet vi det föresten?

Maktens män bildade stater med hjälp av krig och våld. Stater bildades således inte av ett förnuftigt och logiskt sätt för att avskärma människor

från varandra. Nej stater bildades enbart utifrån ett cyniskt maktspel.

Eftersom nu den patriarkala strukturen inte har förändrats i grunden sedan stater började bildas så fortsätter stater naturligtvis att existera.

 Genom historiens lopp så ser vi hur stater växer och blir större. Vi ser också hur stater försvagas och uppslukas av andra stater.

Detta fortsätter oavbrutet genom historien och det är den ekonomiska och militära makten som avgör staternas inbördes förhållanden.

Det finns som sagt inte den minsta logik i varför mänskligheten måste uppdelas i separata statsbildningar.

Nu lever vi människor avskurna från varandra i skilda stater och vi reflekterar inte över det. Det har blivit något helt naturligt.

Det onaturliga har blivit naturligt.

Man kan säga att det ligger utanför vårt förnuftiga tänkande. Vi kan bokstavligen inte tänka annorlunda.

Och i och med det så kan vi omöjligtvis tänka oss förbi den spärr som låser fast vårt tänkande. Vi är fångade i ett inhumant tänkande.

                                                        —————————————-

Vad menar du med fri företagsamhet?

Jag menar att alla människor skall vara fria att kunna starta företagsamhet. Allt kreativt tänkande och skapande är bra för samhället.

Detta är vad jag menar med fri företagsamhet.

Kanske du menar att fri företagsamhet också innebär att kapitalet i vårt samhälle skall vara ”fritt” för varje människa att kunna lägga beslag på.

Här håller jag inte med dig. Ett sådant strukturellt förhållande skapar orättvisor i samhället. Dessutom är det till nackdel för den fria företagsamheten.

Fri företagsamhet kräver kapital för att kunna genomföras. Eller hur? Den som saknar kapital kan därför inte genomföra sitt kreativa

tänkande i praktisk handling. Du blir ju helt beroende av att privata kapitalägare investerar i ditt projekt.

Är det inte humanare och mer logiskt att samhället är ägare av kapitalet? Samhället investerar kapital i ditt projekt. Samhället, alltså alla vi människor,

tjänar på att ditt projekt förverkligas.

Är det inte så som ett samhällsbyggande bör fungera?

                                                        ——————————————-

Du är stolt över att vara liberal. Ja jag vill inte ta ifrån dig den stoltheten. Du är ju övertygad om att dom liberala idéerna är dom rätta.

Du är så övertygad om dessa idéers förträfflighet så att det blir en omöjlighet att få dig att inse dessa idéers grundläggande felaktigheter.

Vad kan man göra åt det? Just ingenting.

Du inser inte att den strukturella orättvisan beror på grundläggande felaktigheter i samhällsbygget. Din inställning är ju att strukturen

skall se ut så här.

Så därför fortsätter du att vara stolt. Du är lika omedveten om orsaken till den samhälleliga orättvisan som prästen är omedveten om

det religiösa dårskapet.

                                                       ——————————————-

Vårt ekonomiska tänkande blir begripligt när vi sätter in det i dess historiska sammanhang.

Historien, den patriarkala, har visat oss att den ekonomiska makten är den verkliga makten. Det hierarkiska patriarkatet har fungerat så i tusentals år.

Det är detta tänkande som vi har ”ärvt” in i dagens tänkande.

Detta tänkande har varit ödesdigert för mänskligheten i tusentals år. Och det är ännu idag lika ödesdigert för mänskligheten.

                                                       ——————————————–

En välkänd så kallad välgörenhetsorganisation går nu ut med en stor annonskampanj där man menar att ”vi lever i en upp och nedvänd värld”.

Denna helt riktiga analys av våra samhällen manar naturligtvis till ett agerande. Hur skall vi då agera enligt organisationen?

Jo vi skall skicka in pengar. Skall detta vara lösningen på våra strukturellt orättvisa samhällen? Eller vad menar dom?

Dom kanske menar samma sak som det politiska parti som kom fram till slutsatsen : ”ett mänskligare samhälle”.

Man kanske inte kan begära mer? Det är ju i alla fall ett litet steg på vägen.

                                                       ———————————————

När vi vaknar upp på morgonen så betraktar vi vardagen som något helt naturligt. Vi betraktar det samhälle vi lever i som helt naturligt och normalt.

Vi åker till våra arbeten och ser det som helt i sin ordning. Att vi är borta hela dagen och kommer hem först på sena

eftermiddagen, tar vi med en gäspning. Livet är så. Det är egentligen inget att fundera över, det bara är så.

Vi tittar oss runt omkring. En del människor har det bättre än vi själva, en del har det sämre.

Sånt är livet. En del blir till och med rika och får inflytande i samhället. Vissa misslyckas totalt och går under i drogmissbruk.

Andra blir kriminella och våldsamma. Det är så här livet ser ut för oss.

Är det någon mening med att fundera över varför det ser ut så här?

                                                       ———————————————–

Det riktigt lyste om dig där du stod.

Du fick ett jobb under några dagar.

Du kände dig behövd.

Men nu är du utan.

Så bryts vi ner.

Eller är det jag som drar felaktiga slutsatser?

                                                    ———————————————-

Du och jag drömmer om dom stora pengarna.

Kanske inte du, men jag gör det.

Vi längtar efter ett boende med sol och värme.

Jag längtar efter det.

För att nå dit roffar jag åt mig en större del av kapitalkakan än vad andra kan.

Är vi medvetna om att det är så som det fungerar?

                                                    —————————————-

Historien åskådliggör för oss att det är en patriarkal värld som har genomsyrat våra samhällen under de senaste tusentals åren.

Denna värld består så följaktligen även idag.

Eftersom det nu är så att det manliga könet har makten över det kvinnliga könet så innebär det att värderingar och uppfattningar är patriarkala.

Följaktligen blir det så att när det uppkommer konflikter mellan samhällen så är dessa konflikter patriarkala.

Dessa konflikter löses därför av patriarkatet. Med andra ord, männen löser dessa konflikter.

Det är därför som krig utkämpas mellan män. Konstigare är det inte.

Men förstår vi varför krigen aldrig tar slut? Jo det beror ju på att vi fortfarande lever i patriarkala samhällen. Konstigare än så är det inte.

                                                ———————————————-

Vi vill försöka förstå orättvisan mellan könen. Denna absurda orättvisa som historien har skapat.

Denna orättvisa som ju har blivit förödande för det kvinnliga könet.

Vi har kommit fram till att denna orättvisa är den grundläggande orättvisan för mänskligheten.

Övriga orättvisor utgår från denna grundläggande orättvisa.

                                               ———————————————–

Man kan i allmänhet säga att våra barn står som värdemätare för vad som är rätt respektive fel i samhället.

Det som barnen mår bra av det är till fördel för samhället. Och det som barnen mår dåligt av det är till nackdel för samhället.

Ganska logiskt, eller hur? Men tyvärr, våra samhällen har inte tagit till sig denna gyllene regel.

Att våra samhällen skall ha barnen som värdemätare beror ju på att barn är logiska individer. Till skillnad från oss vuxna.

Barnen föds ju fram som helt opåverkade och dom reagerar logiskt. Sedan tar vi vuxna och strukturen mer och mer över

och formar barnen efter gällande normer.

Och med facit i hand så ser vi hur historien har bevisat att strukturen är formad utifrån grundläggande fel.

                                                       ——————————————-

Historiebeskrivningen av människan och hennes samhällen har naturligtvis funnits länge. Det är inte först nu som vi skriver om vår historia.

Man har skrivit om människans historia sedan lång tid tillbaks. Dåtidens historiebeskrivning var omedveten om samhällenas grundläggande

fel och brister precis som för övrigt dagens historiebeskrivning lider av samma omedvetenhet.

Detta för med sig att dåtidens människor omöjligen funderade över den samhälleliga strukturen på samma sätt som vi idag inte heller funderar

över strukturen som vi lever i.

Den grundläggande orättvisan förblir på det viset omedveten för oss. Den grundläggande orättvisan finns inbyggd i hela samhällsbygget

utan att vi är medvetna om den. Den grundläggande orättvisan byggs in i vårt tänkande utan att vi reflekterar. Följdverkningarna blir ju på så vis

katastrofala. Och dom blir katastrofala utan att vi är medvetna om att dom har uppstått ur en grundläggande orättvisa.

Därför så fortsätter historiens gång, årtusende efter årtusende. Samma katastrofala orättvisor upprepas gång efter gång utan att ens ifrågasättas.

Vi förblir ju omedvetna och kan naturligtvis inte ifrågasätta. Vi lever i katastrofen utan att förstå uppkomsten av den.

All historiebeskrivning blir naturligtvis därefter. Historien beskrivs utan att ifrågasättas. Naturligtvis beroende på att författarna själva är omedvetna om

de grundläggande orättvisor som uppstått under samhällenas utveckling sedan tusentals år sedan.

På så sätt kan man också säga att historieförfattarna själva görs medansvariga till att de grundläggande orättvisorna har förblivit olösta.

Dessa män, för det är ju nästan uteslutande män, innehar ju själva mycket hög status inom sina egna samhällen. Dom iaktar därav, så att säga,

inte samhällena från en objektiv eller neutral roll. Dom ingår, mer eller mindre, i den maktelit som finns i varje samhälle.

Därför kan man säga att det är maktens män som har skrivit och skriver vår historia. Något större intresse för att granska och ifrågasätta människosläktets

dramatiska utveckling kan därför omöjligen ha funnits.

På samma sätt som religionen har förlamat människan på samma sätt har historiebeskrivningen konserverat strukturen och aldrig lyckats lyfta fram de

grundläggande orättvisorna under historiens gång.

                                                 ——————————————

Gör tankeexperimentet att vi förflyttar oss bakåt i tiden några tusentals år. Till områdena runt Medelhavet. Krig fördes runt omkring.

Så som det nu hade gjorts i tusentals år redan. Man kände inte till någonting annat. Dom största och starkaste krigsmaskinerna vinner.

Slavar tas från förlorarna.

Försök nu att sätta er in i slavarnas situation. Dessa värderas inte högre än boskap. Så länge slaven förmår utföra arbete får hon leva.

Sedan väntar döden.

Tror ni slaven funderade på om livet skall leva så som det utspelades?

Barnet växer upp och ser sin mor slava med allehanda göromål. Hennes uppgift är att betjäna överklassen. Våld och misshandel mot henne, tillhör vardagen.

Överklassen gör som den behagar. Underklassen är inte värd ett ruttet lingon.

Barnet växer upp och lever samma liv som sin mor.

Funderar hon på om livet skall levas så här? Nej knappast. Livet är en självklarhet. Det är självklart att hon skall slava och tjäna överklassen. 

Det är självklart att hon behandlas sämre än boskap. Det är naturligt att livet ser ut som det gör.

                                                         —————————————-

Hyckleriet i våra samhällen når, som vi ser, inga gränser. Maktens män och deras förvaltare stiftar lagar om än det ena och än det andra,

för att sedan förvalta en orättvis samhällsstruktur.

Det fungerar bara inte. Samhällskroppen blir bara allt sjukare av allt detta hyckleri.

                                                       —————————————–

Arbeta, arbeta, arbeta. Det är vad livet går ut på.

Den som kan skaffa sig ett välavlönat arbete kan känna sig lycklig.

Har du inget arbete så har du heller inget värde.

Du utbildas för att du skall arbeta.

Som arbetslös är du misslyckad.

Arbeta så mycket du förmår men det är ingen som tackar dig.

Arbeta tills du bokstavligen stupar. Sedan är du värdelös.

Stressa iväg med dina små barn till dagis. Arbeta hela långa dagen. Sedan får du umgås med din familj några timmar.

Att du är trött och slut struntar marknaden fullständigt i.

Att du mår dåligt inombords tillhör liksom spelets regler.

Producera och skapa mervärde. Så länge som du kan fixa det så är du värdefull.

När du sedan inte kan orka med den här hetsjakten längre då är du slut.

                                                       ————————————-

Det skrämmande är att vi agerar inte bättre själva än maktens män, om vi skulle ha bytt plats med dom.

Vad menar jag med det? Jo jag menar att vi kritiserar maktens män för allehanda mygel; korruption; spekulationer; maktmissbruk; människoförakt.

Denna kritik är naturligtvis högst befogad. Maktens män belönar ju sig själva med allehanda förmåner som vi själva inte kommer i närheten av.

Med all rätt så blir vi upprörda över denna girighet. Men strukturen, som vi lever i, ser ut på detta vis.

Den som har makt och rikedom vill ha ännu mera makt och rikedom. Den patriarkala strukturen är uppbyggd på det sättet.

Vilket ju historien bevisar för oss.

Jag hävdar att vi själva skulle agera på samma sätt om vi befann oss i samma maktposition

som dessa maktens män. Det är detta som är så skrämmande.

Hur kan det förhålla sig så? Jo vi alla, maktens män och alla vi andra, tänker så som strukturen har ”lärt” oss att tänka.

Också detta bevisas av det historiska förloppet.

Där folkupproren har utbrutit och segrat så har de revolutionära ledarna, efter ett tag, iklätt sig samma roller som de föregående despotiska makthavarna.

Varför blir det så? Jo det beror på att själva strukturen inte har förändrats i grunden.

Tänkandet hos samhällets människor är det samma såväl före som efter revolutionen. Det patriarkala tänkandet har således inte förändrats.

Vad lär vi oss av detta? Jo vi lär oss att maktövertaganden, såväl fredliga som våldsamma, inte leder till att människornas villkor förändras i grunden.

Dom fattiga kommer fortfarande att vara fattiga. Dom rika kommer fortsättningsvis att vara rika.

Det beror på att deras kapital kan flyttas från branscher och samhällen som är mindre gynnsamma till andra branscher och samhällen.

Kapitalet är ju globalt. Kapitalet investeras där det ger högst avkastning. Det är just detta tänkande som omfattar oss alla.

Pengarna är drivfjädern i vårt agerande, vilket gäller både fattig och rik. Sådan är strukturen.

Vi kommer således inte att vara mer humana människor än maktens män om vi fick möjligheten att byta plats med dom.

Nej för att en förändring av strukturen skall komma till stånd så krävs det att vi förstår var grundproblemet i våra samhällen består av.

Vi måste förstå att vi tänker och agerar inhumant på grund av den patriarkala samhällsstrukturen.

Först när detta faktum har genomsyrat vårt tänkande först då kan en förändring komma till stånd.

                                                       —————————————–

Skall ekonomi vara komplicerat och svårt att förstå? När ekonomer presenterar företagsekonomi och företags framtidsutveckling,

så låter det komplicerat och svårt.

Dom stora väletablerade företagen är, som vi vet, själva ryggraden i samhällsekonomin. Våra samhällen bokstavligen står och faller med

hur dom stora företagen utvecklas. Utvecklas företagen positivt så får samhället ta del av denna positiva utveckling. Allt går, så att säga,

hand i hand. Ekonomerna förmedlar detta budskap och vi alla tar in detta budskap som om det vore en sanning.

Att det finns stora företag som fungerar som ryggraden i samhällets ekonomi är ju naturligt. Men är det naturligt att dessa företag ägs av en liten klick män?

Företag är människor som producerar varor och tjänster. Detta är ju helt naturligt och riktigt. Men är det naturligt och riktigt att några få män äger dessa företag?

Man kan med andra ord säga att en liten klick män äger och därmed beslutar över en stor majoritet av människor.

Eller som vi säger: det är maktens män som sätter spelreglerna på marknaden.

Ekonomerna säger att företagens viktigaste uppgift är att leverera vinst till ägarna. Skall vi betrakta detta som en sanning?

Ägarna sitter på makten i företagen och denna klick av män har investerat kapital i företagen.

Deras krav är att företagen levererar vinst så att investeringarna förräntar sig. Detta är den primära orsaken till att man investerar kapital.

Är detta logiskt? Ja det är logiskt i den samhällsstruktur som vi lever i idag.

Marknaden behärskas av ett fåtal kapitalstarka män (jo jag vet, det finns några enstaka kvinnor också).

Och dessa män bestämmer vilka vägar kapitalet skall ta. Vi alla lever i denna verklighet. Vi ifrågasätter den inte utan vi betraktar den som normal.

När ekonomerna förklarar för oss att besparingar måste göras; att rationaliseringar måste till; att företagen måste flytta till låglönesamhällen av

kostnadsskäl så tar vi in dessa budskap som sanningar. Vi tror att det är så som företagsekonomi skall skötas.

När vi jobbar och sliter, stressar mellan hem och arbete, så har vi lärt oss att tro att denna vardagsrytm är den sanning som gäller.

Det är så här livet skall levas.

Men det stämmer inte. Livet skall inte levas så. Vi blir sjuka av detta liv. Vårt tänkande och agerande blir totalt snedvridet.

Vi lever våra liv som fångar i strukturen. Det gör att vi blir som helt förvridna vilket också bevisas av våra samhällen, runt om på vår jord.

Skapa mer tillväxt, predikar ekonomerna! Kan detta vara sanningen?

                                                      ————————————

Kan människan inte leva sitt liv utan att måsta äga?

Hur levde dom tidiga människorna angående den här frågeställningen? Naturligtvis levde dom på det viset att ingen ägde någonting

som vi kan jämföra med dagens kapitalägande. Människan var en del av naturen som alla andra levande varelser.

Hon lade inte beslag på landytor som hon kunde hävda var hennes. Nej alla levde på det naturen kunde erbjuda. Ingen ägde en viss del av naturen.

Det skulle ju vara fullständigt ologiskt om någon av dom tidiga människorna gjorde anspråk på att äga naturen.

Att äga naturen var och är helt emot naturens principer. Ingen kunde hävda att den här marken tillhör mig och ingen annan.

Detta skulle strida mot all logik och sunt förnuft.

Men som vi vet så fungerar inte detta logiska förhållande idag. Idag gäller inte denna naturlag. Logiken med naturen har ersatts av ett ologiskt förhållande.

Kapitalstarka människor äger idag vår gemensamma natur. Dessa kapitalstarka människor bestämmer villkoren för naturen.

Och vi har ju facit i hand när vi jämför hur naturen idag ser ut jämfört med hur naturen såg ut när dom tidiga människorna levde.

Vad säger ni? Jag skulle vilja säga att i flera avseenden så är vår natur nära en fullständig kollaps. Detta faktum beror, som vi vet, på oss själva.

Eller rättare sagt det beror på de människor som äger vår natur.

Naturen skövlas på allehanda sätt; vattnet förorenas; luften likaså; avgaser värmer upp vår planet; regnskogar kalhugges o.s.v.

Därför kan vi säga att naturen har blivit en mycket sämre plats att leva på för alla levande varelser, inklusive människan,

än den var när dom tidiga människorna gjorde sitt inträde i naturen.

Att ställa frågan varför det har blivit så här kan ju verka meningslöst, för vi tror ju oss veta svaret på den.

Om jag påstår att det privata ägandet är orsaken till försämringarna för oss själva och vår natur så vad blir svaret på detta påstående?

                                                            ——————————————-

Du påstår att du själv inte har tagit någon skada av din egen uppväxttid. Vad grundar du detta synsätt på?

Du påstår att du säkert förtjänade en och annan örfil medan du växte upp. Detta har gjort dig bara bra, menar du.

Du har inte farit illa av att du fick växa upp utan kärlek, säger du.

Du menar att du blev en tuffare och självständigare människa tack vare den hårda uppväxten som du blev utsatt för.

Den orättvisa strukturen har gjort dig till den du är. Att du tänker och agerar ologiskt utifrån dessa fakta kan du omöjligen förstå.

Du tror att världen skall se ut så som den gör bara för att du ser den så genom dina egna ögon. Så som du betraktar världen så

bör alla betrakta världen, enligt dig.

                                                           —————————————–

När ditt barn iaktar dig så ser hon självklarheten. Det du säger och gör blir en självklarhet. Du ifrågasätts inte. Du är normen.

Vad du gör spelar mindre roll. Du är ändå normen.

Kan vi förstå att våra barn blir som vi själva är?

                                                       ———————————————

Våld överhuvud taget utövas ju nästan uteslutande av män.

Hur förklaras detta? Finns det en naturlig förklaring till detta ”fenomen”. Är det så att män av naturen tillgriper våld för att lösa konflikter?

Är detta beteende, så att säga, helt legitimt? Helt normalt?

Skulle denna hypotes gälla så innebär det, i så fall, att mänskligheten har en lika dyster framtid att se fram emot som den har haft

bakom sig under de sista tusentals åren.

Eller kan man förklara våldet utifrån andra ståndpunkter?

Ni vet ju mitt svar. Finns det andra svar?

                                                        —————————————–

Varför fuskar politiker, företagsledare och kapitalägare med skatter?

Dessa våra maktens män talar vitt och brett om hur vi vanliga människor skall sköta oss i samhället. Men själva så står dom inte för det dom predikar för.

Finns det någon förklaring till denna dubbelmoral? Ja visst finns det en förklaring.

Vår ologiska struktur prioriterar ju pengar, som vi vet. Maktens män är människor som, med alla medel, försöker berika sig själva på andras bekostnad.

Alltså ser man också till att komma undan skatter. Moralen hos maktens män är inte bättre än någon annans. Varför skulle den vara det?

Det är inte maktens män personligen som det är fel på, lika lite som det är fel på oss själva.

Det är strukturen som vi lever i som skapar det tänkande som maktens män och alla vi andra tar till oss.

Vi blir förbannade, med rätta, när vi läser om politiker och kapitalägare som skattefuskar. Vi menar att dom borde föregå med gott

exempel eftersom dom förvaltar samhällsstrukturen.

Men jag säger det igen. Vår struktur är ologisk därför så agerar vi alla som vi gör. Detta agerande kommer att fortsätta så länge strukturen ser ut som den gör.

Vi måste lära oss inse att så är fallet. Kan vi inse det?

                                                           ———————————————-

Tillbaka i tiden.

Maktens män roar sig med krig.

Krig skapar elände.

Slaven befinner sig mitt i detta elände. Hon är uppvuxen mitt i detta elände. Hon kommer att dö mitt i detta elände.

Livet är så här. Det går vidare från generation till generation, på det här viset.

Det ligger utanför tankeförmågan att tänka sig livet annorlundare än så som man själv lever.

Maktens män lever sina liv. Dom har sin kung, kejsare eller vad han nu kallas.

Han betraktas som en gud. Ja han är rent av guden.

Guden styr och ställer efter behag. Han har till sitt förfogande stora starka våldsapparater, så att makten kan upprätthållas och helst utvidgas.

Livet är så. Det är ingen som ifrågasätter detta.

Våldet härskar. Den som har makten bestämmer över andras liv. Han dikterar vilkoren. Dom underlydande faller på knä.

Makten är guden.

Religioner förkunnar att guden är alltings härskare. Jordens folk förslavas i denna trosuppfattning. Därmed legitimeras härskarna såsom gudar.

Att ifrågasätta härskarnas tänkande vore rena dårskapen. Man ifrågasätter inte guden.

Guden använder våld för att befästa sin makt och utöka den.

Det är inget att säga om det. Det betraktas som helt i sin ordning.

Att vara människa på samhällets absoluta bottenplatta innebär att synen på livet är just denna. Det står utanför allt förstånd att

kunna tänka sig livet annorlunda.

Den som är född slav, förbliver slav.

Den som är född kvinna, förbliver kvinna.

Detta faktum blev förödande för mänskligheten. Åtminstone för halva mänskligheten.

                                                     —————————————-

Det skrivs och det pratas mycket om dom alltmer försämrade arbetsvilkoren som i synnerhet drabbar dom yngre.

Naturligtvis är det mycket bra att alla får reda på dom här försämringarna.

”Vi förstår att man måste anpassa sig till förhållandena på arbetsmarknaden”, blir ofta svaret från arbetsmarknadens parter.

Men varför är det ingen som säger som det är? Varför är det ingen som pekar på orsaken till dom försämrade arbetsvilkoren?

Kan det vara så att ingen är medveten om orsaken? Ja det verkar ju så eftersom ingen säger som det är.

Ingen verkar tydligen förstå att orsaken till dom försämrade arbetsvilkoren beror på kapitalets alltmer ohämmande jakt efter pengar.

Marknadsstrukturen fungerar så.

Skall det vara så fullständigt obegripligt att kunna förstå detta faktum?

                                                   —————————————

Tobaksindustrin är laglig. Knarkindustrin är olaglig. Varför? Ja man kan verkligen fråga sig varför det är så?

Båda drogerna förgiftar ju människan och bryter ner henne, sakta men säkert. Borde därför inte både tobaksindustrin och knarkindustrin förklaras olagliga?

Vi tänker oss scenariot att människan inte tidigare hade kommit i kontakt med tobaksrökning.  Utan vi tänker oss att hon först nu, i vår tid,

får kännedom om och smak för tobaksberoendet. Vad hade hänt i ett sådant läge? Jo naturligtvis så skulle rökning, med all rätt,

ha klassats som ytterst skadlig för hälsan. Den skulle ha blivit dödskallemärkt som alla andra giftiga medel.

Tobakshandeln skulle ha fått göra sällskap med knarkhandeln och leva sitt liv på den svarta marknaden. Så skulle med all säkerhet

tobakshandeln ha fått bedriva sin verksamhet om rökningen hade fått se dagens ljus i vår tid.

Men som vi vet så tillhör tobakshandeln den etablerade marknaden och då hamnar vi i ett helt annat läge.

Tobaksindustrin har varit etablerad i hundratals år med astronomiska kapitalinvesteringar.

Den är en storindustri och en sådan ”näring” är väl förankrad i vår struktur. Därmed går det inte att förbjuda denna mäktiga ”näring”.

Det tillåter, så att säga, inte strukturen. Det är förklaringen till varför denna giftindustri får härja fritt inom den nuvarande strukturen.

Att den enbart är till skada för människan väger lätt i sammanhanget. Mäktiga ekonomiska intressen inom den patriarkala

maktstrukturen har inget intresse av att överge denna människoförnedrande ”näring”.

Vad beträffar knarkindustrin så kan vi därmed med stor sannolikhet fastställa att om knarkmissbruket vore lika utbrett som

nikotinmissbruket så skulle även denna ”näring” vara godkänd.

Hade knarkmissbruket haft samma historiska anor som tobaksmissbruket så skulle inte knarkindustrin behöva hålla till på den

svarta marknadens bakgård. Nej knarkindustrin skulle ha varit lika väletablerad och omgivit sig med samma profithungriga män

som nu solar sig i glansen av den rumsrena tobaksindustrin.

                                                        ————————————–

”Felet” med oss människor det är att vi betraktar samhället som vi lever i, som normalt.

                                                        —————————————

Kapitalflödet genom ett samhälle i den så kallade rika världen är som vi vet enormt. Det är så enormt att vi med svårighet kan förstå dess storlek.

När det är så enormt så kan man tycka att människorna i detta samhälle borde kunna leva sina liv i välfärd och lycka.

Man kan tycka att alla skulle kunna ta del av det enorma kapitalflöde som strömmar genom samhället. Detta vore väl det logiska förhållandet, kan man tycka.

Eller vad säger ni?

Som vi vet så är ju denna logiska tanke en utopi idag. Och vi vet ju varför den är en utopi. Eller hur? Jo kapitalet tillfaller en minoritet i samhället.

Vi kallar minoriteten för maktens män.

Det är denna minoritet som ”sitter på” den enorma kapitalmängd som strömmar genom samhället. Majoriteten, alltså dom vanliga enkla

människorna får dela på smulorna av den enorma kapitalkaka som maktens män förfogar över. Och som vi har redogjort för så är det maktens män

som sätter spelreglerna för det som vi benämner marknaden. Det är bara för den vanliga enkla människan att räta in sig i ledet.

Är detta förhållande logiskt?

                                                              —————————————

Förstår vi att världen ser ut som den gör, på grund av att det är statusskillnader mellan människor? Nej jag tror inte att vi förstår det.

Tror du att vi förstår det?

                                                           —————————————

Jag vågar mig på ett påstående!

Jo jag påstår så här: om vi på förhand kunde intala oss själva att våra egna åsikter bidrar till att våra samhällen fungerar på ett orättvist sätt så

skulle därmed våra samhällen fungera på ett humanare sätt om vi därmed förkastar dessa våra åsikter.

Men kan vi förmå oss att tänka så?

                                                           ——————————————

Det vad det här med religioner igen.

Är vi helt på det klara med att religioner är påhittade trosuppfattningar som helt strider mot all förnuft och logik? Ja vi antar att detta står helt klart.

När då två, eller flera religioner, råkar i konflikt med varann. Vad blir resultatet? Jo om vi gör en historisk tillbakablick så ser vi

hur dessa konflikter löses. Dessa löses med våld. Eller hur?

När två inhumana uppfattningar kolliderar så blir resultatet konflikt och våld. Man kanske kan säga så här: det är inte människorna i sig

som råkar i konflikt med varann, det är människornas trosuppfattningar som råkar i konflikt.

Samma sak med etniska konflikter. Människorna har naturligtvis även här manipulerats till att tro att deras existens har att göra med deras

etniska tillhörighet.

Således: när två eller flera etniska grupper kommer i konflikt så löses detta likaledes, med våld.

Att den patriarkala strukturen ligger bakom allt det här eländet råder väl ingen tvekan om. Eller är detta svårt att förstå?

                                                    ———————————————-

Vi kommer att förändras som människor när kapitalet fördelas rättvist i våra samhällen.

Kan du och jag ta till oss att vi kommer att tänka och agera på ett annat sätt när kapitalkakan delas upp rättvist?

Att du och jag kommer att förändras på detta vis verkar ju helt obegripligt. Men tänk efter: dagens orättvisa samhällen måste ju bero på någonting. 

Det är bara det mänskliga tänkandet och agerandet som är orsaken till att det är som det är. Ditt och mitt tänkande konserverar strukturen.

Vi låter, så att säga, strukturen ha sin gång. Vi låter kapitalkakan fördelas orättvist.

Ja ärligt talat så är vi väl inte medvetna om att strukturen kan se annorlundare ut. Därför kan vi heller inte förstå att vi kan tänka på ett

annat sätt än vad vi nu gör.

                                                    ————————————————

 -Vad funderar du på?

 -Jo jag funderar på om jag skall slå upp en whisky till.

 -Jaha.

 -Jag är fullt medveten om att skärpan försvagas men samtidigt gör mig whiskyn så gott. Ge

   mig ett råd?

 – Ta dig en whisky till!

 – Tack för rådet!

                                                  ———————————————-

Kan någon förklara logiken i att det skall vara löneskillnader i samhället?

Kan någon förklara det logiska i att den materiella standarden skall vara olika i samhället?

Är det logiskt att ett samhälle fungerar så?

Är alltså orättvisan logisk?

Ja ni politiker måste ju anse att det är logiskt med orättvisan i samhället eftersom ni ju förvaltar samhället.

Om detta resonemang stämmer då innebär det att det skulle vara ologiskt att arbeta för att kapitalkakan i samhället fördelades rättvist, eller hur?

                                                 ———————————————-

”Unga intresserar sig allt mindre för politik”, stod att läsa i tidningen.

”Unga engagerar sig allt mindre i dom politiska partierna”.

Ja men det är ju helt förnuftigt resonerat, från ungdomarna alltså. När känslan finns att våra samhällen inte fungerar på ett logiskt sätt,

varför skall man då gå med i politiska partier som ju är en del av den rådande strukturen? ”Våra” politiska partier är en del av vår struktur,

dom förvaltar den rådande strukturen. Av denna anledning så arbetar inte ”våra” politiska partier med frågor som handlar om ett ifrågasättande av

själva strukturen.

– Nej vi är ju en del av vår struktur. Då kan vi inte förneka den.

Därför får unga människor känslan av att ingenting grundläggande kan förändras. Därav vill man inte engagera sig i politiska partier.

Helt förnuftigt tänkt alltså.

Politiska partier käbblar om mer eller mindre skatt på alkohol; mer eller mindre skatt på drivmedel; slopad eller ej slopad fastighetsskatt;

höjd eller sänkt arbetsgivareavgift. Med mera, med mera.

Naturligtvis kan dessa spörsmål vara viktiga i sig men det är ju ändå ”småpotatis” som man tjafsar om. Vem orkar engagera sig i sådant tjafs.

Sådant tjafs ifrågasätter ju inte vår orättvisa och därmed ologiska samhällsstruktur. Det är ju därför som unga inte engagerar sig i politiska partier.

                                                      ——————————————-

Förutsättningen för att dagens marknad överhuvud taget skall fungera beror ju på att vi alla har marknadstänkandet inom oss.

Vi har alltså själva blivit inmatade med det tänkesätt som krävs för att marknaden skall fungera som den gör.

Marknaden vill ha oss till hårt arbetande människor som dessutom konsumerar så mycket som möjligt, av det som vi tjänar.

Vad vi konsumerar det spelar ingen roll i marknadens ögon bara vi sätter sprätt på så mycket pengar som möjligt.

Marknaden producerar ”skit och dynga” som vi trycker i oss.

Vi går omkring som bolmande skorstenar av allt nikotinberoende.

Vi vaggar fram som övergödda grisar av all snabbmat.

Våra hjärnor matas av våld från datorer och TV-apparater så att vi förlorar all sans och vett.

Ju snabbare dom här ”hjulen” snurrar ju mer tjänar marknaden på det. För att detta skall fungera så krävs ju att själva vårt tänkande är

inställt på det viset som marknaden önskar. Eller hur?

Vårt mål med livet bör alltså enligt marknaden vara att tjäna så mycket pengar som möjligt och dessutom konsumera så mycket som det bara går.

Är vi besjälade av detta målmedvetna tänkande då fungerar vi helt enligt marknadens ambitioner.

Fungerar vi så? Ja visst gör vi det. Vårt tänkande har formats så att vi är mer eller mindre fokuserade på att enbart tänka ekonomiskt.

Ekonomin styr vårt tänkande. Ekonomin har blivit vår drivfjäder i tillvaron. Vi är inte människor, av kött och blod.

Vi är ekonomiska varelser där livet går ut på att tjäna pengar. Människan i sig är ointressant, sett utifrån marknadens ögon.

Det intressanta med människan är vad hon kan tjäna ihop medan hon lever. Att tjäna pengar blir själva drivfjädern med livet, kosta vad det kosta vill.

Våra liv görs mätbara i dollar. Allting mäts utifrån ekonomiska diagram.

En sak till: du och jag är marknaden men dom som sätter spelreglerna är maktens män.

                                                        —————————————

– Du som är arbetslös är en belastning för samhället!

– Detta är väl ingen nyhet för oss? Inte kan väl den som är utan jobb vara en tillgång för  

   samhället?

– Nej det är klart, du kostar ju skattepengar. Så det bästa vore egentligen att du inte fanns

   till.

– Det är ju precis så vi känner oss, värdelösa alltså.

– Och vet du varför det är på det viset?

– Därför att vi inte är till någon nytta.

– Nej det beror på att samhället ser ut som det gör. Att kapitalet ägs av ett fåtal är

   orsaken till att du är en belastning för samhället. Skulle däremot kapitalet ägas av alla i

   samhället så skulle du tvärt om vara en tillgång för samhället. Märkligt va?

– Ja mer än märkligt.

– Det är mycket man kan förundra sig över.

                                                        —————————————–

Varför är en politiker bättre på att ”leda” samhället, än du och jag?

Jo därför att en politiker aldrig reflekterar över om vi lever i strukturell orättvisa.

”Vad är det för tjafs? Ägna dig åt någonting vettigt istället!”

                                                     ——————————————-

Skulle vi leva i en logisk/rättvis struktur så vore lagar och regler i det närmaste onödigt. Vi skulle ju då tänka logiskt vilket innebär att vi skulle

betrakta varann med största medmänsklighet.

Logiken säger oss att det är ohållbart att skaffa sig allehanda fördelar på andras bekostnad. Detta är inte genomförbart med ett logiskt tänkande.

Inga våld och övergrepp kan få fäste i samhällen när vi tänker logiskt.

Motsatsförhållandet blir då: där våld och övergrepp existerar så bevisar detta att samhällen fungerar ologiskt/orättvist.

Är det någon mening med att känna till dessa fakta?

                                                     ———————————————–

Åter igen kan vi se, höra och läsa om nedsmutsningen av vår natur. Och åter igen ställs den riktiga diagnosen att det krävs en total förändring av

företagens ohämmade utsläpp som förgiftar och kväver vår natur.

Om naturen och därmed vi själva skall ha en chans att kunna leva vidare på den här planeten så är den så kallade expertisen eniga om att vi är

tvungna att upphöra med all nedsmutsning av vår natur. Man har till och med kommit fram till att den ”gudomliga” tillväxten inte längre är hållbar.

Sådana analyser skulle ha varit omöjliga att föra fram i media för ett tiotal år sedan.

Dessa konstateranden är mycket glädjande. Men fortfarande saknas det avgörande konstaterandet till varför vår planet förgiftas och utarmas.

Dom ledande media ser inte att grundorsaken till förgiftningen av planeten och därmed dödförklaringen av livet beror på det orättvisa kapitalägandet.

Skall det ta ytterligare ett tiotal år innan den så kallade expertisen kommer fram till denna slutsats? För det är väl enbart den så kallade expertisen som

får dom offentliga medierna att föra fram denna enda riktiga analys?

Hur länge skall det behöva ta innan det blir ”vetenskapligt” bevisat att orsaken till förgiftningen av vår planet beror på det orättvisa kapitalägandet?

                                                     ————————————————-

Du har allting som man kan önska sig och ändå syns det på dig att du inte mår bra. Vad kan detta bero på?

Det är någonting som inte stämmer. Du kanske anar vad det är?

                                                      ————————————————-

Det är först när vi står vid sidan om samhället som vi förmår se strukturens avigsidor och felaktigheter.

När människan föds och växer upp inom strukturen så blir det i praktiken mycket svårt för henne att kritiskt granska den struktur som hon lever i.

Vi i vårt samhälle betraktar andra samhällen ofta som rena rama dårskapen. Att vi betraktar dessa samhällen på det viset beror på att vi står vid

sidan om och studerar dessa samhällen. Skulle vi själva leva mitt i dessa samhällen så kommer vi att ha mycket svårare att se denna dårskap.

Vi ser således dårskapen i andra samhällen men vi ser inte dårskapen i vårt eget samhälle.

                                                        ———————————————

Kan vi tänka tanken att i framtiden så kan ingen äga någonting av jorden som vi lever på? När vi nu ställer frågan så kommer förmodligen

alla att anse denna tanke som absurd. Den är fullständigt otänkbar. Lika otänkbar som om man under medeltiden skulle föra fram tanken

att kvinnan är jämlik mannen.

Lika lite som det var en realistisk tanke under medeltiden, att kvinnan är jämlik mannen, lika lite är det en realistisk tanke idag att tänka sig att

ingen kan äga någonting av jorden och den gemensamma natur som vi lever i. Men i framtiden blir denna tankegång den enda logiska och därmed rätta.

Eller vad tror ni?

Det måste bli så därför att våra samhällen kommer inte att fungera om det fortsätter som det gör idag. Den ojämlika patriarkala strukturen bryter sönder

allt sunt och logiskt i naturen. Så kan det inte fungera längre. Då finns ingen framtid för oss. Så enkelt är det.

                                                         ——————————————–

”Genom att arbeta så skall man finna meningen med livet. Man kommer att känna sig behövd och få en positiv självkänsla”, säger dom som tror sig veta.

Det är väl möjligt att den här bilden av arbetet har anammats av oss själva också. Dom så kallade samhälls- och människokännarna menar att vi

mår bra av att gå till ett arbete varje dag. Det är säkert en riktig tankegång.

I så fall så betyder det att alla dom människor som står utanför arbetsmarknaden känner sig mer eller mindre värdelösa som människor.

Det blir ju konsekvensen av ovanstående påståenden.

Om nu detta resonemang skulle gälla så vore väl det naturliga att alla arbetsföra människor fick arbeta, åtminstone lite grann. Eller hur?

Istället för en hög arbetslöshet så är det väl bättre om arbetstiden för dom arbetande minskades ned så att alla fick möjligheten att arbeta, lite grann?

Eller är det fel att tänka på det viset?

All den stress och utslitning som idag drabbar många heltidsarbetande människor kunde ju minska väsentligt om arbetstiden kortades ned.

Stressjukdomar och utslitningar skulle ju minska dramatiskt om dessa enkla åtgärder infördes. Ekonomiskt så skulle samhället tjäna stora pengar på att

människorna kunde hålla sig friska. Och dom arbetslösa skulle kunna vara med om att skapa mervärden genom att delta i produktionen. Arbetslösa kostar ju samhällsekonomin stora summor pengar. Dom blir en gigantisk utgiftspost för samhället.

Som sagt, samma sak med dom arbetande människorna som måste sjukskriva sig på grund av det mer och mer uppskruvade arbetstempot.

Var finns logiken i den här ekvationen?

Samhället tvingas betala skyhöga belopp till alla människor som inte befinner sig ute på arbetsmarknaden. Samtidigt så flödar enorma

kapitalmängder genom marknaden. Vad beror denna högst ologiska situation på? Jo vi befinner oss i ettt samhälle som fungerar på ett ologiskt sätt.

Det är ett orättvist samhälle som vi lever i. Maktens män, dom stora marknadsaktörerna, sätter nämligen spelreglerna för hur kapitalet skall flöda i samhället.

Det bara är så och det är så därför att strukturen är sådan. Marknadsstrukturen ser ut som den gör beroende på att kapitalägarna vill ha

strukturen på det viset. Kapitalägarna vill sålunda att dom som arbetar skall jobba så mycket som möjligt och så effektivt som möjligt.

Kapitalet tjänar mest pengar på det viset. Detta är uträknat av företagsekonomer. Allt som händer och sker på marknaden ingår i kalkylen.

Om vissa sektorer av marknaden inte är tillräckligt lönsamma så avskedas människor. Så enkelt är det. Marknaden dumpar dessa människor

och de blir värdelösa i marknadens ögon. Hur det går för dessa är totalt ointressant för marknaden. Det enda intressanta det är huruvida det

investerade kapitalet skall kunna förränta sig. Sådan är verkligheten.

Nej ett minimum av anställda som jobbar så effektivt och så mycket som möjligt ger störst förtjänster. Arbetslösa människor lämnas därmed över till den

samhälleliga ekonomins bekymmer.

                                                 ———————————————-

Idag ser många av oss som sitt mål med livet att bli rika och leva ett mer eller mindre glamouröst liv.

Detta tänkande betraktar vi idag som helt acceptabelt och normalt. Vår struktur har naturligtvis lagt grunden för detta tänkande.

Men det faller ju på sin orimlighet att alla människor skall kunna leva luxuösa liv.

Det här tänkandet kräver nämligen både vinnare och förlorare för att fungera.

Vilket i och för sig gäller idag, som vi kan se, men det kan omöjligen fungera i framtiden. Detta tänkande kommer nödvändigtvis att förändras från

jagandet efter pengar till ett tänkande där alla skall ha det så bra som möjligt.

Men som sagt, det krävs en strukturell förändring av marknaden och därmed av samhället innan vi når dit.

                                                    ———————————————-

Kära vänner, ser ni inte vad det ologiska tänkandet ställer till med? Religionen och hela det religiösa spektaklet har ju förvandlat en stor del av

mänskligheten till individer med fullständigt absurda tankebanor. Och detta, mina vänner, pågår än i denna dag.

Vi bekymrar oss över den religiösa fanatismen under medeltiden, som antog groteska former. Men tänk efter, det är ju samma ologiska tänkande som

vi har ärvt in i vår egen tid. Därför är det ju inte att undra på att världen ser ut som den gör.

Galna idéer har skapat galna strukturer och detta fortsätter år ut och år in. Det ser mörkt ut för mänskligheten när man betänker

hur ologiskt vårt tänkande fungerar.

Allt hänger ihop. Kungar; påven; stater; militärapparater; kastsystem; ojämlikhet; rikedom kontra fattigdom; kvinnoförnedring; krig och våld.

Kan vi ta till oss detta faktum att all denna ologiska smörja hör ihop? Kan vi förstå att religioner lika väl som det orättvisa kapitalägandet

utgår ifrån samma ologiska struktur? Förstår vi att den universella kvinnoförnedringen hänger ihop med krig och våld?

Dom stora marknadsaktörerna profiterar på vanliga människors liv och leverne, förstår vi det?

All denna ologiska och inhumana ojämlikhet är kännetecknande för vår struktur! Inser vi det?

                                                      ————————————————

Patriarkatet har lärt oss att en stark ekonomi är makt!

Vi tänker på detta vis därför att vi lever i detta samhälle. Samhället är besjälat av detta ekonomiska tänkande.

Det formar oss på liknande sätt som religionen formar oss människor i starka religiösa samhällen.

Den som har en stark ekonomi kan leva ett ”bättre” liv än den ekonomiskt svage. Så är det. Denna sanning lär vi oss redan som barn.

Vårt tänkande formar oss på detta vis, mycket tidigt. Men även detta tänkande har en historisk förklaring.

På samma sätt som vi lär oss att vi lever i ett speciellt land så lär vi oss också att det är ekonomin som styr människors sätt att leva.

Vi strävar efter att få en så stark ekonomi som möjligt. Vi vill tjäna pengar. Mycket pengar. Det kan man kalla för ett speciellt ekonomiskt tänkande.

Men skapar inte ett sådant tänkande orättvisor?

Blir inte resultatet att en minoritet av folket tjänar massor med pengar medan majoriteten får nöja sig med smulorna?

Är det inte så som det ser ut i våra samhällen världen över? Jo det är ju precis så som det ser ut.

En minoritet har med olika medel skaffat sig en mycket stark ekonomi medan majoriteten ofta får kämpa sig fram för att kunna leva vidare.

Är det inte så? Ja visst är det så. Skall det vara så? Ja enligt det historiska patriarkala tänkesättet så skall det vara så.

Det skall vara skillnad på människa och människa. Det skall fungera på det viset att några kan sko sig på andras bekostnad.

Och naturligtvis så betyder detta tänkande att man bäddar för orättvisor.

                                                    —————————————-

Om du har större utgifter än inkomster så går du back. Hur fixar du dig ur den här knipan?

Jo antingen så drar du ner på utgifterna så att du går med plus eller så måste du låna för att täcka upp den sammanlagda förlusten.

Väljer du att låna ( du kanske inte har något val ) så skjuter du förlusten framför dig. Kan du fortsättningsvis inte balansera dina utgifter mot

dina inkomster så innebär det att du hamnar i ett ännu sämre läge än när du tog ditt lån. Du skall ju betala den nya utgiften ( lånet ) plus

dom förluster som uppkommer regelbundet eftersom du inte har lyckats få till en balans i ekonomin.

Kanske du fortsätter att ta nya lån för att täcka upp dom ännu större förluster som nu uppkommer? Du sitter fast i den så kallade skuldfällan.

Dina långivare vill ha tillbaka pengarna som dom lånat ut till dig. Men du har inga pengar att ge till dom. Vad händer? Jo du måste sälja det du har

och har du ingenting att sälja så blir du tvingad att leva på existensminimum. Dina långivare har ju lånat ut pengar till dig för att dom skall tjäna pengar på dig.

Det är det enda intresse dom har. Dom kommer nu att göra allt för att kräva in pengar från dig. Kosta vad det kosta vill.

Föreställ dig att mängder av människor i samhället har hamnat i samma knipa som dig. Och att dessutom mängder av företag

befinner sig i samma situation. Vad händer då? Jo långivarna, alltså dom som skall tjäna pengar på dig och alla andra,

kan inte fortsätta med sin verksamhet på grund av att dom inte får in några pengar. Det hjälper inte hur dom än hotar och skriker,

dom får ändå inte in några pengar. Långivarna tvingas lägga ned sin verksamhet och det resulterar i att hela samhället blir lamslaget.

Hur skall nu samhället agera? Jo eftersom marknaden är privatägd i samhället så lägger samhällets förvaltare, alltså politikerna,

all sin energi på att marknaden skall tillföras kapital så att ”hjulen” börjar snurra igen. Det samhälleliga kapitalet, främst skatter, används i första hand till att hjälpa kapitalägarna att få igång marknaden.

Vilka blir förlorare respektive vinnare i detta scenario?

Jo som vanligt så blir dom arbetande och dom arbetslösa människorna förlorare och vinnare blir kapitalägarna.

Samhället kan inte fungera på ett annat sätt när kapitalet är privatägt.

Men detta var väl ingen nyhet?

                                                           —————————————

Om vi förstår vårt ursprung så är det ganska lätt att inse varför mänsklighetens historia har formats som den har gjort.

Det bör stå klart för oss att dagens ojämlika och besynnerliga värld har sin förklaring i historien. Det är, med andra ord, inte undra på att det är som det är.

 Jag har sagt det tidigare och jag kommer att upprepa det många gånger framöver.

Det är konstaterat att någonting har gått snett under mänsklighetens historia. Först när vi inser att det har gått snett och

framför allt vad som har gått snett, först då kan vi ta itu med problemen och lösa dom.

Det är just på denna avgörande punkt som historiebeskrivningen misslyckas. Historiebeskrivningen beskriver människans historia

men man misslyckas med det väsentligaste. Nämligen att konstatera att någonting har gått snett under mänsklighetens gång, som

ju leder fram till de djupgående motsättningar som präglar människans samhällen förr och idag.

                                                          ——————————————-

Du föds bokstavligen talat mitt på soptippen. Din mor har inga andra möjligheter. Hon har levt i skiten under hela sitt liv. Detta är hennes hem. Så varför skulle hon då inte föda dig bland soporna?

Du skall leva och bo här. Så här ser ditt samhälle ut. Du är inte ensam, om det är någon tröst. Mitt i detta helvete skall du växa upp, utan att någon bryr sig. Du är inte värd mer än råttan som kilar över dina ben.

Ditt hem är här i skiten men på bara några hundra meters avstånd bor det människor som har det mycket bättre än dig. Du är liten men snart inser du att ni lever i två skilda världar. Dom lever i den världen och du lever i den världen. Men att bli en av dom är näst intill en omöjlighet, för dig. Och det lär du dig mycket tidigt.

Du vill överleva. Du måste komma över pengar för att köpa mat. Du lär dig snart att finna på sätt att försöka komma över en och annan slant. Men du lever farligt där du sitter och tigger eller när du stjäl av dom fina människorna. För att inte tala om då du säljer din egen kropp.

Livet ser ut så här. Du och många, många andra, lever livet bokstavligen mitt i helvetet. Du jagar pengar, som alla andra. Dessa fördömda pengar vill vi alla komma åt. Pengakakan finns här men det är bara förunnat ett fåtal att tjäna dom riktigt stora slantarna.

Tycker du att det är rättvist? Nej du kanske inte funderar i dom banorna. Det är som det är, resonerar du. För dig går livet ut på att överleva, ingenting annat.

Dom fina människorna där borta jagar också pengar. Dom gör nästan vad som helst för att fylla på sina konton. Kan dom utnyttja dig, i sin jakt efter pengar, så gör dom det.

Det är en fråga om makt, förstår du. Vill dom så köper dom dig. Du skall, mer eller mindre, arbeta ihjäl dig.

Du skapar inkomster åt dessa, maktens män. När du inte orkar längre så slängs du tillbaka dit du kom ifrån, alltså soptippen.

Du får svälta. Du får droga ner dig så gott det går för att dämpa din hunger och den fasansfulla ångesten till livet. Snart kommer du att gå under. En stackars sate som dig är det ingen som bryr sig om.

Du har noll värde i marknadens ögon och ingen saknar dig när du dukar under. Så ser det ut min vän. Att du lägger dig ner i skiten och tar dina sista andetag kommer som en befrielse för dig. Du har för länge sedan insett att samhället inte är byggt för sådana som dig.

                                                  ————————————–

Är det fel att tänka så här: det vi alla producerar bör väl komma alla till del?

Nej det är rätt att tänka så. Det är logiskt att tänka att alla i samhället skall få ta del av det mervärde som uppstår, till följd av att vi arbetar. Därför så är det ologiskt att det mervärde som uppstår, till följd av arbete, skall hamna hos privata kapitalägare.

Den prostituerade säljer sin kropp men det är hallicken/kapitalägaren som tar pengarna.

Barnarbetaren producerar och är liksom den prostituerade fångad i kapitalets klor. Här finns ingen frihet. Kapitalägaren äger dessa människor som vilken simpel vara som helst.

Arbetaren producerar mervärden dagarna i ända. Även hon sitter fast i kapitalet.

I princip så är detta förhållande likartat som förhållandet mellan den prostituerade och hallicken som mellan barnarbetaren och hennes ägare. Det är i princip samma förhållande.

Kapitalägaren i det ”fina” företaget tänker och agerar på samma sätt som kapitalägaren i det ”fula” företaget. Här finns ingen skillnad.

Vi producerar varor och tjänster för att kapitalägaren skall tjäna pengar. Det är denna princip som gäller i vår struktur.

Eller har du någon annan åsikt?

                                                        —————————————–

Du säljare, du tror att livet skall se ut så här. Sälja så mycket som möjligt.

”Man kan sälja vad skit som helst, bara man är skicklig.”

Sälja, sälja, sälja!

Konsumera, konsumera, konsumera!

Detta är livet.

                                                        ——————————————–

”Vem bryr sig att du mår dåligt? Har du pengar så är det okey. Har du ingenting så får det vara.

Vi struntar fullständigt i hur du känner dig. Det enda vi är intresserade av det är dina pengar. Har du mycket pengar så skall du få den bästa vård du kan tänka dig. Du skall få den bästa service vi kan erbjuda. Peka och välj, vi ger dig allt. Du skall bli behandlad som en gud, ja du är guden själv. Men kommer du hit utan någonting så slänger vi ut dig på en gång.

Har du förstått? Hos oss är det pengar som räknas, någonting annat är vi inte intresserade av. Förstår du?

Gå och släng dig framför tåget! Vi kommer inte att sakna dig. Du är en fullständig idiot om du inbillar dig att vi skall ta hand om dig. Begrips? Din skitstövel, du hör hemma i slummen och där skall du fortsätta att bo tillsammans med dom andra svinen. Begriper du inte att du saknar allt värde? Du är lika betydelsefull som råttorna i kloaken. Du gör oss en tjänst den dagen då du tar ditt eget liv.

Förstår du, här uppe hos oss håller vi oss rena och snygga. Vi klär oss i tjusiga kläder och smyckar oss med guld och ädelstenar. Vi åker omkring i dom läckraste bilar. Vi bor och lever i den mest utstuderade lyx. Och sist men inte minst så badar vi i pengar.

Du din lilla råttskit är inte välkommen till vår värld. Vi skall trampa på dig så länge du lever. Kräla i skiten, din lilla skitstövel!”

                                               —————————————–

Marknadsstrukturen, sådan den ser ut idag, domineras av ett fåtal kapitalstarka människor. Dessa är vinnare i spelet som vi alla deltar i. Spelreglerna gör dessa till vinnare medan alla vi andra görs till förlorare. Är detta logiskt? Kan vi vara överens om att detta inte är logiskt? Därmed är marknaden ologisk och dessutom inhuman.

Men varför förändras då inte marknadsstrukturen? Varför fortsätter det att vara så här år efter år, ja århundrade efter århundrade och till och med årtusende efter årtusende? Samma lilla klick av maktens män sitter och sköter marknadsspelet så som dom alltid har gjort. Varför sker ingen förändring? Jo vi har kommit fram till att det sker ingen förändring så länge tänkandet inte förändras hos marknadsaktörerna. Marknadsaktörerna är, som sagt, vi själva och vi får marknaden att fungera som den gör på grund av att vårt tänkande inte förmår att ”ta sig runt” den struktur som vi sitter fast i. Vi har inte förmågan att tänka oss marknaden i en annan strukturell form än vad den nu befinner sig i.

Kan man överhuvud taget begära att tänkandet skall åstadkomma nya strukturella former som det aldrig tidigare gjort? När skall då vårt tänkande komma till insikt om att den nuvarande strukturen är ologisk och därmed inhuman?

Det är först när denna insikt blir medveten som strukturen är mogen att genomgå en förändring. När vi således blir medvetna om att det är ologiskt att vissa människor lever som kungar medan andra lever som råttor; att en del har jobb upp över öronen medan andra går arbetslösa; att en del jobbar för småpengar medan andra tjänar storkovan.

När vi inser att detta är ologiskt då är tiden inne att förändra strukturen.

                                                        ——————————————-

Maktens män kan ostört se på när strukturens nickedockor käbblar om än den ena och än den andra ovesäntligheten. Dagens politiker hjälps åt att förvalta strukturen, inte att förändra den.

Politiker, liksom du och jag, har blivit förblindade av den sjuka samhällskroppen som vi har växt upp i så vi kan omöjligen ta till oss samhällets grundläggande fel och brister. Vi tror att livet skall levas så som det levs just nu.

Vi har blivit lika förblindade som dom religiösa när dom anser att paradiset nås först efter döden.

Tyvärr politiker och alla vi andra. Vi kan inte tänka objektivt och logiskt. Vi tänker så som strukturen har lärt oss att tänka.

                                                       ———————————————-

Vad jag vill komma fram till är: att våra samhällen konserverar människans synsätt i hennes samhälle. Vi får svårt för att tänka oss livet annorlundare än som det levs just nu.

Denna slutsats innebär att samhällen kan se helt olika ut men att människan i ”sitt samhälle” betraktar just sitt liv i samhället som fullt normalt och logiskt.

Detta synsätt och praktiska liv ärvs sedan vidare från generation till generation. Samhället må sedan fungera hur inhumant och orättvist som helst. Människorna i samhället växer upp och lever sina liv så som människorna alltid har gjort. Livet är så här!

                                                        ————————————–

Att alla äger allt är lika med att alla äger ingenting!

Hänger ni med? Verkar resonemanget förnuftigt?

Som det ser ut idag så äger ett fåtal nästan allt medan den stora majoriteten knappast äger någonting alls. Verkar detta förnuftigt? Självklart är detta ägarförhållande inte förnuftigt. Det borde ju vem som helst kunna skriva under på. Men så är det i alla fall.

Accepterar vi då detta ägarförhållande? Ja konstigt nog så gör vi det och vi gör det eftersom vi ju lever i den nu rådande strukturen. Vi accepterar att några få äger nästan allting. Vi har lärt oss att acceptera detta förhållande sedan lång tid tillbaks. Vi kan inte tänka oss ett annat ägarförhållande. Vi tänker så som strukturen har format oss. Vi kan inte tänka oss någonting annat.

Vi anser att det är helt i sin ordning att människan kan äga. Somliga äger mycket, en del mindre, medan andra inte äger någonting alls.

                                                ———————————–

Den intressanta frågeställningen blir: varför etableras ett ologiskt tänkande?

Vi gör en historisk tillbakablick långt tillbaka i tiden.

Istället för att acceptera vulkanutbrottet som det är så börjar tänkandet fundera över om det är någon övernaturlig kraft som vill människorna illa. Detta tänkande leder till allt mer ologiska handlingar.

Människor och djur offras för att blidka gudarna. Små barn dödas i tron att guden som styr vulkanen skall bli vänligt sinnad. Ja dårskapen i detta tänkande visar inga gränser. Det sunda förnuftet verkar ha upphört att fungera.

Eftersom denna orättvisa struktur etablerar sig så leder naturligtvis detta till ett ologiskt tänkande. Tänkandet formas av den struktur som vi människor lever i. Därav följer att en orättvis struktur leder till ett ologiskt tänkande. Människan kan inte tänka logiskt när strukturen är orättvis. Så är det. När vi förstår innebörden av detta samband så förstår vi varför vår historia är så fylld av elände.

Ingen som helst rättvisa råder i vår historiska struktur. Då kan heller inte tänkandet fungera logiskt. Så enkelt är det.

                                               ———————————————

Dagens politiker ser inte det ologiska samhället. Dom är naturligtvis människor precis som du och jag. Vi ser ju heller inte det ologiska. Ser inte vi det så kan vi heller inte förvänta oss att dom ser det. Eller hur?

Både dom och vi anser tydligen att den rådande maktstrukturen är logisk, annars borde vi ju alla kritisera den. Men det gör vi inte. Man kan inte kritisera något som man inte ser.

Dom ser inte den inhumana strukturen som vi alla lever i. Dom är som förblindade. Lika förblindade som vi var för ett antal generationer sedan då maktens män delade in oss efter hur mycket vi ägde. Och dom som inte ägde någonting var inte värda mer än kreaturen på ängen, om dom ens hade det värdet. Lika förblindade är vi idag inför den inhumana strukturen. I praktiken är det ju fortfarande skillnad på människa och människa. Alltså ingen skillnad alls från förr.

Ägandet betraktas som heligt. Kapitalägandet är ju den verkliga makten. Det är ingenting man går in och kritiserar. Man bryr sig inte om den verkliga makten i samhället. Den får rulla på som vanligt. Och eftersom den inte ifrågasätts så fortsätter allt ologiskt som tidigare.

                                                     ————————————–

”Jag har köpt den tjänsten. Du har inte köpt den, alltså har du inte rätten att få den tjänsten.”

”Eftersom jag har pengar så kan jag köpa den här lägenheten. Du kan inte köpa en sådan här lägenhet, du har ju inga pengar.”

”Vi har det bra, jag och min familj. Men så har vi lagt ut mycket pengar på att få det så här. Det är klart att du och din familj inte kan leva så som vi gör. Hur skulle det se ut om alla kunde ha det på det här viset?”

                                                      ———————————————

Är du medveten om följande fakta? Du arbetar för att företaget skall tjäna pengar på dig.

Är du medveten om detta faktum? Eller du kanske tror att man skall ha ett arbete, bara för att?

Varför skulle ett företag anställa dig? Ja vad tror du? Svaret är att företaget anställer dig för att dom skall kunna tjäna på dig. Det är så det fungerar.

                                                        ———————————————

Hon skall göras osynlig.

Hon skall slava och betjäna, som tidigare. Men hon skall vara osynlig.

Hon förtjänar inte att synas. Hon är nu i lagar underställd mannen.

I praktiken avgör nu mannen om hon överhuvud taget får existera eller inte. Hon saknar alla rättigheter. För henne finns bara skyldigheter.

Men livet går vidare. Som det gjorde för länge  sedan. I grunden är ingenting förändrat.

Människosynen är den samma, nu som då.

Hon lär sig veta sin plats redan som liten flicka. Hon lär sig förstå mycket tidigt att det är skillnad på pojkar och flickor. Hon ser snart att det ena könet skall betjäna det andra.

Hon växer upp och lever samma liv som sin mor.

Funderar hon på om livet skall levas så här? Nej knappast. Hon funderar lika lite som sina medsystrar, för länge sedan.

Livet är fortfarande en självklarhet.

Det är självklart att hon skall tjäna mannen. Det är självklart att hon skall skyla sig när hon vistas ute, i samhällslivet. Det är självklart att hon är underställd mannen.

Det är naturligt, ur hennes synvinkel, att livet ser ut så här.

                                               ————————————-

Dom grundläggande strukturella skiljelinjerna är ju: att kapitalet i samhället antingen skall vara privatägt eller samhällsägt; att alla människor är jämlika eller att det är skillnad på människa och människa; att statsbildningar antingen är rättvist eller orättvist.

Detta är naturligtvis politik. Politiska partier anser sig föra en politik som skall ge människorna i samhället den bästa lösningen för alla och envar.

Hur skall vi se på frågan om det är skillnad på människa och människa? I och med att det är skillnad materiellt sett mellan människor så är det i praktiken skillnad på människa och människa. Eller finns det någon annan åsikt? I våra samhällen råder alltså skillnad på människa och människa, eftersom dom materiella vilkoren skiljer sig märkbart åt.

Kan detta ha att göra med om kapitalet är privatägt eller samhällsägt? Javisst är det så. Det privatägda kapitalet skapar automatiskt en konkurrens om detta kapital. En del får mer, andra mindre och många får ingenting. I praktiken blir det då skillnader mellan människa och människa.

Anser politiker att detta är politik? Ja döm själva!

Vad anser politiker om statsbildningar? Statsbildningar skapar orättvisa dels innanför staten och dels utanför, alltså mellan olika stater.

Men så betraktar inte politiker statsbildningar. Statsbildningar är en självklarhet i politikers ögon. Alltså ingenting som skall ifrågasättas.

Enligt politiker så skall heller inte det privata ägandet av kapitalet ifrågasättas.

Allt detta mynnar ut i att det är skillnad på människa och människa. Och det är ju så det ser ut här i världen.

Politiken som förs i våra samhällen skapar alltså orättvisor. Men detta vill inte ”våra” politiker förstå. Förstår vi det?

                                                  ———————————————

Förnuftsmässigt är det ju inte svårt att komma till insikt om att människor som trivs i sitt samhälle, lever harmoniska liv.

Motsatsförhållandet är heller inte svårt att inse.

Och i och med att dessa förhållanden råder då står det klart att samhället innehåller grundläggande fel. Eller om man så vill, samhället är byggt på felaktiga grunder.

Därför uppstår motsättningar.

Ett samhälle som innehåller motsättningar leder till konflikter. Konflikter löses på olika sätt. Men konflikter löser inga motsättningar.

Därför måste motsättningarna i samhället lösas.

                                                —————————————————

Kommer ni ihåg när Berlinmuren raserades? Denna hatade mur som delade en stad mitt itu och som gjorde det omöjligt för människor att kunna besöka varandra när dom hade muren mellan sig.

Muren föll ihop som ett korthus när diktaturens hantlangare inte längre fick stöd från sin egen vapenmakt. Denna vapenmakt brydde sig inte längre när folket började rasera muren.

Det blev en oblodig historia. Maktens män hade inte längre stöd från sin egen militärapparat att upprätthålla denna förnedrande gränslinje mellan människor från samma stad.

På liknande sätt kommer vi att rasera det patriarkala samhället. Det kommer att bli en naturlig process som ingen kan stoppa. Samhället kommer att vara moget för att kunna genomgå förändringen. Eftersom förändringen medför att det grundläggande problemet i samhällsstrukturen medvetandegörs så kommer processen att ses som en befrielse för majoriteten.

När vi görs medvetna om att sociala orättvisor inom så kallade ”rika” samhällen hänger ihop med prostitution i fattiga samhällen och inser att det är den patriarkala strukturen som är boven i dramat, då är processen en bra bit på väg.

När vi ser sambandet mellan våld och det snedvridna kapitalägandet, då är mycket vunnet.

                                                     ————————————–

Vi betraktar hur andra människor har det, i sina samhällen. I andra delar av världen. Vi ser hur man lever i vissa samhällen.

Dom människor som syns i vissa samhällen, på gator och torg, är män. Enbart män. Det verkar vid första anblicken som om dessa samhällen enbart består av män.

Vi tycker det verkar konstigt. Eller tycker vi inte det?

De få kvinnor vi kan se, syns egentligen inte. De gömmer sig bakom ett slags dukar som döljer deras ansikten. Vi undrar, varför är det så? Eller vi kanske inte undrar längre? Det bara är så. Människorna lever så. Det är nog ingenting att fundera över. Dom har sådana seder och bruk.

Dom får väl leva så om dom vill. Vill dom det? Ungefär så kanske vi tänker. Eller gör vi inte det?

                                                    ————————————

Från det ena till det andra. Har ni iaktagit hur människoapor tar hand om sina ungar? Jag menar alltså schimpanser och gorillor. Dessa människoapor vet instinktivt hur man tar hand om sina ungar på bästa sätt.

Får man ställa en fråga? Borde inte människan känna och förstå samma sak? Borde inte människan på samma sätt som sina artfränder känna hur man bäst tar hand om sina barn? Jo naturligtvis så borde vi det. Men när samhällsstrukturen ser ut som den gör då förmår vi inte kunna ge våra barn den omvårdnad som människoaporna kan ge sina ungar.

När vi gör den enkla jämförelsen så inser man att någonting fundamentalt har gått fel i vårt sätt att leva.

                                                  —————————————–

Kommunismens förkämpar menade att produktionsmedlen och därmed kapitalet skall tillhöra folket. Folket skulle därmed avgöra hur kapitalet skall förvaltas.

Dessa tankegångar verkar ju helt självklara, helt logiska. Ändå misslyckades det hela i praktiken. Varför då? Jo i grund och botten så kvarstod det grundläggande problemet.

Det patriarkala tänkandet som rådde före de kommunistiska revolutionerna förändrades inte efter det kommunistiska maktövertagandet. Maktens män byttes ut mot nya maktens män, vilket ju inte förändrar någonting.

Att man kommer fram till ståndpunkten om det klasslösa samhället är ju helt rätt. Alltså att alla människor, kvinnor och män, skall leva i rättvisa och jämlikhet. Men för att nå dit så måste den patriarkala strukturen, med sitt tänkande, ersättas av ett helt annat tänkande.

                                                             ———————————-

Jag funderar en hel del över det här som vi benämner tillväxt. Och jag kommer att ta upp dessa mina funderingar gång på gång framöver.

Har ni tänkt på följande historiska fakta: vi människor har levt i många tusen år utan att det har varit någon tillväxt. Och vi har överlevt.

Kan det här med tillväxt ha att göra med dom nuvarande ekonomiska ägandeförhållandena i våra strukturer? Jag menar: det är kapitalägarna som kräver tillväxt. Inte dom arbetande.

Ja vi funderar vidare.

                                                         ———————————–

Våldet inom våra samhällen, såväl som mellan våra samhällen är uttryck för det orättvisa i strukturen.

Min fråga blir då åter igen. Inser då inte våra samhällsföreträdare att våra strukturer är orsaken till denna orättvisa som framkallar våldet?

Nej ”våra” samhällsföreträdare inser inte att våra samhällen är strukturellt orättvisa. Detta är en slutsats som vi måste dra.

Eftersom man inte insåg för tusen år sedan att strukturen var orättvis och inte insåg det för bara hundra år sedan, så varför skulle man inse det idag?

Nej vi måste dra slutsatsen att ”våra” samhällsföreträdare är lika okunniga som sina företrädare för tio år sedan; hundra år sedan; tusen år sedan.

Deras uppgift är ju dessutom densamma idag som igår. Det vill säga att förvalta strukturen, inte förändra den. Eller hur?

                                                    ——————————————-

Vårt tänkande kan manipuleras, i stort sett, hur som helst.

En del av oss går på bönemöten för att få höra guds ord, som vi då tror på.

Andra har som mål att utbilda sig till stjärnförsäljare i företagen. Sak samma vad som skall säljas. Budskapet är att man kan sälja vad skit som helst, bara man besitter dom rätta egenskaperna. Vilket vi tror på.

Ytterligare andra manipuleras att tro att just den etniska befolkningsgrupp som dom själva tillhör är den ”rätta”.

Har ni tänkt på följande manipulering, eller rättare sagt hjärntvätt, som vi alla människor utsätts för? Nämligen att vi betraktar det som fullt normalt att världen är uppdelad i stater. Vi betraktar detta som den vanligaste sak i världen. Vårt tänkande har blivit så till den grad manipulerat att vi betraktar det som fullt normalt att det finns gränser mellan oss människor.

För att inte tala om följande manipulering: en majoritet av männen på jorden ser det som helt naturligt att kvinnan är underställd mannen.

Vi tror likaså att våra samhällsstrukturer skall fungera så som dom nu gör, alltså orättvist. Allt är så inprogrammerat i vårt tänkande så vi ser inte orättvisan som onaturlig.

                                                     ————————————–

Hör och häpna!

Till dig som är konsumtionsmissbrukare. Visst känner du till vilka som tjänar på ditt missbruk? Jo det är ju kapitalägarna naturligtvis. Men det var väl ingen nyhet?

Att du är fångad i ditt missbruk är det ingen som bryr sig om. Det fungerar ju nämligen så att strukturen som du och jag lever i är, kan man säga, tacksam över att du är konsumtionsmissbrukare.

Tänk om alla skulle vara som dig. Det skulle vara som rena himmelriket för ägarna av kapitalet. Tillväxten skulle ligga på topp och ”våra” maktmänniskor skulle slå sig för bröstet och se dollartecknet dingla framför ögonen.

Det här scenariot är mumma för kapitalet. Och det kanske håller ett tag till innan tillväxthysterin kolapsar fullständigt.

Vad gör vi då?

                                                 —————————————-

Det som har hänt det har hänt. Det går inte att ändra på. Vår historia är fylld av krig, våld och umbäranden. Detta är fakta som ingen kan ändra på.

Kan vi lära oss någonting av dessa fakta?

 Jag menar att det blir begripligt att förstå varför vi lever i orättvisa strukturer när vi har facit i hand, vad gäller vår historia. Orättvisa igår följs logiskt sett av orättvisa idag. Det vore egentligen otänkbart om motsatsen skulle råda. Alltså att orättvisan igår följs av rättvisa idag.

Man kan också ställa frågan varför våra samhällen inte var rättvisa förr? Svaret måste bli detsamma. Eftersom våra samhällen var orättvisa igår så var dom även orättvisa ännu längre tillbaks i tiden.

När nu orättvisan har existerat under så lång tid då infinner sig denna fråga. Kanske vår historia inte har kunnat se ut på ett annat sätt? I så fall skulle det vara helt normalt och naturligt att våra samhällen ser ut som dom nu gör.

Kommer man däremot fram till övertygelsen om att vi idag lever våra liv i strukturell orättvisa och att denna orättvisa är onormal och ej naturlig då bör man kunna komma fram till slutsatsen att gårdagens samhällsstrukturer likaså blev formade på ett onaturligt, eller rättare sagt felaktigt sätt.

Vad vill jag komma fram till med dessa konstateranden? Jo jag menar att vi betraktar vår historia som om den skulle vara normal och inte kunna se ut på ett annat sätt. Allt krigande och alla våldsamheter som utspelades förr är vi idag fullt medvetna om. Men vi ställer aldrig frågan: kan allt detta bero på allvarliga strukturella orättvisor?

Inte heller idag ställer vi frågan: kan det bero på strukturella fel och orättvisor att våra samhällen ser ut som dom gör?

Förstår vi sambandet mellan gårdagens och dagens samhällen?

                                                      ——————————–

Vad vet du som inte en ekonomiprofessor vet? Jo ekonomiprofessorn vet hur våra samhällens ekonomier fungerar, vilket naturligtvis du också vet. Och professorn hävdar våra ekonomiska strukturella förhållanden som ideala.

Professorn har nämligen blivit professor för att han hävdar förträffligheten med våra ekonomier. Därför tilldelas han priser av samhället, för sina åsikter.

Du vet att vi lever i strukturell orättvisa men professorn blundar för denna verklighet och han förstår inte att problemet sitter i det orättvisa ägandet av kapitalet.

Samhällets förvaltare strör blommor över professorn och höjer honom till skyarna. Dina åsikter hamnar däremot i soptunnan.

Men tänk efter: det kan inte gå till på ett annat sätt. Våra orättvisa strukturer måste backas upp av professorer. Samhället kan ju inte premiera åsikter som går stick i stäv med hur samhället fungerar. Då lägger man ju krokben på sig själv.

Att du vet att professorn har fel får du behålla för dig själv!

                                                     —————————————

När man läser affärstidningar så skrivs det att kvinnor måste tuffa till sig, dom måste våga satsa och bli mer hårdhudade i att ta för sig. Alltså underförstått, dom skall likna männen i sina ageranden.

Men eftersom nu marknaden är orättvis och därmed inhuman så är ju sådana tankegångar dömda att misslyckas. Marknaden förblir orättvis. Det kommer fortfarande att finnas vinnare och förlorare. Ja det ingår i själva marknadsstrukturen att det finns både vinnare och förlorare.

När nu västvärldens marknadsfilosofer inser att det är alltför få kvinnor i ledande positioner på marknaden så inser även dom att det inte kan få fortsätta på det viset. Men dom gör felet att man skall tro att rättvisa skipas om fler kvinnor kommer in på ledande positioner. Men grundproblemet sitter inte där.

Vi betraktar marknadsstrukturen som naturlig och normal, som om den omöjligen kan fungera på något annat sätt. Men problemet finns i strukturen. Det är marknadsstrukturen som är problemet. Det är denna struktur som måste förändras.

Det hjälper inte att propagera för att fler kvinnor skall in på ledande positioner i den patriarkala kapitalistiska marknaden. Så länge marknadsstrukturen ser ut som den gör så förändras ingenting. Några blir vinnare medan flertalet blir förlorare. Och bland förlorarna kommer fortsättningsvis att finnas flest kvinnor.

                                                   ————————————–

”Jag är svensk och lever i Sverige. Det är mitt land och så skall det alltid vara.”

Detta tänkande anser vi vara helt logiskt och riktigt. Så tänker nog vi alla och vi reflekterar inte mera över det.

Men jag hävdar att tankegången är ologisk och hur skall jag kunna bevisa det? Vi börjar med det historiska perspektivet som säger oss att Sverige inte fanns långt tillbaka i tiden. Det fanns överhuvud taget inga länder långt tillbaka.

Hur bildades då länder/stater? Jo Sverige och andra stater bildades ur maktmänniskornas maktbegär, vilket vi har redogjort för. Således ligger det i den patriarkala strukturens natur att stater bildades. Här har vi den främsta förklaringen till det ologiska i stater.

När väl stater började bildas så var steget inte långt till att maktens män i dom skilda staterna började kriga mot varandra. Statsbildningar har därmed varit den största orsaken till varför fruktansvärda konflikter har brutit ut.

Det är väl först nu som vi kan påstå att väpnade konflikter mellan stater är någonting fullständigt ologiskt. Förr betraktades väpnade konflikter som naturligt och logiskt.

Men världens stater finns kvar. Dessa konstlade och inhumana gränsdragningar som bestämdes av maktens män har vi vanliga enkla människor tagit till oss och vårt tänkande har blivit så manipulerat att vi anser att det ologiska är logiskt.

                                                        —————————————–

Marknaden kan liknas vid en vält som kör över allt i sin väg. Vad bryr sig marknaden i vad du sitter här och ”pladdrar” om? Du är en liten myra som försöker ställa dig i vägen för den enorma välten som plattar till allt i sin väg.

Vi skall inte vara naiva och tro att strukturen förändrar sig bara för att vi tar fram fakta som visar att våra samhällen är orättvisa. Någon förändring av strukturen kommer aldrig att ske bara för att vi pekar på våra samhällens strukturella felaktigheter.

Vad bryr sig marknaden om vad du har för åsikt? Marknaden har bara ett för ögonen och det är pengar. Detta är drivfjädern för marknaden, allting annat kommer i andra hand.

Vårt tänkande har formats utifrån denna marknadsstruktur hur orättvis den än må vara. Du får ha vilken övertygelse som helst. Det som ändå ligger i botten i vårt medvetande det är det marknadsstrukturella tänkandet. Att du kommer och förklarar marknaden för orättvis det är det ingen som bryr sig om. Det grundläggande strukturella tänkandet finns i botten i alla fall.

Det är detta katastrofala tänkande som riskerar att förgöra oss. Ja kanske måste det gå så långt att en katastrof måste få oss att inse den inhumana strukturen.

                                                           ————————————-

För dig och mig är det otänkbart att aga våra barn. Eller? Men i andra samhällen betraktas detta agande som någonting helt naturligt.

Vad kan det komma sig att synsätt kan skilja sig så märkbart åt? Är vi inte likadana människor inombords var vi än lever?

Jo vi är likadana men vi påverkas av den struktur som vi lever våra liv i. Detta är förklaringen på frågorna.

Kan vi utifrån det här exemplet förstå att strukturen som vi lever i kan forma oss att agera och tänka helt ologiskt?

Rättvisa och orättvisa vad betyder det? Våld och icke våld vad betyder det?

Skall vi leva i en human eller inhuman struktur?

När mängder av barn och ungdom far illa, hur fungerar strukturen då?

                                                       ————————————–

Företag, oavsett vad de sysslar med, drivs med ett enda mål för ögonen. Största möjliga vinst. Det spelar ingen roll inom vilket område det gäller. Det kan gälla människosmugling; slavarbete; prostitution; oljeutvinning; kycklinguppfödning; läkemedelstillverkning eller vad som helst. Ja precis vad som helst. Allt som man kan tjäna pengar på. Det finns inga gränser för detta.

Marknaden kan kalla sig för laglig eller olaglig. Den olagliga så kallade svarta marknaden kan göras vit genom smärre manipulationer.

På detta vis blir en människas liv inte värt mer än en flugas. Vi förvandlas till varor, vilka som helst. När varan har gjort sitt så kan hon kastas på sophögen.

Och detta är ju precis vad som händer. Alltså ingen nyhet.

                                                     ————————————–

Vi förflyttar oss tusentals år tillbaka i tiden och gör ett försök att förstå religionens ursprung, på några få rader:

Det övernaturliga betraktelsesättet – religionen – utvecklades till att bli ett medel för stammens/samhällets ledare. Ett maktmedel. Det religiösa tänkandet utvecklas till att bli ett universellt tänkande. Ett tänkande som, så att säga, blir legitimt.

Det blir legitimt för maktens män att styra och ställa, som man behagar. Ingenting kan stoppa dom. De har ju det religiösa tänkandet att falla tillbaka på. De betraktar ju sig själva som sitt folks gudar och detta universella tänkande blir omöjligt att rubba.

Maktens män bestämmer över liv och död och åt detta tänkande finns just ingenting att göra.

                                                  ————————————-

Hur tolkar du begreppet makt? Tolkar du det som att det är dom som sitter i folkvalda beslutande församlingar, typ regering och riksdag, som sitter på makten? Eller tolkar du det som att det är dom som sitter på kapitalet i våra samhällen, som har makten?

Du skall få en ledtråd. Du har väl hört uttrycket: det är pengarna som styr världen!

                                                —————————————-

Vad är det för skillnad på en diktator och mig själv? Bara en nyansskillnad.

Vad är det för skillnad på en människosmugglare och mig själv? Knappast någon skillnad alls.

Vad är det för skillnad på en profitgalen maktmänniska och mig själv? Ingen skillnad alls.

Vad är det jag vill säga? Jo jag menar att om jag själv skulle ha befunnit mig i en ledande position i samhället så skulle jag sannolikt ha agerat på samma sätt som maktens män agerar.

Vi agerar ju så som strukturen är utformad. Eller hur? Kanske skulle jag ha agerat så som människosmugglaren agerar när han ser möjligheten att tjäna pengar på att hjälpa utsatta människor att fly från krigshärjade samhällen.

Pengar är ju rättesnöret för oss i vår osunda struktur. Ser vi chansen att tjäna pengar så tvekar vi inte. Även om vi tjänar pengar på andras olycka.

Jag menar att vi skall inte inbilla oss själva att vi är bättre människor än någon annan. Alla så lever vi i samma samhällsstruktur. En del av oss befinner sig i den övre delen av maktpyramiden medan den stora massan av oss stretar på i pyramidens botten.

Men eftersom strukturen ser ut som den gör så innebär det att vi, så gott som alla, strävar uppåt i pyramiden. Får vi möjligheten att tjäna pengar så tar vi den chansen.

Pengarna blir värdefulla, inte människan!

                                               ——————————————-

I en debattserie i en dagstidning skrev en småbarnsmamma en artikel om det alltmer sexualiserade klimatet som framför allt drabbar flickor.

Flickor mår allt sämre och sämre och en stor skuld till denna utveckling har marknaden, där media ingår. Så är det. Bilden som flickor tar del av media är ju att dom skall bli objekt. Dom skall se ut och fungera på ett visst sätt. Ju tidigare småflickor får lära sig att gå omkring i stringtrosor och push-up bh ju bättre är det, enligt marknaden.

Som vi ser så är det inte enbart våldet och våld på kvinnor som ökar. Förnedringen av kvinnan tar sig många uttryck. Och ett av de mest effektiva sätten att förnedra människor det är naturligtvis att ge barn en falsk bild av hur de skall vara och fungera som vuxna. Kan man ge småflickor bilden av att dom skall fungera som sexualobjekt, så har förnedringen blivit fulländad.

Är det att undra på att framför allt flickor mår dåligt i våra samhällen? Flickor ser hur männen våldför sig på kvinnor såväl i verkliga livet som i media och flickor växer upp med synen att dom skall vara sexualobjekt och helst ingenting annat.

Jag frågar dig: hur skulle du må om du var barn och växte upp i denna fullständigt ologiska tillvaro? Här bevisas det ju i grunden att vi lever våra liv i sjuka samhällen.

                                                      ——————————————

Är det ökande tablett missbruket; drog missbruket; alkohol missbruket ett tecken på att samhället blir allt mer sjukt? Eller är det ett tecken på att vi människor, i samhället, själva är orsaken till att vi blir sjukare? Är det strukturen som gör oss sjukare eller är det vi själva, oavsett strukturella förhållanden, som är orsaken till vårt eget förfall?

Om vi nu bemödar oss om att försöka tänka logiskt så skall vi inte behöva fundera alltför länge för att finna svaret.

Att vi människor bränner ut oss och tar till droger av allehanda slag finns det naturligtvis en orsak till. Självklart så är det strukturen som formar oss till dom vi är. Alltså mår vi sämre och sämre till följd av den struktur som vi lever i. Därav följer att strukturen måste förändras om vi människor skall kunna må bättre.

Samma maktens män som äger tobaksindustrin sitter också som ägare på den gigantiska läkemedelsindustrin. Man tjänar enorma kapitalsummor på alla pillerburkar som konsumeras. Ju mer piller som konsumeras ju mer gnuggar kapitalägarna sina händer och ju mer tobaksvaror som konsumeras ju mer gnuggar samma kapitalägare sina händer.

Summan av den här ekvationen blir således att ju större missbruksberoende som folk har ju rikare blir kapitalägarna. Det bara är så, vare sig vi vill eller inte. Detta är den dystra sanningen.

Kapitalet bryr sig inte om vad du konsumerar. Om det är cigaretter; alkohol; tabletter eller vad skit som helst så har det ingen betydelse i sammanhanget. Det viktiga är att kapitalet tjänar pengar på dig, sedan får du konsumera vad skit som helst. Så ologiskt fungerar det.

Här ser vi mycket tydligt vilket grepp marknaden har kopplat på oss. Vi lever våra liv som i en inhägnad där maktens män styr och ställer med oss efter behag.

Jag ställer frågan igen: ser vi det här spelet? Nej vi ser det inte därför att vi lever mitt i spelet.

                                                           —————————————–

Vad innebär ordet demokrati för dig? Detta populära och söndertjatade ord, som alla politiker vill ta i sin mun, vad står det för?

Ja vi vill ju alla att det skall stå för allt det som ordet verkligen innebär. Eller hur? Vi vill att det skall stå för folkviljan och mänsklig rättvisa. Men fungerar det så?

Vad menar politikerna när dom talar sig varma för demokratins seger? Jo dom talar om den politiska demokratin. Men den politiska demokratin är enbart en liten del av den möjliga totala demokratin i ett samhälle. Den stora delen i våra samhällen gäller ekonomin, marknaden. Och den delen har aldrig, genom historiens lopp, blivit demokratiserad.

Den ekonomiska makten är lika med den verkliga makten. Denna makt fungerar lika oinskränkt idag som den alltid har gjort. När därför ”våra” politiker talar om demokrati så avses den politiska demokratin. Dom menar att alla skall ha möjligheten att påverka den politiska makten. Att överhuvud taget ifrågasätta den ekonomiska makten sysslar inte ”våra” politiker med.

Vad menas då med att inneha den politiska makten? Jo med det menas att politiska partier tävlar om vilket parti som utger sig för att vara bäst på att förvalta den samhällsstruktur som vi lever i. Att förändra denna struktur är det inte tal om. Således är det inte ens påtänkt att införa demokrati inom den avgörande maktsfären i samhället, nämligen den ekonomiska makten. Man kan därför säga att dom demokratiskt valda politikerna är utsedda att vara hantlangare åt dom verkliga makthavarna.

Den verkliga makten i våra samhällen innefattas inte av ordet demokrati.

                                                                  ————————————

Eftersom det har blivit som det har blivit så är våra samhällen ”fastlåsta” i att upprätthålla strukturen, som den är!

Vad menar jag med det? Jo våra orättvisa strukturer har skapat ojämlika förhållanden mellan människor, sedan tusentals år tillbaka i tiden. Ojämlikhet skapar motsättningar. Vilket naturligtvis leder till att inom varje samhälle finns strukturella motsättningar mellan människor.

Eftersom ojämlikhet skapar motsättningar så måste samhällenas maktapparat utöva sin makt i samhället. I annat fall skulle anarki utbryta och det totala kaoset uppstå. Samhällena skulle skakas om i sina grundvalar. Därför finns bara ett sätt att upprätthålla ”ordning och lugn” i våra orättvisa samhällen. Maktens män låter sina maktapparater sköta ”ordningen” i samhället.

Strukturen upprätthålls med alla dom ”instrument” som har skapats genom historien. Ojämlikhet mellan människor kräver, som sagt, ”instrument” för att upprätthålla en någorlunda ordning i samhället. Av detta faktum så kan vi också säga att samhällen med ”tydliga instrument” i strukturen vittnar om att samhället i sig är mer ojämlikt än samhällen med mindre ”tydliga instrument”.

                                                                  ————————————-

Skall det fungera så här? Jag syftar på avtalsrörelser.

På ena sidan sitter arbetsköparna och på den andra sidan sitter arbetssäljarna. Är denna ordning på arbetsmarknaden naturlig och logisk? Nej den strider mot all logik och sunt förnuft.

Vi har ju kommit fram till att uppdelningen av människor i köpare och säljare är inhuman och därmed ologisk. Den prostituerade säljer sin egen kropp för att tillfredsställa sina köpare. Arbetarna säljer sin arbetskraft för att köparna skall få ut så mycket som möjligt av sitt investerade kapital. Det är ju så det fungerar i våra samhällen och detta är ingenting att hymla över.

När dessa parter möts i förhandlingar så uppstår helt naturligt en konfrontation. Säljaren vill sälja sig så dyrt som möjligt och köparen vill köpa säljaren så billigt som möjligt. Just detta scenario visar att marknaden fungerar ologiskt. Därför så säger vi det igen: det är ett högst ologiskt förhållande att arbetsmarknaden är uppdelad på arbetsköpare respektive arbetssäljare. Så kan inget jämlikt och logiskt samhälle fungera. Denna ologik skapar konflikter, vilket vi ju ser dagligen.

Men eftersom marknaden nu ser ut som den gör så agerar arbetsmarknadens parter därefter. Strukturen skapar dessa förhållanden.

Ser vi denna ologik? Förstår vi att detta onaturliga förhållande har sin grund i den grundläggande orättvisan mellan arbetsköpare och arbetssäljare?

Denna orättvisa måste medvetandegöras. Först därefter kan en förändring av förhållandet påbörjas.

Som så mycket annat i samhället så är även avtalsrörelsen ologisk. Men den är i och för sig nödvändig så länge som strukturen ser ut som den gör. Så länge som ett fåtal män styr marknaden så måste arbetssäljarnas organisationer slåss för bättre vilkor.

                                                              ———————————-

Jag funderar ofta över varför unga ambitiösa politiker, som drivs av visioner om ett bättre samhälle, dras till partier som bevisligen orsakar än mer sociala klyftor. Och jag kommer fram till följande slutsats: ungdomarna ser inte den strukturella orättvisan. Dom är på något vis oförmögna att ta till sig att samhällsstrukturen som vi lever i skulle kunna fungera på ett annat sätt.

Frihet, frihet och ännu mera frihet skanderar partierna. Dessa vackra ord sväljer vi utan att förstå andemeningen. Friheten att äga kapital är ju den högst prioriterade friheten för våra så kallade etablerade partier. Men denna frihet leder till vinnare och förlorare i samhället. Så ser det strukturella förhållandet ut. Och jag är övertygad om att dom unga politikerna inte betraktar detta förhållande som orättvist. Ja förresten så betraktar ju dom erfarna politikerna denna sak på samma sätt.

Att strukturen skapar orättvisa förhållanden ser vi inte. Strukturen är som den är. Den skall fungera så. Och detta tänkande tar naturligtvis även ungdomen till sig.

                                                           ————————————–

 Du växer upp bland kvinnor och män som lever två skilda liv. Det är som om könen lever i varsina världar. Där den ena världen härskar över den andra. Du betraktar naturligtvis detta som fullt normalt. Barn ifrågasätter inte den vuxna världen.

Detta är det samhälle som jag är född i och som jag skall leva i. Det finns inget att ifrågasätta. Du växer upp till en vuxen kvinna, med allt vad det innebär. Du bär ett skynke över hela dig, från hjässan ner till fötterna. Några gluggar har öppnats i skynket framför dina ögon så att du hjälpligt skall kunna se vart du går.

Du har inte fått gå i skolan. Det är nämligen förbehållet pojkarna att kunna utbilda sig. Sannolikheten att du har ett arbete, ett avlönat arbete, är heller inte stor. Kvinnor ska inte ha avlönade arbeten. Din funktion blir att gratis stå till tjänst i mannens hem. Därav följer också att du inte ska ha någonting att säga till om i samhället. Besluten i såväl ditt hem som i samhället för övrigt, tas av män. Männen har makten.

Men som sagt: du betraktar detta som normalt. Livet skall tydligen levas på detta vis. Det finns just ingen anledning att ifrågasätta livet. Du har ju vuxit upp och vuxit in i samhället. Att fundera över andra levnadsbetingelser ligger utanför det fattningsbaras gräns.

Din plats är i hemmet. ”Du skall föda barn och stå vid spisen!”

                                                     —————————————

Tänk och agera tvärt om! Kan ett sådant tänkande vara möjligt? Alltså ett strukturellt helt omvänt tänkande.

Istället för att kapitalet i våra samhällen skall ägas av ett fåtal privata människor så skall kapitalet ägas av alla människor i samhället. Vi säger att kapitalet skall vara samhällsägt. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att vi människor lever åtskilda från varandra genom historiskt påtvingade statsbildningar så skall vi i framtiden betrakta världen som ett enda samhälle. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att det hierarkiska patriarkatet, genom historien, har format våra samhällen så kommer jämlikheten mellan könen, i framtiden, att forma strukturen. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att ha löst strukturellt allvarliga konflikter med våld och krig så kommer framtiden inte att ha strukturellt allvarliga konflikter. Därför att strukturen måste bli  uppbyggd på ett rättvist sätt. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att vi genom historiens lopp har hemfallit åt ett ologiskt troende så kommer vi i framtiden att basera vårt tänkande på logiska grunder. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att våra barn har drabbats värst och fortfarande drabbas värst när sociala konflikter har uppstått och uppstår så kommer barnens bästa att prioriteras. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Istället för att maktens män både igår och idag fortsätter att förstöra vår planet så är det helt avgörande för vår överlevnad att denna förstörelse upphör. Kan ett sådant omvänt tänkande vara genomförbart?

Svaren är att det inte bara är genomförbart utan det är absolut nödvändigt med ett omvänt tänkande. Andra alternativ finns inte.

                                                           ————————————-

Statens främsta uppgift nuförtiden är att se till så att kapitalets ägare kan fortsätta med sin verksamhet. Det globala privata kapitalet har snart lagt hela samhällskroppen vid sina fötter. Skulle allvarliga kriser uppstå, vilket nu är fallet, så tvingas staten att förse dom krisdrabbade branscherna med kapital.

Våra samhällen ligger nu helt i händerna på det globala privata kapitalet. Havererar detta kapital så havererar även våra samhällen. Så illa har det blivit.

Det är svårt att se någon utväg ur det här. Kan du se någon utväg?

                                                      —————————————-

Jag vill inte framstå som en religiös domedagsprofet. Men jag påstår utan vidare att den generation som nu, för första gången, ser dagens ljus också kan vara den sista generationen som kommer att få se dagens ljus. Så illa ställt är det med våra samhällen och därmed för hela världens liv.

                                                      —————————————

Det är nämligen skillnad på makt och makt. Och detta är nödvändigt att upprepas om och om igen. Vilket skall göras nu.

Den politiska makten som en mängd partier alltid käbblar om är någonting helt annat än den verkliga makten. Här i västvärlden röstar vi nuförtiden på vilket parti som skall inneha den politiska makten. Detta kallar vi för demokrati.

Vad det handlar om det är ju att vi röstar fram ett parti som skall leda och förvalta den befintliga samhällsstrukturen. Ett ifrågasättande av själva strukturen är det ju aldrig tal om. Det innebär ju att den verkliga makten alltid sitter i orubbat bo. Eller hur?

Jag menar så här: innan ett så kallat demokratiskt val så styr och ställer kapitalägarna på marknaden precis som dom vill. Och även efter valet så är det exakt samma kapitalägare som styr och ställer. Kapitalägarna sitter således i orubbat bo och behöver inte alls bekymra sig över vem som innehar den politiska makten. Samhället kommer att rulla på som tidigare även om liberalerna skulle förlora till socialisterna. Man kan därför säga att val är ett slags spel för galleriet.

Dom fattiga kommer fortsättningsvis att vara fattiga och dom rika kommer i fortsättningen att vara rika. Strukturen kommer att vara den samma. Vilket även betyder att tänkandet förblir oförändrat. Alltså kommer inte marknadstänkandet och agerandet att förändras det minsta efter val. Därför kan man också påstå att alla så kallade soffliggare har fullständigt rätt när dom säger att det är fullständigt meningslöst att gå och rösta.

Nej, maktens män sitter helt säkra oberoende av vem som innehar den politiska makten. Valen blir på så vis en slags politisk fars där partierna inbillar folk att dom skall få det så mycket bättre om dom röstar på ”oss”.

Det är detta jag menar med att det är skillnad på makt och makt. Jag upprepar: det spelar ingen som helst roll om vi kallar oss liberaler; socialister; demokrater; konservativa; vänster eller höger. För så länge som det nuvarande strukturella tänkandet gäller så kan heller ingen social rättvisa uppnås.

                                                        —————————————

Djur är logiska varelser. Människor däremot är både logiska och ologiska varelser. Har ni tänkt på denna jämförelse?

Skulle vi människor fungera som djuren då hade allt fungerat logiskt. Men okey, då hade vi naturligtvis inte varit människor. Då hade vi varit apor, människoapor.

Hur som helst så hade naturligtvis jorden varit en naturlig plats att leva på om vi alltså hade varit apor. Precis som djuren så hade vi varit ett med naturen.

I det logiska samhället så kan inte det inhumana ta överhanden. Det inhumana står för det onaturliga och egentligen för det omöjliga. Logiken står för det naturliga och enda riktiga. Det logiska livet är också det rättvisa livet. Djurens liv är rättvist. Djuren lever sina liv logiskt.

Då blir frågan: hur kommer man då fram till att människan lever ologiskt? Jo människan förstör systematiskt sina förutsättningar att kunna leva vidare. Detta skiljer människan från djuren. Genom dom strukturförhållanden som maktens män har skapat så bäddar dom för hela mänsklighetens undergång.

Vi lever ologiska liv. Och så kan det inte fortgå. Detta måste vi lära oss förstå.

                                                   ———————————-

Är man medveten om att rökning är skadlig för hälsan så kan man förebygga genom att inte börja röka.

Är man medveten om att ”skräpmat” är till skada så kan man förebygga genom att dra ner på denna mat.

Är man medveten om att aga är till skada för barn så avstår man från denna förnedrande behandling.

Är man medveten om att kvinnor världen över behandlas som andra klassens medborgare så bör detta leda till att männen agerar mera jämlikt.

Är man medveten om att ekonomisk rikedom leder till makt då bör det vara lättare att förstå att detta har skett genom en orättvis fördelning av det samlade kapitalet i våra samhällen.

Är man medveten om att all världens religioner har sitt ursprung i tron på övernaturlig vidskepelse då är det tämligen enkelt att förstå all den dårskap som präglar en mängd samhällen.

Är man medveten om att alla krig och våldshandlingar utövas av män då bör det inte vara omöjligt att komma fram till slutsatsen att vi lever i patriarkala samhällen.

Är man medveten om att klimatförändringarna beror på den privata industrins ständiga jakt efter kapitalets förräntning då bör vi kunna förstå att kapitalet skall vara samhällsägt.

Är man medveten om att allt det här hänger samman i samhället då är man medveten om att vi lever våra liv i en orättvis samhällsstruktur.

Men nu ser vi ju inte dessa samband. Varken den politiska makten eller den ekonomiska makten ser dom här sambanden.

Hur skall vi då agera?

                                                ——————————————

Det finns ingen logik i att vi lever strukturellt olika liv. Jag menar om vi jämför livet i vårt samhälle med livet i ett afrikanskt samhälle; i ett asiatiskt samhälle; i ett sydamerikanskt samhälle. Strukturellt sett så borde vi leva våra liv på likartat sätt. Men det gör vi nu inte. Och vi vet ju vad detta beror på. Eller hur? Vi lever våra liv i strukturellt olikartade samhällen. I det ena samhället är orättvisan och ojämlikheten större än i det andra samhället. Samhällena är mer eller mindre inhumana vid jämförelser med varandra.

Skall det fungera så? Att det fungerar så det vet vi. Men finns det någon logik i att samhällen är mer eller mindre orättvisa än andra samhällen? Nej det finns ingen logik i detta.

När det nu ändå ser ut så här i våra samhällen så menar jag att detta är ett bevis för att vi alla lever i strukturell orättvisa. Oberoende av var någonstans på jorden vi lever.

Jag menar att alla samhällen är behäftade av en gemensam grundläggande orsak till varför det förhåller sig så här. En grundläggande orsak som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Nämligen den patriarkala strukturen.

Normalt sett så skall våra samhällen fungera humant. Av detta så kan vi dra slutsatsen att humana samhällen inte kan vara patriarkala.

                                          ——————————————————-

”Våra” så kallade politiska partier tävlar mot varandra för att få så många röster som möjligt. Dom partier som tappar i opinionsmätningar och val tvingas rannsaka sig själva. ”Hur skall vi kunna förbättra oss för att få tillbaka våra väljare?”  Att möblera om i partitoppen är metoder som tros ge underverk. Att fokusera på speciella budskap är andra populära metoder. ”Vi måste bli bättre”, är medlemmarna ense om.

Ledningen för partierna skall se ut, vara och göra så att dom motsvarar ”tidens krav”. Det handlar snarare om en skönhetstävling än om politikens innehåll.

Politiker, anser ni att vi lever i rättvisa samhällen? Om inte, så vad anser ni att det finns för orsaker till att våra samhällen fungerar orättvist?

Nej jag vet att politiker inte sysslar med sådan här frågor. Politikers uppgift är att förvalta våra samhällen, inte att förändra dom.

                                                        —————————————–

Hur skall man få, i stort sett, hela mänskligheten att kunna tänka på ett helt omvänt sätt? Går det? Den patriarkala strukturen har fjättrat oss i ett ekonomiskt tänkande som bäddar för orättvisor. Att frigöra sig från detta tänkande tycks ju bli en gigantisk uppgift som kan tyckas vara utomordentligt mycket svårare än att frigöras från det religiösa dårskapet. Men, som sagt, någonstans måste man ju börja.

Kan vi lära oss att det ekonomiska makttänkandet är ett arv som går tillbaka tusentals år i tiden. Som har sin grund i det patriarkala tänkandet, då blir det begripligt.

Det ekonomiska makttänkandet är osunt och det kommer också nödvändigtvis att ersättas av ett helt annat tänkande. Ett tänkande som är humant och som låter ekonomin fördelas på ett rättvist sätt.

                                                        ——————————————-

Marknaden dirigeras av maktens män. Marknaden kan man säga är ett ekonomiskt spel där det går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Förutsättningen för detta spel det är att vi alla, mer eller mindre, betraktar spelet som naturligt och normalt. Alltså att vi alla omfattas av det rådande marknadstänkandet.

Jo när vi iaktar fattiga människor så betraktar vi dessa som om dom haft lite otur här i livet och att det inte är så mycket att göra åt.

”Vad synd att dom där människorna skall behöva gå omkring i sina smutsiga kläder och rota efter sopor.”

”Men det fungerar ju så, en del har det sämre än andra. Det är ju fullt normalt. Livet är så. Somliga har oturen att få det riktigt dåligt ställt. Ja dom får väl i stort sett skylla sig själva att deras liv ser ut som det gör.”

Vi anser att det inte är så mycket att göra åt den saken. Det bara är så. Vi ser det som naturligt. Samma sak när vi betraktar rika välbärgade människor.

”Tänk att den där kunde få ärva en så stor förmögenhet, vilket lyxliv han skall leva. Ja en del har då tur här i livet och kan verkligen kosta på sig allting.”

Vi betraktar även dessa människor och deras liv som någonting naturligt och normalt. Det är liksom ingenting mer att fundera över den saken.

Det är just det här tänkandet som vi alla är besjälade av. Vi tänker så som strukturen har ”lärt” oss att tänka. Vi går genom livet med den malande tanken att försöka få vår egen ekonomi att bli starkare och starkare. Det har liksom blivit drivfjädern i tillvaron.

Men alla kan inte bli vinnare, det vet vi. För att några ska vinna så kommer andra att bli förlorare i spelet. Och eftersom spelet handlar om våra livsvilkor så uppstår orättvisor som skapar konflikter.

Vi borde nu kunna förstå att så här kan det inte fortsätta längre. Det är absolut nödvändigt med en strukturell förändring av våra samhällen.

                                                          —————————————–

Hur ser det då ut idag? Kan vi idag leva våra liv utan dom ägarförhållanden som råder? Hur skall vi överleva om vi inte blir avlönade? Hur skall vi överleva om inte kapitalägarna betalar oss?

Ja våra liv och därmed vårt tänkande är format så att vi förväntar oss att maktens män fixar våra liv. Så som vi lever och tänker idag, så betyder ägandet allt. Vi kan inte tänka oss förbi denna struktur som har format oss under de senaste tusentals åren.

Men eftersom vi har konstaterat att strukturen är till skada för oss, hur skall den då omformas? Vi är där igen där vi startade. Hur skall vi förändra strukturen?

Det vi med säkerhet kan konstatera det är: att ett fåtal kapitalägare sätter villkoren för den stora massan av människor. Detta leder till strukturell orättvisa.

                                                     ——————————————

Det räcker inte med att enbart beskriva korstågens krig under medeltiden.

Samma sak med nazitysklands härjningar under andra världskriget.

Det krävs en förklaring till varför det kunde bli så. Man kan heller inte nöja sig med att tala om att vid det året så infördes kvinnlig rösträtt. Man måste ställa frågan varför? Varför genomfördes inte kvinnlig och manlig rösträtt samtidigt?

Naturligtvis är det mycket viktigt att den faktiska historien blir beskriven så som den verkligen har varit. Men detta räcker inte. Det helt avgörande för förståelsen av det historiska förloppet det blir hur vi lyckas med att analysera historiska händelser gentemot grundproblemet i våra samhällen. Man blir, så att säga, inte klokare av att få reda på när häxjakten var som intensivast eller när inkariket offrade människor till gudarna. Vad är orsaken till att maktens män tänker ut sådana här handlingar? Det är svaret på denna fråga som lär oss hur samhället fungerar.

Idag förfäras vi över dessa bestialiska handlingar. Men förstår vi varför det kunde bli så? Vi kommer att förstå det när vi har grundproblemet klart för oss.

Som sagt, allting måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Det historiska arvet är den grund vi idag står på. Detta måste göras begripligt så att vi blir medvetna om vårt samhälles grundproblem.

                                                  ——————————————

Barnen måste prioriteras! Så säger ju alla. Ett samhälles framtid står och faller med hur man behandlar sina barn.

Skall detta tänkande gälla då måste i första hand samhällets resurser tillfalla barnen. Därav följer då att dagens samhälle måste omvärdera alla yrkesgrupper som har att göra med barn och barns utveckling. Dessa yrkesgrupper behandlas idag på ett helt felaktigt sätt. Deras status är bland de lägsta i samhället. Vilket också syns i lönekuverten.

Det krävs alltså en total omvärdering av dessa yrkesgrupper. Statusen på deras arbeten måste hamna på topp, i samhället. Deras arbeten är de viktigaste i samhället. För det är ju de kommande samhällsbyggarna som skall utvecklas och utbildas till människor som för in våra samhällsstrukturer på rätt spår.

En total omvärdering av dagens yrkesgrupper inom barnomsorg, skola och fritid är ett absolut krav. Det är inte bara ett krav det är helt nödvändigt om våra samhällen skall kunna utvecklas framåt. Denna omvärdering måste ske nu. Inte imorgon, utan nu.

Men är det då överhuvudtaget rimligt att begära av beslutsfattarna att en total omvärdering måste till? Vi har ju konstaterat att våra samhällen är byggda utifrån grundläggande strukturella fel. Är det då inte att begära för mycket av beslutsfattarna att deras uppfattning om barn och samhällenas framtid måste omvärderas?

Det kan synas som om vi sitter fast i ett ekorrhjul utan möjlighet att ta oss ut. Men vi kan trots allt konstatera att det logiska tänkandet har gjort och gör framsteg.

Synen på barn och barns utveckling har ju förändrats enormt under de senaste generationerna. För bara hundra år sedan så ansågs ju barnen må bäst av att lära sig psalmer och bibelcitat utantill. Dessutom skulle dom uppfostras hårt och auktoritärt, för att veta sin plats. Detta var ju det allmänna synsättet gentemot barn, förr i tiden. Naturligtvis gäller detta synsätt även idag på de flesta platser, runt om på vår jord.

Men trots allt, det logiska tänkandet har gjort framsteg där det nu är allmänt vedertaget att förutsättningarna för att barnet skall kunna utvecklas till en harmonisk samhällsmedlem kräver helt andra åtgärder än förr.

Därför kan vi nu säga att vi har kommit till en medveten insikt om att barn måste få all stöd och uppmuntran som står till buds för att kunna utvecklas till harmoniska individer. Att detta ofta inte fungerar i praktiken idag, det känner vi ju till. Men vi har blivit medvetna om vad som måste göras på ett helt annat sätt än tidigare.

Även om nu medvetenheten, om vad som är bäst för barn, börjar tränga igenom så återstår oerhört mycket att göra. Vi var ju inne på att yrkesgrupperna behandlas fel av samhället. Det är ofta ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som gäller för samhällets beslutsfattare. Samhället sparar på kort sikt men förlorar på lång sikt. Så kan politiken sammanfattas.

Vad som omedelbart måste göras av beslutsfattarna, det är att i första hand komma till insikt om att samhällets framtid finns hos våra barn. Det är dom som skall få möjligheten att skapa ett bättre samhälle. Just att bli djupt medveten om denna enkla sanning det måste stå allra högst på beslutsfattarnas dagordning. Därefter bör man lätt kunna inse att samhället måste prioritera resurser till alla yrkesgrupper som har med just barnens utveckling att göra.

Men som vi vet så ser det inte ut på det viset idag. Pengarna och med dom resurserna går i första hand till att hålla kapitalets ägare under armarna. ”Våra” beslutsfattare är bakbundna av kapitalets spelregler. Därför synes omvärderingen av vad som måste göras i våra samhällen avlägsen.

                                                       —————————————–

Allting kommer att rulla på som om ingenting har hänt och ingenting kommer att hända. Och vad finns det för anledning från kapitalägarnas sida att söka ändra den orättvisa strukturen? Vi har ju fastslagit villkoren på marknaden: det som dikterar villkoren det är att det investerade kapitalet skall förränta sig, ingenting annat. Allt annat har en underordnad betydelse.

Av denna anledning så ser vår framtid allt annat än ljus ut. Det måste sannolikt till en dramatisk katastrof för kapitalets ägare innan det logiska tänkandet, på allvar, slår ut det ologiska tänkandet. Våra samhällsstrukturer måste få en allvarlig knäck innan den definitiva förändringen kan påbörjas.

Det pekar mycket på att det blir den globala miljöförstöringen som blir den avgörande knäcken för våra samhällsstrukturer. Miljöförstöringen accelererar och kan inom en nära framtid bli helt förödande för oss alla.

Men så länge som ingenting dramatiskt inträffar så kommer heller ingenting grundläggande att förändras.

                                                   ——————————————–

Det är inte enbart så kallade traditionella arbetarpartier som utger sig för att stå på arbetarnas sida. Nu förtiden så hävdar renodlade högerpartier att dom också är arbetarpartier. Hur kan detta komma sig?

Svaret på denna fråga är enkelt. Dom så kallade traditionella arbetarpartierna är i praktiken inte längre arbetarpartier. Det går nämligen inte att vara ett arbetarparti samtidigt som man försvarar en orättvis samhällsstruktur. Alla partier som ställer sig bakom ett privat ägande av kapitalet hamnar i ett motsattsförhållande till arbetarnas intressen. Det privata kapitalets intressen står i direkt motsättning till det arbetande folkets intressen. Denna motsättning kan omöjligen övergå i rättvisa. Eftersom det är diametralt motsatta intressen som gäller så går det inte ens i teorin att finna en rättvis lösning. Vilket också det historiska förloppet bevisar för oss.

Alltså så står dom så kallade traditionella arbetarpartierna på samma sida som dagens högerpartier. Av denna anledning så kan i princip vilket parti som helst utge sig för att vara det nya arbetarpartiet.

Politiker, det finns ingen verklig motsättning mellan era partier. Ni står ju på samma sida allihop. Ni försvarar ju allihop den nuvarande strukturella ordningen. Vem det än är som utger sig för att vara ett arbetarparti ljuger. Att fiska röster det är det enda ni är ute efter.

                                               —————————————-

För att någonting skall kunna förändras så måste det ifrågasättas. Detta påstående kan ju verka självklart. Eller hur? Men hur långt kan man då ifrågasätta?

Jag menar så här: Under andra världskriget så ifrågasatte dom allierade det angreppskrig som nazityskland påbörjade. Naturligtvis ett helt riktigt ifrågasättande. Man kom fram till att nazityskland måste stoppas, med alla medel.

Detta ifrågasättande ledde alltså fram till att Tysklands angreppskrig stoppades och nazismens utbredning hejdades. Ett exempel på att ifrågasättande leder till förändring.

Tillbaka till frågeställningen, om hur långt man skall ifrågasätta. Jag menar att ifrågasättandet, så här långt, bara skrapar på ytan. Ifrågasättandet har inte på långt när trängt ner på djupet av frågeställningen. Och vilken är då frågeställningen? Jo varför förekommer krig och våld samt enorma motsättningar mellan människor i våra samhällen?

För bara ett antal år sedan utspelades ohyggliga förintelsekrig på Balkan. Dessa var minst lika hemska som övergreppen under andra världskriget. Nu, i efterhand, döms dom ansvariga och världen fördömer på samma sätt som tidigare.

Men ifrågasättandet begränsar sig till detta. Varför? Jo därför att man tydligen inte vet hur man skall fördjupa ifrågasättandet.

Krig och elände har ju funnits i flera tusen år och det fortsätter än idag. Skulle man inte kunna anta, utifrån detta faktum, att det finns någonting gemensamt som är orsaken till allt våld och elände som utspelar sig idag och som utspelade sig igår?

Det är det jag menar med att man måste fördjupa sitt ifrågasättande av det som har skett och det som sker.

                                                  —————————————-

Jag benämner det familjepyramiden. Alltså en strukturell maktordning i familjen.

Pyramiden fungerar intakt så länge som den inte utsätts för friktioner eller liknande. Vad menar jag med friktioner eller liknande? Jo jag menar att så länge som familjemedlemmarna accepterar familjen som den är så uppstår inga problem i pyramiden. Men om någon familjemedlem börjar opponera sig emot pyramidens struktur då uppstår det jag benämner friktion inom pyramiden. Och denna familjepyramid styrs efter strikta patriarkala normer och blir därför oerhört känslig för friktioner som kan uppstå.

Det tydligaste exemplet på denna friktion det är när unga kvinnor försöker frigöra sig från det förtryck som dom lever under i den patriarkala familjen.

Enligt det traditionella patriarkala synsättet så kan man säga att pyramiden drabbas av en svulst som omgående måste tas bort. Svulsten, alltså kvinnan, kan sprida sig därför måste den omedelbart avlägsnas. Vi kallar detta hedersmord. Familjens heder står på spel. Den patriarkala uppbyggnaden av familjepyramiden hotas om kvinnan inte underställer sig strukturen. Därför måste den ”upproriska” kvinnan tystas.

                                                ———————————————-

Det är marknaden som sätter statusen på oss människor. Den status vi har syns i våra lönekuvert. Sålunda värderar marknaden en städare lägre än en börsmäklare. En lärare värderas lägre än en bankchef och så vidare. Ett kvinnodominerat yrke värderas lägre än ett mansdominerat.

Marknaden värderar således inte människor för vad man uträttar. Utan det som prioriteras det är pengarnas värdeökning och följaktligen dom människor som är inbegripna i denna ”cirkus”.

Att tro att man kan slå sig in på marknaden och få den att fungera rättvist är dömt att misslyckas. Det går bara inte.

                                            ———————————————–

Att frånta den ekonomiska makten hos kapitalets elit innebär inte att den privata företagsamheten skall upphöra. Den privata företagsamheten måste uppmuntras och stödjas på ett mycket bättre sätt än vad som sker idag.

Observera att företagsamhet inte är detsamma som ekonomisk makt. Det är egentligen två motstridiga intressen. Som det fungerar idag och som det har gjort tidigare så innebär företagsamhet ett stort ekonomiskt risktagande för företagaren. Risktagandet slutar ofta med att företagaren sitter med stora skulder till diverse långivare.

Det vanligaste är nog att småföretagare ”sitter i samma båt” som vanliga så kallade löntagare, som det så fint heter. En vanlig enkel företagare är, på sätt och vis, mer uppbunden av kapitalet än en enkel arbetare. Kapitalet kräver hela tiden pengarna tillbaka och mer därtill på sitt investerade kapital. Det gör att företagaren ofta jobbar med ”kniven på strupen” för att få sitt företagande att gå runt. Företagaren må ha hur kreativa idéer som helst men den som slutligen avgör om idén kan förverkligas är kapitalet. Det är alltså dom stora marknadsaktörerna som till sist avgör om ”projektet” kan förverkligas eller inte.

Vad som styr om kreativa idéer skall kunna genomföras ligger oftast i händerna på dom stora kapitalägarna, bankerna. Att utveckla en idé, från tanke till handling, kostar pengar det vet vi. Det betyder att företagande är riskfyllda projekt. Dom stora kapitalägarna går alltså in med kapital i företagandet med endast ett för ögonen. Nämligen att deras eget kapital skall förränta sig. Om så inte sker så måste företagandet läggas ner och människan bakom projektet hamnar på ”bar backe”. Sådan är verkligheten idag. Ingen skonas om projektet inte ger den avkastning som kapitalägarna förväntar sig.

Därmed kan vi säga att företagsamhet inte är liktydigt med kapitalägarintressen. Det är viktigt att vi håller isär dessa begrepp. Entreprenörskap innebär att man utvecklar en idé till praktiskt handlande medan kapitalägande innebär att man investerar kapital som skall förränta sig. Det är alltså två helt skilda intressen på marknaden, som har att göra med varandra. Och naturligtvis så gäller även här maktförhållanden som allting annat som rör mänskliga relationer i dagens marknadsstruktur. Dessa förhållanden är synnerligen ologiska och leder till att en mängd kreativa idéer inte får möjligheten att utvecklas i våra samhällen. Den orättvisa marknaden fungerar därmed hämmande på utvecklandet av kreativa idéer.

Här har vi ytterligare ett synnerligen starkt skäl till varför den orättvisa marknaden måste ersättas av en rättvis marknad. Rättvisa betyder att kapitalet skall ägas av människorna i samhället.

                                               ——————————————

Vi har konstaterat att det ologiska förhållandet mellan könen har varit och är förödande för mänskligheten. Tusentals år som bygger på statusskillnader mellan könen har medfört att människans samhällen ser ut som dom gör idag. Denna grundläggande motsättning har gjort att våra samhällen lider av oerhörda brister. Vi behöver bara lyfta blicken en aning så ser vi vilket kaos som råder inom samhällen och mellan samhällen.

Det är viktigt att vi nu börjar förstå denna grundläggande motsättning. Hur den har uppstått och vilka konsekvenser den har fört med sig. När vi nu inser att den existerat i tusen och åter tusentals år då förstår vi varför våra samhällen ser ut som dom gör. Vi kan börja förstå varför mänsklighetens historia är så fylld av våld och misär.

Att denna vår historia skulle vara onormal eller ologisk har vi svårt att ta till oss. Vi konstaterar kallt att historien är som den är, utan att reflektera närmare över det. Att någonting grundläggande har gått fel i vår historia har vi mycket svårt att ta till oss.

                                                  ————————————-

Vi är som uppslukade i vårt strukturella tänkande och kan därför inte se det inhumana. Vi blir som förblindade av makten, såväl den ekonomiska som den politiska och religiösa. Vi trollbinds vid den mediala fixeringen av dessa megastjärnor.

Likt dom egyptiska faraonerna så blir våra tiders megastjärnor gudar, i våra ögon. Vad dom står för, tänker och gör, har mindre betydelse för oss. Det är den speciella glorifieringen som vi är intresserade av.

Och det är vårt eget tänkande som gör att makten upprätthålls årtusende efter årtusende. Vårt eget tänkande har blivit så format att vi inte kan tänka oss en annorlundare struktur än den som vi nu lever i. Vi kan alltså inte tänka oss att samhället kan klara sig utan maktmänniskorna med deras enorma kapital.

När extrema religiösa sekter blir som förblindade av sina ledare och utför dom mest absurda handlingar, som till exempel att begå kollektiva självmord då ruskar vi på huvudet och idiotförklarar sekten. Men i nästa andetag så får vi för oss att i miljontals bege oss till Vatikanen för att ta avsked av en människa som representerar makten inom den katolska kyrkan. Eller som miljoner och ännu fler miljoner uppsöka så kallade heliga platser, för att be. Då fungerar det att vara manipulerad därför att hela samhällen är manipulerade.

Det må vara Buddha; Allah; Jesus; stenar; floder; djur eller vad som helst. Alla är lika hängivna i sin gudsdyrkan.

Som vi har kommit fram till tidigare så är all religiös verksamhet variationer på samma tema. Vissa är fanatiker medan andra inte är lika fullt fanatiska. Historien visar oss också att man bekämpar varann på grund av lite olika synsätt på denna gudadyrkan.

Det förstår ju var och en, med ett minimum av kritiskt tänkande, att strukturer som innehåller all den här smörjan inte kan fungera logiskt. Det tar ju en ände med förskräckelse, vilket också historien bevisar för oss.

Skall vi till den här smörjan plussa på den gigantiska ekonomiska orättvisan i våra samhällen då kan ju resultatet bara bli på ett sätt. Pannkaka. Vilket självklart både historien och vår nutid bevisar för oss.

Men jag säger det igen. Likt förbaskat så lär vi oss tydligen inte av historiens dårskaper. Vårt tänkande verkar ha förlorat all förnuft och logik.

                                                 —————————————

Vad tjänar det till att veta att jorden är rund?

Vad tjänar det till att veta att vi människor har olika DNA?

Vad tjänar det till att filosofera om övernaturliga idéer som skall styra våra liv?

Jag åsyftar här dom tidiga människorna. Dom som levde för över cirka hundratusen år sedan. Deras välutvecklade hjärnor gjorde att dom fick ett försprång gentemot det övriga djurriket. Men vad tjänar det till att fundera över om det finns gudar som bestämmer över våra liv?

Att leva i harmoni med naturen går alldeles utmärkt utan att fundera över dom ”stora” frågorna. Dom tidiga människorna tolkade naturen instinktivt och praktiskt. Man tolkade naturen på samma sätt som övriga djurriket. Man tolkade naturen logiskt.

Blev det regn och översvämning så gällde det att så fort som möjligt sätta sig i säkerhet. Vulkanutbrott och jordbävningar var farliga saker. Här måste man fly undan omgående.

Människorna levde lyckliga och harmoniska. Bara man anpassade sig till naturens regler så fungerar allt som det ska.

Man funderar inte över varför vulkanutbrottet blir så intensivt. Man accepterar att det orsakar stora förändringar i landskapet. Sedan anpassas livet efter dessa förändringar och man lever vidare.

Ungefär så kanske tankearbetet fungerade hos dom tidiga människorna. Så här långt arbetar den mänskliga hjärnan efter logikens regler. Människan accepterar naturen som den är och anpassar sitt liv därefter. Det logiska tänkandet får så att säga gälla.

Det är när det ologiska tänkandet börjar etablera sig som harmonin med naturen börjar gå snett. När den ojämlika patriarkala strukturen börjar få fäste så startar processen med att tolka naturen på ett ologiskt sätt. Eftersom den patriarkala strukturen är ologisk så tolkar naturligtvis dåtidens samhällen naturen på ett ologiskt sätt. Patriarkatet börjar tolka naturen på det viset att det är gudar som styr och ställer överallt. I och med sådana slutsatser av naturen så börjar det snabbt gå utför med allt logiskt tänkande.

                                                    ———————————-

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl underligt att det finns länder.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl underligt att det bara är män som krigar.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”vad konstigt det är att det nästan uteslutande är män som

                                                                 styr och ställer på marknaden.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”men varför är det enbart män som innehar dom ledande

                                                                 positionerna i all världens religioner.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl märkligt att familjekonstellationen ser ut som

                                                                 den gör i våra samhällen.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl knepigt att daghemspersonalen inte har lika

                                                                 mycket betalt som fondförvaltarna.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl underligt att det finns arbetssäljare och

                                                                 arbetsköpare.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”det är väl högst besynnerligt att det finns fattiga människor

                                                                 och att det finns rika.”

Jag har aldrig hört någon säga: ”om vårt samhälle inte skall se ut som det gör idag hur skall

                                                                 det då se ut.”

                                                   —————————————–

Vad skall vi lägga i begreppet äga? Att äga sina kläder och skor är detta detsamma som att äga företag? Var går gränsen mellan dessa två former av ägande?

Att äga företag, det vill säga att vara kapitalägare, är man för att man har investerat kapital som man vill skall förränta sig. Detta är den avgörande skillnaden på att äga och äga. Så skulle man kunna uttrycka sig. Eller vad säger ni?

Att äga konsumtionsvaror räknar vi som någonting helt annat. Den som konsumerar göder kapitalägaren. Och detta är en förutsättning för att vår marknadsstruktur fungerar som den gör.  Att den sedan fungerar orättvist, det vet vi.

                                                        ————————————

”Min mamma blir slagen av min pappa nästan varje dag. Kan någon hjälpa mig? Varför är det så? Jag orkar inte med det här längre.”

                                                      ————————————–

Våra skattepengar används till att göda privatägda företag inom vård, skola och omsorg. Detta är ju ingen nyhet, eller hur? Men varför har det blivit så? Förr så sköttes ju dessa livsviktiga arbeten av det som vi benämner, det allmänna. Varför denna förändring?

Jo det handlar om att det allmänna har kommit fram till att det blir billigare att lägga ut åtaganden inom vård, skola och omsorg på anbud till det privata. Ingen nyhet, som sagt.

Dessa privata företag skall gå med vinst. Detta är det primära. Annars så skulle dom privata ägarna inte vara intresserade att lägga sina anbud.

Det som prioriteras är pengarna inte människorna. Människorna kommer i andra hand. Det bara är så. Detta förhållande är, så att säga, inbyggt i strukturen.

Således hjälper det föga att skälla på vårdföretagen. Eländet kommer bara att fortsätta. Om en förändring skall åstadkommas så finns bara en åtgärd. En strukturförändring.

                                                        —————————————-

Maktens män har fångat in dig. Du ligger där som en trasa. Dom hoppar på dig. Dom sparkar dig i huvudet. Du slits sönder såväl utvändigt som invändigt och du inser nu att ditt liv inte går att rädda.

Dom jävlarna flinar åt dig medan dom trasar sönder dig. Vilket förbannat samhälle!

Maktens herrar går omkring på sina möten och dunkar varann i ryggen.

”Grattis på födelsedagen!”

Svinen gör jobbet.

”Nu tar vi nästa. Vi bränner henne levande.”

                                                     —————————————–

Denna osunda, onormala, orättvisa och fullständigt bisarra samhällsstruktur har slagit sönder och slår sönder mänskligheten med krig och elände. Med fattigdom och enorma klasskillnader. Vi lever i en värld som är grymt orättvis. Och detta bär det hierarkiska patriarkatet skulden för. Följaktligen blir det så även i framtiden om vi nu inte lyckas bryta sönder den här sjuka strukturen.

Föreställ er att vi nu levde på, låt oss säga femtonhundratalet. Försök tänka er in i hur samhället då såg ut och hur det fungerade. Vi vet i och för sig ungefär hur det fungerade.

Utgå ifrån att man då på ett logiskt och förnuftigt sätt kom fram till att patriarkatet var till skada för mänskligheten. Man kom alltså fram till att om människan skulle kunna få ett humanare liv så måste ”roten till det onda” i samhället blottläggas. Alltså patriarkatet måste ryckas upp med rötterna och förgöras.

Tänk er om man då skulle ha insett vad som måste göras. Hur skulle världen då se ut idag? Förmodligen skulle vi idag leva i rena paradiset.

Men nu insåg man inte detta på femtonhundratalet. Samhällena var så genomsyrade av den patriarkata strukturen att det förmodligen var omöjligt att ens ta till sig tanken att förstå vad som var fel. Man såg inget fel.

Historien efter femtonhundratalet har ju också bekräftat detta. Ingenting förändrades. Patriarkatet fortsatte att utöva sin oinskränkta makt och därmed blev det inget slut på krig, elände och allehanda orättvisor.

Genom att studera dagens mest patriarkala samhällen så kan vi förstå hur mänskligheten, i stort, levde förr i tiden. Hur samhällsstrukturen kunde se ut runt om i våra samhällen.

I dagens extrema patriarkala samhällen så ser vi enbart män på gator och torg. Offentliga möten, demonstrationer med mera är till enbart för män.

Är detta konstigt att förstå? Nej inte när vi har facit i hand. Människorna lever ju i extremt patriarkala samhällen. Samhällena är ju formade av män för män. Detta är ju männens samhällen. Kvinnan är ju en andra klassens medborgare. Hon måste foga sig i vad samhället har för regler. Det bara är så. Det är nog inte alltför fel att påstå att dagens extrema patriarkala samhällen speglar dom samhällen som rådde förr, överallt i världen.

                                                   ———————————————

Man kan också säga så här: varje dag utvecklas en ny Hitler någonstans!

I våra ologiska och inhumana samhällen förtrycks och förnedras barn som därigenom utvecklas till, i många fall, rena monster. Under vissa samhälleliga omständigheter så leder detta fram till att dessa monster kommer högst upp på hierarkistegen. Konsekvenserna för samhället och omgivande samhällen blir på så vis ännu mer förödande än tidigare, vilket ju historien bevisar för oss.

När det nu fungerar så här då ser vi hur oerhört destruktiva våra ologiska samhällen blir för kommande generationer. Mördare och våldsverkare av allehanda slag produceras dagligen fram, i en aldrig sinande ström. Hur vi än försöker få fast individuella våldsverkare och oskadliggöra dom så utvecklas ständigt nya unga, som tar de äldres plats.

När skall vi förstå sambandet mellan vårt ologiska samhälle och de våldsverkare som vi utvecklar från en gång oskyldiga små barn?

Det går inte att förändra människor genom lagar och förordningar. Alltså det ständiga förtrycket som tynger över hälften av mänskligheten, kvinnan, kommer inte att upphöra hur mycket vi än lagstiftar och straffar dom manliga våldsverkarna.

Vår ologiska struktur föder hela tiden fram nya galningar, som på löpande band. Dessa galningar och våldsverkare bildar, i sin tur, kärnfamiljer och ”ekorrhjulet” fortsätter att snurra generation efter generation. Och i takt med att den sociala utslagningen ökar; jobben blir färre; stressen bland oss människor tilltar; missbruket ökar; så leder detta obönhörligen fram till att allt fler människor lever och tänker ologiskt.

Även dessa människor bildar familjer och därigenom så får vi automatiskt en stadig ökning av sociala problem i våra samhällen. Eller med andra ord, vår struktur blir mer och mer ologisk.

Det ena ger det andra, som vi brukar säga. Hur mycket våra beslutsfattare än söker uppnå hårdare straff för våldsverkare och hur mycket våra beslutsfattare ökar samhällets resurser till att få fast dessa människor, så hjälper inte detta mer än temporärt. Grundproblematiken förblir olöst och därmed kan samhället inte förändras i positiv riktning. Det blir en omöjlig ekvation.

Exempel på en sådan omöjlig ekvation är ju när samhällen lagstadgar om ett förbud för prostitution och samtidigt behandlar kvinnan i samhället som underlägsen mannen.

                                                        ——————————-

Finns det något ”facit” när vi uttalar oss om att tänkandet är logiskt respektive ologiskt? Kan det finnas någon ”matematisk formel” som kan hjälpa oss?

Exempel på ett felaktigt tänkande: För ett antal hundra år sedan hävdade maktens män att jorden stod i centrum i vårt solsystem. Var detta ett logiskt tänkande? Idag vet vi att detta tänkande var ologiskt. Men för dåtidens maktelit så betraktades ett sådant tänkande som logiskt. Vem har rätt? Vi vet att vår bedömning är den rätta och vi grundar detta tänkande på vetenskapliga fakta. Därmed avslöjar själva maktstrukturen och dess ideologi att tänkandet om solsystemet inte blir trovärdigt. Uppfattningen om jordens roll i solsystemet är byggt på fantasier utifrån ett makttänkande istället för kunskap.

Det var ett exempel och vi tar ett nytt: För bara några generationer sedan hävdade maktens män att en viss typ av människor var överlägsen övriga typer av människor. Ni vet vilken jag menar. Dom hävdade fullt och fast att deras tänkande om över- respektive undermänniskor var logiskt och riktigt. Men idag vet vi att detta tänkande var fullständigt ologiskt.

Vad är orsaken till att tänkandet har förändrats så fullständigt? Jo det är framförallt det vetenskapliga arbetet som påvisar det felaktiga med ett sådant tänkande. Även här passar det in på maktstrukturens intressen att hävda vissa människors överlägsenhet gentemot andra. Alltså bygger deras makttänkande på fantasier som är förnedrande och därmed ologiska.

När vi tar sådana här tydliga historiska exempel så är det inte svårt för oss att kunna se det ologiska i tänkandet. Det är när vi närmar oss vår egen tids tänkande som vi får svårt att avgöra om tänkandet vilar på logisk grund eller tvärtom.

På vilken grund vilar dagens makttänkande angående kapitalägandet? När kommer det vetenskapliga arbetet att påvisa det ologiska i detta tänkande?

                                                       ————————————————

”Nej det finns en gräns här! Den kan du inte bara kliva över. Även om den som nu går rätt genom skogen så är du förbjuden att kliva över den. Gränsen är minerad och kommer du för nära så riskerar du att sprängas i luften.”

Hur kan det komma sig att idén om gränser har skapats? Har våra samhällen tagit beslut om gränsdragningar gentemot andra samhällen? Vilket syfte tjänar gränser?

                                                            ———————————————-

Du har det materiellt sett bättre än dom flesta. Så varför skulle du kunna tänka dig att förändra denna struktur? Sådana ställningstaganden innebär ju för din egen del och även för din familjs del att ni finge ge avkall på det materiella överflöd som ni nu har.

Okey du kanske teoretiskt inser att alla kan inte leva som du lever men du är säkert inte villig att konkret förändra ditt levnadssätt. Hur skall det då i praktiken bli möjligt att du och jag förändrar våra liv? Som sagt, vi kan säkert övertygas om att det liv vi lever inte är hållbart i längden. Detta kan vi nog bli övertygade om. Men klarar vi av att gå från tanke till handling? Vad krävs för att vi skall ta dom nödvändiga stegen till att leva enklare liv? Krävs det yttre påverkan eller kan vi själva förmå oss till att ändra vårt beteende?

När dom globala kriserna verkligen tar tag i oss då har vi inte mycket att välja på. Då vi ser att närliggande samhällen bryts ner, på ena eller andra sättet, då verkligen går det upp för oss att någonting måste göras.

                                                              ——————————————–

Strukturen finns här. Vi lever i den. Politikerna förvaltar den. Den politiska makten, vilken färg den än har, förvaltar den ekonomiska struktur som råder i samhället.

Det är detta förvaltande som vi väljer politiker till. Att den ekonomiska strukturen är fundamentalt felaktig ifrågasätts varken av oss väljare eller av den politiska makten.

Strukturen lever vidare. Alltmer märkt av dom återkommande kriserna.

                                                          ————————————————-

Ungdomsarbetslösheten! Alla partier säger sig prioritera just denna fråga. Och alla partier säger sig sitta inne med lösningen på problemet. Men eftersom problemet inte löser sig oberoende av vilken regering som håller i taktpinnen så måste det ju erkännas att partierna inte lyckas finna någon lösning. När skall politikerna komma fram till att dom inte kan lösa problemet?

”Våra” politiker är tydligen helt omedvetna om att det är dom strukturella förhållandena som omöjliggör en lösning.

Se er om i världen! Ungdomsarbetslösheten är inte bara hög i vårt samhälle. Den är hög i så gott som alla samhällen. Eftersom det ser ut som det gör runt om i världen så borde det inte vara så svårt att inse att ungdomsarbetslösheten är ett globalt problem. Det är ett globalt problem som naturligtvis är strukturellt betingat.

När skall ”våra” politiker börja inse det här sambandet? Problemet kommer därför att förbli olösligt så länge som strukturen ser ut som den gör.

                                                         ————————————————-

”Vi har det ju bra ändå får man väl säga. Se på dom därborta! Dom lever ju eländiga liv. Men vad kan vi göra åt det? Just ingenting! Nej låt dom sköta sitt så sköter vi vårt!”

                                                           ———————————————–

Tänkandet är blockerat.

 Att den unga kvinnan stenas till döds, på grund av att hon har ett ”oacceptabelt” förhållande, betraktas som fullt normalt.

 När den lilla flickan könsstympas ses som en naturlig del av livet.

 Hon sitter framför oss med en plåtburk bredvid sig. Jag och mängder av människor ser henne och går förbi henne när vi trampar in på gallerian. Vad tänker vi? Det är så här livet ser ut!  Och det är väl så här livet ska se ut?

Oj, är det han! Han är god för miljarder. Kom så försöker vi få autografen!

Tänkandet är blockerat!

                                                    ———————————————–

Fackföreningsrörelsen uppstod ur förhållandet köpare – säljare på arbetsmarknaden. Accepterar denna rörelse detta strukturella förhållande? Ja den gör det.

Så länge den accepterar förhållandet köpare – säljare som normgivande så kommer ingen grundläggande förändring att ske.

Facket måste komma fram till insikten om att detta förhållande är till skada för samhället.

                                                     ————————————————

Vad är skrämmande med våra samhällen? Jo det som är skrämmande med våra samhällsstrukturer det är att vi är omedvetna om det ologiska med strukturen. Därför ”fortplantar” sig det ologiska i generation efter generation. I princip så leder detta till att maktens män genomför allting så ologiskt det än må vara. Detta faktum återkommer vi till gång på gång eftersom det är så grundläggande för förståelsen av den ologiska strukturen.

I vissa samhällen finns det lagar som innebär att kvinnor kan stenas till döds om dom ertappas med ”icke godkända” förbindelser. Om dom våldtas och blir med barn är ingen förmildrande omständighet.

Här ser vi med all tydlighet att maktens män kan genomdriva vilka åtgärder som helst. Ingenting är omöjligt när det gäller att förnedra och förtrycka.

Lagar och förordningar, som ju dikteras av maktens män, åberopas som stöd för dom åtgärder som skall verkställas. Strukturen må vara hur sjuk som helst och ändå kan man få människorna i samhället att acceptera den. Är inte detta skrämmande? Den ologiska strukturen uppfattas som naturlig av oss.

                                                           ———————————————————–

Om vi håller oss till vårt eget samhälle. Ett av världens mest jämlika samhällen. Där också levnadsstandarden är en av dom högsta.

Hur kan barnfattigdomen öka i vårt samhälle? Borde inte vårt så kallade rika samhälle kunna ordna så att barnfattigdomen och även naturligtvis allas fattigdom utplånas? Istället biter sig fattigdomen fast i vårt samhälle och ökar dessutom alltmer. Vad är det som gör att fattigdomen förvärras? Vilka krafter i samhället gör denna negativa utveckling möjlig?

Svaret är ju så enkelt men ändå så svårt och komplicerat för många. Allt beror ju på den politik som förs och att denna politik utgår från den struktur som vi lever i. Med andra ord, politiken är underställd den ekonomiska strukturen som vi lever i och eftersom denna struktur i grunden baserar sig på det orättvisa kapitalägandet så har politiken inget val. Ett verkligt val är ju annars att bevisa den orättvisa strukturen.

Är det omöjligt att sätta sig in i och förstå att det är så här som verkligheten för oss formas? Våra vardagsliv är inte utformade av en slump. Våra vardagsliv har mejslats fram utifrån den strukturella verklighet som gäller.

Om vi förstår att det förhåller sig så då blir ju allting begripligt. Eller hur?

Det blir begripligt att det är den strukturella verkligheten som är orsaken till fattigdomen.

                                                                ————————————————-

”Allting går med mördande reklam!” Man kan också säga att allting går med mördande manipulering. Därför går allting med den strukturella normen. Vågar vi erkänna detta faktum?

                                                                —————————————————-

Hon kommer rusande. Vill ge dig en kram. Du tar emot den och kramas tillbaka. ”Jag kan cykla nu!” Vi skrattar. ”Kom så får du se!” Allting blir så självklart. Hon cyklar.

                                                              ——————————————————–

Angående det ekonomiska tänkandet. Låt oss titta på det. Det är ju så, i dagens politik, att det är ekonomin som styr det mesta.

Vi ser ju att kommuner och landsting, så gott som överallt, överskrider sina budgetar. Dom går alltså med förlust, kan man säga. För att ändra på detta så bestämmer sig beslutsfattarna att dra ner på personal och att effektivisera. Med andra ord färre anställda skall göra lika mycket, eller mer, som tidigare gjordes av fler. Så gör man i kommuner och landsting och för den del även i den privata ”näringen”.

Dessa verksamheter, kommuner och landsting, bedrivs ju med skattemedel. Och, som vi vet, det är ju oerhört viktiga och nödvändiga samhällsuppgifter.

Här går tydligen inte vårt samhälle så bra. Följden för dom anställda inom omsorgen, skolan och vården blir ju ofta utbrändhet och stress. En känsla av otillräcklighet. Psykiska och fysiska arbetsskador blir ofta resultatet. Barn, ungdomar och vårdtagare blir naturligtvis lidande av dessa destruktiva åtgärder. Nej här går inte vårt samhälle så bra.

Vad är det då som går bra? Jo tydligen samhällets affärer. Dom stora företagen går också bra. Med bra menas här dom ekonomiska kalkylerna för företagen. Vinsterna skjuter i höjden. Dom stora aktieägarna tar hem enorma vinster. Jo ser man det på det viset så går det bra för samhällets ekonomi.

                                                                       ————————————————

Frågeställningen lyder: varför är det mer social oro i vissa delar av världen än i andra delar? Svaret är naturligtvis att där det är större social oro där är också samhällsstrukturen mer orättvis. Det betyder att där vi ser att människor far illa där råder en struktur som är synnerligen orättvis.

Med dessa fakta för ögonen så kan vi tränga in i våra samhällens strukturer och se vilka utmärkande drag som orsakar detta människoförakt.

Våra samhällen är patriarkala och dom utmärker sig mer eller mindre, på olika vis. En del samhällen utmärker sig på det viset att kvinnor varken får visa sig eller röra sig fritt i livet. Andra samhällen delar in människorna i speciella statusgrupper, där dom lägst stående behandlas som ohyra. Många samhällen präntar in i sina medborgare att grannarna, på andra sidan gränsen, inte har något människovärde. Alla samhällen kännetecknas av en orättvis fördelning av kapitalet.

Det säger ju sig självt att när vi blir så manipulerade i den struktur som vi lever i då blir det en våldsam social oro i samhället. Ingen människa kan tänka logiskt när strukturen är så fientlig. Vi har blivit så till den grad hjärntvättade att vi tror att det finns en slags övermänniska, en gud, som styr över våra liv.

Självklart blir det social oro med dessa förutsättningar.

                                                                  —————————————————

Det är ganska skrämmande att tänka sig att det samhälle som vi idag lever i är så präglat av det förflutna. Eftersom det förflutna bygger på grundläggande fel så medför det ett inhumant sätt att leva. Dessa grundläggande fel har vi ärvt in i vårt eget och andras samhällen. Alltså lever vi i ett mer eller mindre sjukt samhälle. Vilket ju bevisas bara vi höjer på ögonbrynen lite grann. För att inte tala om de groteska ”tumörer” som vissa samhällen, runt omkring oss, är behäftade av.

Det är alltså skrämmande att veta att det liv vi idag lever är så infekterat av den historiska ”sjukan” att detta leder till ett inhumant leverne för oss. Ett osunt och nedbrytande liv. Det finns ingen tvekan om att det verkligen förhåller sig på det viset. Det skulle vara mer osannolikt om våra liv skulle levas på ett sunt och harmoniskt sätt. Den möjligheten är ju ganska minimal. Eller rättare sagt, den möjligheten existerar inte.

                                                              —————————————————–

Vi röstar fram nya regeringsalternativ i en allt stridare ström. Dom så kallade blocken tävlar om att få bilda regering.

Men varför förändras ingenting? Och framförallt, varför sker ingen positiv förändring? Det verkar som om den politiska makten aldrig lär sig av historiens förlopp. Samma återkommande kritik utförs av oppositionen oberoende av vilket block dom tillhör.

Regeringsbyten sker med jämna mellanrum. Ingen förändring. Samma oppositionella ”gnäll”. Vad är det som egentligen händer? Är det ett spel för galleriet?

Vi röstar och vi hoppar mellan blocken, som aldrig förr. Men blir det någon förändring? Marginella förändringar, kanske. Inga genomgripande förändringar.

Vill vi ha genomgripande förändringar? Vad menas med genomgripande förändringar?

                                                           ————————————————–

Jag återkommer till ägandet, detta tabubelagda ämne, så som det ser ut idag. Det är i grunden lika ologiskt som religioner. Lagar och bestämmelser som reglerar ägandet är så fullständigt inhumant och förnedrande.

Ett fåtal äger, i stort sett, allt här på jorden. Men ser vi det ologiska med denna verklighet? Vi blir omedvetna om det inhumana när vi dagligen lever i denna verklighet. Vi blir som förblindade på precis samma sätt som folken när dom stympar sina barn under religiös övertygelse.

Visserligen så protesterar vi när företag läggs ner eller flyttar till låglönesamhällen. Vi protesterar när vård, skola och omsorg dras in.

Vi kanske förstår när makten försöker klämma åt oss på alla sätt och vis i sin jakt efter kapital. Men vi har svårt att ta till oss att det är strukturella fel och brister som är grundorsaken.

Man kan säga så här: vi accepterar ägandet, men inom vissa gränser. Vi accepterar ägandet om vi erbjuds en ”skälig” lön att leva på. Vi accepterar förhållandet om vi har ett arbete att kunna gå till.

Kan vi handla ”billigt” så bryr vi oss inte i hur människorna har det som producerar våra konsumtionsvaror. Så länge som du och jag kan leva som vi idag gör så länge bryr vi oss inte i vem som äger kapitalet.

                                                            ——————————————-

I takt med att dom sociala klyftorna ökar i våra samhällen så säger sig ”våra” partier arbeta ännu mer för att dessa klyftor skall försvinna.

I takt med att miljöförstöringen tilltar så basunerar ”våra” partier ut lösningar på problematiken.

I takt med att arbetslösheten ökar så hävdar alla partier att dom står på folkens sida.

I takt med att missbruk och brottslighet breder ut sig så hävdar samtliga partier att dom har lösningen på problemen.

Men problemen löser ju sig inte. Problemen förvärras. ”Våra” partier verkar inte förstå hur problemen skall lösas. Dom förstår inte var man skall söka grundorsaken till problemens uppkomst.

Förstår ni vad jag menar?

                                                                  ———————————-

Precis allting måste ifrågasättas! Därför att det grundläggande problemet genomsyrar allting i samhället. Det kryper innanför huden på oss själva och påverkar naturligtvis vårt tänkande på ett destruktivt sätt. Vi tänker på ett sådant sätt så som historien har format oss.

På samma sätt som samhällsstrukturen bär med sig det historiska arvet genom årtusenden tillbaka, på samma sätt bär vårt tänkande med sig det historiska arvet. Det är ju våra hjärnor som har skapat och skapar samhällen. Eftersom det grundläggande problemet har förblivit olöst under tusentals år så är vi ju själva, så att säga, infekterade av det.

Låt oss försöka belysa våra samhällens uppbyggnad, så att vi förstår varför det blivit som det har blivit.

                                                              ——————————————-

Allt går åt pipan! Eller finns det någon kvar därute som fortfarande tror att det ordnar upp sig? Får jag i så fall ställa en enkel fråga: hur ser lösningen ut?

Eftersom den enda möjliga lösningen består i att kapitalet måste bli samhällsägt så undrar jag om ni delar den här åsikten? Jag misstänker att en minoritet av er därute kan tänka er den här, enda möjliga, lösningen. Därför så ser det mer än dystert ut.

Allvarligt talat, någon annan lösning finns inte.

                                                              ——————————————–

Är du medveten om att det finns människor som har det sämre ställt än dig själv?

Ställer man en sådan fråga till vem som helst så blir svaret ja. Vi är alltså medvetna om att det finns människor som har det sämre ställt än vad vi själva har det.

När vi ställer frågan varför det är på det viset och varför det har blivit så, då blir svaren olika. Och när vi ställer frågan om det måste vara så att människor i ”mitt” samhälle skall ha det sämre ställt, så blir svaren olika.

Vi är alltså medvetna om att många människor har det sämre ställt än andra men vi har olika uppfattningar om varför det har blivit så och varför det är så.

Är det okey om jag söker orsaken till dessa orättvisa förhållanden?

                                                                 ———————————————-

Vad är det för samhälle vi vill ha? En självklar fråga med ett självklart svar. Ett svar som alla partier och vi själva delar. När vi nu alla svarar, mer eller mindre, lika på denna frågeställning så blir ju detta svar helt ointressant. Ändå så basunerar partier ut sina, på förhand, givna svar på hur dom önskar sig framtidens samhälle. Förstår dom inte att det intressanta istället ligger i hur dagens samhälle fungerar? Lika intressant är att studera gårdagens samhälle. Alltså den historiska tillbakablicken.

Eftersom vi idag lever våra liv i samhällen som vi inte kan acceptera som framtidens samhällen, då uppkommer ju frågan vad det beror på att vi lever våra liv så helt annorlunda mot hur vi vill att framtidens samhällsliv skall levas? Vi lever ju i orättvisa samhällen men vi önskar att leva i rättvisa samhällen.

Kan vi och ”våra” partier förstå att gårdagens samhälle sätter en avgörande prägel på dagens samhälle? Kan vi av detta förstå att dagens samhälle oundvikligen kommer att sätta en avgörande prägel på morgondagens samhälle? Är vi och ”våra” partier medvetna om att detta samband kommer att grusa förhoppningarna om våra önskningar om framtiden?

Är denna frågeställning intressant? Tydligen inte. Att gå till botten med orättvisans orsaker skulle omkullkasta hela vår nuvarande strukturella uppbyggnad. Alltså ingen mening att fundera på. Än så länge!

                                                                —————————————–

Allvarliga konflikter, inbördeskrigsliknande konflikter, som utspelas i ett flertal samhällen leder sällan till att människorna i dessa samhällen får det bättre efter att den akuta konflikten har lagt sig. Varför leder sällan sådana konflikter till någonting bättre?

Man kan ju på förhand liksom tro att störtandet av diktaturen skall leda till bättre liv för människorna i samhället. Men inte. Tydligen finns det djupare orsaker i dessa samhällen som gör att livet inte förändras till det bättre.

Kan vi förstå att det är själva den strukturella uppbyggnaden av samhällena som är orsaken till att livet inte blir bättre.

Maktens män avlöser varann i en allt stridare ström. Men livet för den vanliga enkla människan i samhället fortsätter som vanligt. Snarare så leder den akuta konflikten till att livet blir alltmer odrägligt att leva.

I dessa oftast, mer eller mindre, fattiga samhällen så dräneras samhällena på ytterligare kapital emedan kapitalet finner det alltför osäkert att investeras i dessa instabila samhällen. Kapitalet tar hellre vägen ut ur samhället och väljer istället marknader där förutsättningarna för kapitalets förräntning är betydligt gynnsammare.

Kan vi förstå att det är kapitalets ägare som har våra samhällens öden i sina händer?

                                                           ——————————————

Ett påstående: religioner är ett påfund av maktens män. Religioner har genom historien ”förfinats” till ett instrument för maktens män att fördumma och förslava människorna. Ju lägre ekonomisk status du har ju hårdare slår det religiösa förtrycket. Och nederst på statusstegen står halva mänskligheten, kvinnorna.

Därför kan vi nu en gång för alla avfärda världens religioner som en gigantisk bluff. Ju snabbare vi lämnar religionen bakom oss ju bättre förutsättningar får vi att bygga ett humanare samhälle.

Att komma fram till dessa slutsatser är enklare för människor som lever i samhällen där det religiösa inflytandet har blivit marginellt. Människor som lever i starkt religiösa samhällen kan svårligen komma fram till liknande slutsatser. Detta beror på att det i praktiken krävs att vi kan ”stå vid sidan om” strukturen för att kunna sätta oss in i och se strukturens grundläggande fel och brister. När vi lämnar det religiösa oket bakom oss och iaktar strängt religiösa samhällen så medför det att vi kan se det religiösa samhällets tillkortakommanden på ett klarare sätt än dom som lever inom den religiösa strukturens ramar.

                                                     —————————————————

Den som är fattig förblir fattig och den som är rik fortsätter att vara rik och blir ännu rikare genom olika sätt att skatteplanera.

Våra samhällsstrukturer är ju uppbyggda efter idén om att kapitalet skall vara privatägt. Så därför är det en omöjlighet att vi människor gemensamt förvaltar kapitalet. Nej eftersom privata intressen gäller i våra strukturer så blir naturligtvis det samhälleliga ägandet en omöjlighet.

Av detta lär vi att det är först när kapitalet blir samhällsägt som det kan fördelas ut på ett rättvist sätt. När människor efterfrågar en utbyggnad av vård, skola och omsorg då finns pengarna redan i den samhälleliga kassakistan. Samhället behöver, så att säga, inte jaga det kapital som krävs för att genomföra åtaganden som vi önskar. Pengarna finns där redan eftersom samhället är ägare av kapitalet som vi har skapat.

                                                  ———————————————————

När den nuvarande ägarstrukturen krisar, vilket vi nu här i västvärlden på allvar börjar uppleva, så att den inte längre på egen hand klarar av att ”driva runt” samhället då ser vi med all tydlighet hur spänningarna tilltar i våra samhällen.

Kapitalet förmår nu inte längre att reglera marknadsspelet på egen hand, så som man gjorde bara för ett antal år sedan. Marknaden, så att säga, dränerade sig själv där den ”starkaste” alltid avgick med segern. Detta är inte möjligt längre. Särskilt finansmarknaden är så gigantisk att hela samhället hotas när denna marknad krisar sig. Den klarar inte längre att ”reglera” sig själv.

Hur skall samhällets förvaltare lösa denna problematik? Samhällets politiska ledning har två val. Skall finansmarknaden räddas med skattemedel eller skall marknaden lämnas åt sitt öde, som förr, att reglera sig själv? Nej valet finns i praktiken inte längre. Marknaden måste räddas. Och det blir skattepengarna som får stå för notan. Detta scenario kommer fortsättningsvis att fördjupas alltmer. Skattepengarnas viktigaste uppgift, kommer från och med nu, att användas till att pumpa in kapital i marknaden så att samhället kan ”drivas runt” så långt det går.

Hur länge till kommer detta att fungera?

                                                          ————————————————-

Makten kan aldrig komma till insikt om att strukturen och den därmed förvaltande politiken är felaktig. Vad är det som är felaktigt, undrar makten? Det är alltså en omöjlighet att ideologiskt kunna övertyga makten om att samhällets strukturella orättvisor beror just på dom strukturella förhållandena. Argumenten och exemplen må vara hur övertygande som helst. Det hjälper ändå inte.

Varför går det då inte att övertyga makten om att samhället bäddar för sin egen undergång om inte det strukturella förhållandet förändras? Egentligen är svaret väldigt enkelt. Det ligger nämligen i sakens natur att makten inte kan agera på ett annat sätt än vad den nu gör. Makten kan inte förneka sin egen strukturella uppbyggnad. Därmed kan makten inte förneka sin egen roll i samhället. Den är så att säga nödvändig, enligt makten.

Hur skulle det se ut om makten började ifrågasätta samhällets strukturella förhållanden? Nej det går bara inte. Det vore det samma som att acceptera sin egen undergång.

I grunden så hamnar vi till slut i den grundläggande frågeställningen: vem skall äga kapitalet?

                                                     ————————————–

Ja men fundera över följande händelse som utspelades för ett antal år sedan.

Den religiöse ledaren har dött och nu strömmar miljoner människor, från hela världen, till platsen för att deltaga vid hans begravning. Hans begravning, inte hennes. Man påstår till och med att det inte har varit en sådan här manifesterande begravning någonsin under människans historia.

Tänk efter, finns det något förnuft i allt det här? Nej naturligtvis inte. All den här masshysterin, eller rättare sagt masspsykosen, bygger ju på ologiskt tänkande.

Jag vill inte förneka att den religiöse ledaren i sig är en fin och godhjärtad människa. Det är mycket möjligt att han är det. Men för alla dessa människor och många mer därtill har den religiöse ledaren upphöjts till att vara en slags övermänniska.

Anser du att detta är ett naturligt tänkande?

                                                        ————————————————

Barnen är dom bästa riktmärken vi har när det gäller familjekonstellationer, av vad som är logiskt respektive ologiskt.

Eftersom vi människor tillhör samma släktgren som människoaporna så har vi även här värdefulla riktmärken att gå efter. Ett av dom allra viktigaste konstateranden vi kan dra det är att vi är flockdjur precis som våra släktingar, aporna. Här ser vi omgående att våra dagars familjekonstellationer inte är uppbyggda efter denna naturliga självklarhet. Vår ologiska struktur har isolerat familjen till, i bästa fall, två vuxna plus barn. Dom stora förlorarna i denna familjestruktur är barnen. Oerhört många barn och ungdomar far illa. Vad beror det på frågar vi oss? Jag hävdar att den största orsaken till att barn far illa beror på den lilla isolerade kärnfamiljen. Det är också den som gör att förhållanden spricker.

Problemet finns alltså inte att söka hos dom inblandade parterna. Grundproblemet finns att söka i den ologiska familjestrukturen.

                                                            ————————————————

Vi konstaterar att det inte är som det ska. Nästan alla håller med om det. Vi både ser och hör hur det dagligen inträffar allvarliga fel och brister i våra samhällen. Politikerna anklagar sina meningsmotståndare för orättvisorna i våra samhällen.

Dom enda som inte säger någonting är maktens män. Och varför skulle dom yttra sig?

”Nej låt underhuggarna och småfolket debattera. Huvudsaken är att affärerna går som dom ska. Och så länge dom gör det så finns ingen anledning att lägga sig i.”

Men som sagt, det är inte som det ska. Det måste hända någonting dramatiskt för att förhindra att samhällsmaskineriet skall haverera totalt. Och detta verkar dom flesta vara eniga om. Eller?

                                                        ———————————————

Brukar du ställa dig den här frågan: hur kan det ha blivit så här? Jag menar att nu står våra samhällen inför någon form av ödesscenario, som det känns. Antingen går allting åt helvete eller så sker ett under och vi lyckas vända den nedåtgående spiralen. Så känns det för mig. Upplever du samma känsla?

Känslan är ju att våra samhällen möjligtvis klarar av några eller kanske ett antal generationer till. Sedan är förmodligen ”loppet kört” om inte en osannolik förändring inträffar. Är det inte så som det känns? Och ur den här känslan så uppkommer den följdriktiga frågeställningen: hur kan det ha blivit så här?

Var skall vi leta? Var skall vi söka orsaken till att vi människor har försatt oss i det kritiska läge som vi nu befinner oss i? Skall vi söka orsaken i vår egen tid eller kan orsaken sökas före vår tid?

Ja ni vet ju mitt svar på frågorna. Min fundering gällde om även ni ställer dom här frågorna?

                                                         ————————————————–

– Ni talar så mycket om valfrihet. Kan ni hjälpa mig att förstå innebörden av denna så kallade valfrihet?

– Jo vi anser att alla människor i samhället skall ha friheten att fritt kunna välja hur man vill utforma sina liv. Det gäller i alla

   delar av samhället. Från omsorgen; skolan; vården; boendet; företagande; ägande. Ja allt som vi ställs inför skall vi ha

    friheten att kunna välja.

–  Men har alla samma möjligheter att fritt kunna välja hur man vill forma sitt liv? Spelar inte tillgången på kapital en avgörande

    roll?

–  Vad du vill göra med dina pengar är ju din sak. Du skall ha friheten att investera dom på det sätt som du själv önskar. En del

    väljer investeringar som ökar mängden pengar. Andra väljer att konsumera upp, det man har. Denna valfrihet skall alla ha.

–   Men skapar inte detta system vinnare och förlorare? En del blir ju rika medan andra får betydligt mycket mindre pengar att

     röra sig med.

–   Jo men livet är ju så. Somliga har mer pengar och somliga har mindre pengar. Men alla skall ha friheten att kunna välja sina

     liv.

–   Men den fattige väljer väl inte sin fattigdom? Och för att bli rik så måste ju andra ha det sämre. Skall detta förhållande gälla?

–   Nu är det ju så det ser ut i samhället. Då får vi acceptera det.

–   Jag tolkar detta svar som att rättvisan är omöjlig att uppnå.

                                                 ——————————————————

Det går inte att bygga upp ett ”mänskligare samhälle”, som partier försöker profilera sig på, om inte dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Att kunna stoppa miljöförstöringen är en omöjlighet om inte först dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Kriser av alla de slag förblir olösliga såvida inte dom ekonomiska förutsättningarna är på plats.

Och vad är det då för ekonomiska förutsättningar som skall vara på plats? Jo en rättvis fördelning av kapitalet i samhället är den enda och nödvändiga förutsättning som gäller.

Inga strukturella problem kan finna en lösning om inte denna ekonomiska förutsättning gäller.

                                                  ————————————————–

Är diktatorn en ”ond” människa? Troligtvis inte. Är diktatorn en ”god” människa? Ja troligtvis.

Vad är det då som gör diktaturen så ond? Jo det är naturligtvis dom lagar och bestämmelser som har satts upp för att kunna kväsa all opposition. Diktaturen tolkar all opposition som verk av onda människor. Medan oppositionen tolkar diktaturens ondska som en följd av dom lagar och bestämmelser som gäller i samhället.

Märker ni dom skilda synsätten på ondskans ursprung? Dessa skilda synsätt gäller självfallet även i vårt eget samhälle.

                                                    ————————————————–

Omsätt pengar! Du måste kunna omsätta pengar, annars är du förlorad. Det är dom villkor du har att rätta dig efter. Om du inte uppfyller dessa villkor så saknar du värde. Så ser verkligheten ut min vän. Att du finns till betyder ingenting. Det är vad du kan omvandla till pengar som betyder något. Att bara finnas till är enbart för dom som kan leva på andra. Det är så det fungerar.

Du frågar: måste det fungera så? Måste några leva på andras arbete? Måste några äga kapitalet i samhället? Varför kan inte vi alla äga det?

                                                        —————————————————–

Vad är en politiker? Med politiker menar jag här, maktens politiker.

En politiker är en person som är vald och därefter tillsatt att förvalta strukturen i samhället. En politiker säger sig alltid arbeta för folkets bästa. Eller som politiker säger: ”vi arbetar för medborgarnas bästa”. En politiker är noga med att antingen kalla sig för socialist; liberal; konservativ; demokrat; republikan; med mera.

Är det då någon skillnad på dessa politikers, så kallade, politiska hemvist? Nej knappast. I det praktiska arbetet i kommuner, landsting och riksdag så är det bara marginella skillnader mellan dom politiska partierna. Politiker fungerar nämligen som nickedockor åt den redan strukturellt orättvisa marknaden.

Dom som bestämmer just reglerna på marknaden bryr sig inte om vem eller vilka som har den politiska makten i samhället. Så länge som den rådande marknadsstrukturen inte förändras så lägger sig inte maktens män i vad dom käbblar om i kommunfullmäktige eller riksdag.

I praktiken är därför politiker marknadens springschasar.

                                                             —————————————————

Kapital finns, men det investeras inte. Varför inte?

Jo till att börja med så är ju kapitalet privatägt. Det är alltså upp till ägaren av kapitalet att avgöra om det skall investeras, eller inte. Ägaren kanske bedömer att riskerna är för stora vid en investering. Därför avstår ägaren.

Istället för att investera i exempelvis byggbranschen så väljer ägaren att investera i guld. Detta bedöms vara en säkrare placering av kapitalet.

Att bygga bostäder är förenat med allt för mycket osäkerhet, när det gäller kapitalets förräntning. Det är till och med säkrare att placera kapitalet i ”madrassen”. Här kommer heller inte myndigheterna åt pengarna.

”Jag menar, man vill ju undvika skatter och sån skit!”

                                                         —————————————————–

Är vi medvetna om att allt går käpprätt åt hel….? Nej jag tror inte att vi är medvetna om det. Vad tror du? Och om vi ändå börjar ana att så här kan det inte få fortsätta så väljer vi den enklaste vägen. Jag menar att vi följer med strömmen i tron att det nog kommer att ordna sig ändå. Eller vad tror ni?

Det kanske kommer att fungera några generationer till. Vem vet. Men det kommer inte att fungera, som det nu gör, om några hundratals år. Det kanske vi är medvetna om. Eller?

Hur gör vi då? Ja säg det! Hur gör vi då?

                                                           ———————————————-

Tror ni att samhället skall se ut så här i framtiden? Alltså att det skall se ut så som det ser ut idag. Tror ni det?

Femtonhundratalsmänniskan, vad trodde hon om framtiden? Kunde hon tänka sig ett annat samhälle än det hon levde i?

Nej jag menar att vi överlag anser att så som samhället ser ut idag så kommer också samhället att se ut i framtiden. Jag tror att dom flesta av oss tänker så. Och jag tror att femtonhundratalsmänniskan också tänkte så.

                                                          ——————————————–

Vi producerar inte för vårt eget – samhällets välbefinnande! Vi producerar för kapitalägarnas välbefinnande!

Vi – samhället förfogar inte över marknaden! Dom som sätter reglerna på marknaden är ett fåtal kapitalstarka män!

Det handlar om makt, om nu ingen har förstått detta. Människorna i samhället producerar, som aldrig förr, men dom som verkligen tjänar pengar på allt som produceras dom är en liten klick maktfullkomliga individer. Det är makt att äga! Denna lilla klick äger dig och ditt arbete. Så ser verkligheten ut.

Kapitalägarens primära intresse består i att få så hög avkastning som möjligt, på sitt investerade kapital. Detta intresse står ju i direkt motsättning till det samhälleliga intresset – att avkastningen av produktionen skall användas till att gynna alla människor i samhället.

                                                             ———————————————-

Vilket samhälle vill vi ha? Vill vi ha det samhälle som vi nu lever i?

Uppenbarligen så vill vi inte ha dom samhällen som vi nu lever i. Eller har ni någon annan åsikt? Om vi skulle ställa frågan till oss själva i alla våra samhällen, runt om på jorden, då skulle en överväldigande majoritet svara nej på den andra frågan.

Hur vill vi då att vårt samhälle skall se ut? Kort och gott så vill vi att våra samhällen skall fungera humant och rättvist inom alla områden. Jag behöver inte i detalj beskriva hur ett väl fungerande samhälle bör se ut. Vi vet alla hur ett väl fungerande samhälle bör se ut. Och så ser nu inte våra samhällen ut idag.

Det finns inte arbeten åt alla; vården, skolan och omsorgen fungerar otillfredsställande i de flesta samhällen; infrastrukturen likaså. För att inte tala om dom enorma klassklyftor som präglar de flesta samhällen.

Och ändå så sitter vi fast i det rådande strukturella tänkandet.

                                                            ————————————————–

Det är ju inte så att man slår igen skolor, drar ner på vårdpersonal och hanterar personalen inom omsorgen som om dom vore dumma i huvudet. Nej det görs inte för nöjes skull. Och det är det väl kanske ingen av oss som heller tror?

Men att allt handlar om pengar det kan vi alla skriva under på. Så är det.

Är detta då detsamma som att just skolan, vården och omsorgen till varje pris måste effektiviseras för att spara pengar? Förvaltarna svarar ja men vi svarar nej. Istället måste frågan lyda: varför måste pengarna sparas just här? Och svaret blir då: nej naturligtvis måste inte pengarna sparas just här. Allting handlar om vad pengarna skall gå till.

Följdfrågan blir då: vad vill vi att pengarna skall användas till? Hur vill vi att kapitalet i samhället skall användas? Innan vi svarar så måste följande redovisas: tyvärr har vi här inget mandat för våra åsikter. Vi äger inte kapitalet och därmed så äger vi inte heller frågan, som man brukar säga. Kapitalets ägare avgör vad dom vill använda kapitalet till. Och till sin hjälp har dom förvaltarna av själva strukturen, alltså regering och riksdag.

Den förhållandevis lilla skattepåsen som dom förfogar över används mer och mer till att låta pengarna gå tillbaks till kapitalets ägare. Hjulen måste rulla, som det heter.

                                                         ——————————————————

Nej han varken vet eller kan någonting! Men han är duktig på att prata. Han lägger ut texten på ett förtroendegivande sätt. Och han verkar leva sig in i sitt prat, som få. Dessutom har han, det man brukar säga, ett karismatiskt uttryck. Glad och positiv, det riktigt strålar om honom.

Men så var det det här med åsikterna i frågorna. Dom är så långt från verkligheten som man kan komma. Skulle hans politik genomdrivas fullt ut så vore det en katastrof för mängder av människor.

Och ändå får han röster, denne man. ”Ja han är ju så charmig och så har han glimten i ögat!” Pengar saknar han inte heller. Kampanjen kostar åtskilligt och kapitalets ägare förser honom med allt som behövs. Blir han vald så får dom minst dubbelt tillbaka. Det har han lovat, med täckta ordval.

Man kan komma långt med pengar. Ja dom är helt avgörande i dessa sammanhang. Vad skall vi säga: jo, politikens innehåll bestäms utifrån kapitalets storlek!

                                                   —————————————————

Kopplingen mellan klimatfrågan och kapitalägandet! Finns det någon som tvivlar på den kopplingen? Nej, jag tror inte det. Eller? Om vi nu antar att det finns en koppling mellan kapitalägandet och klimatfrågan då måste vi ställa frågan: vad beror denna koppling på? Och är det av betydelse hur själva strukturen kring kapitalägandet ser ut?

Vad beror det på att det inte görs några nämnvärda framsteg i dom världsomfattande klimatförhandlingarna? Finns det också här ett samband mellan kapitalägandets struktur och avsaknaden av framsteg i dessa förhandlingar?

Som ni säkert förstår så menar jag att det finns ett avgörande samband mellan kapitalägandets struktur och klimatfrågan. Och jag menar att avsaknaden av framsteg i klimatförhandlingarna beror främst på att kapitalet är privatägt. Jag menar att det är en omöjlighet att göra framsteg i den struktur som vi nu lever i.

Just orsaken till varför det inte görs några framsteg vägrar ”våra” politiker att vilja förstå. En förståelse av problemet skulle ju vända upp och ned på hela den strukturella uppbyggnaden av våra samhällen.

Kanske ”våra” politiker ändå inser det? Det är alltså i så fall enklare att blunda än att inse fakta!

Det är det samma som politiskt självmord att ta ställning för ett förkastande av det rådande strukturella ägandet av kapitalet.

Tror ni inte det?

                                                       —————————————————–

Som vi vet så betraktade antikens ”lärde” det som helt normalt att samhället var indelat i skilda klasser. Slavar och kvinnor ansågs därmed inte vara fullvärdiga människor. Detta var alltså ett fullt naturligt betraktelsesätt under antiken. Det var ingenting att ifrågasätta. Skulle någon ifrågasätta detta så betraktades denne säkert som tokig.

Därav följer att ett sådant betraktelsesätt leder till att slavar och kvinnor kan behandlas därefter. Dom är med andra ord inte värda mer än kreatur.

Detta synsätt hade alltså dom ”stora tänkarna” under antiken. Och hur kom man då fram till detta synsätt? Jo framförallt av det enkla skälet att man inte kände till något alternativt synsätt för hur människorna levde i sina samhällen. Samhällena före antiken präglades av detta synsätt. Även efter antiken ända in i våra dagars samhällen lever detta synsätt vidare.

Så som strukturen ser ut så agerar vi i våra samhällen. Därför är det ju inte att undra på att antikens ”lärde” hade ett sådant synsätt.

                                                     ———————————————–

Vi är fångade i vårt eget tänkande! Vi är, kan man säga, fängslade i vår egen bubbla!

På samma sätt som fången är fysiskt fastlåst och inte kan ta sig ut, på samma sätt är vi psykiskt fastlåsta i den osynliga bubbla som omsluter vårt tänkande.

Det skall mycket till för att kunna få hål på den bubblan. Våra åsikter och därmed vårt tänkande vägrar vi hårdnackat att ändra på, oavsett hur mycket kritik vi får.

Är vi övertygade abortmotståndare så vägrar vi att överge denna åsikt även när kvinnan har blivit gravid genom en våldtäckt.

Marknaden löser samhällets alla ekonomiska problem, är vi övertygade om. Även när finanskriser hotar att smula sönder våra samhällen. Denna övertygelse ligger till grund för det samhälle som vi lever i. Och ett sådant tänkande kan ingen utomstående ändra på.

Det är så vi fungerar!

                                                        —————————————————

Kapitalismen kan inte avskaffa sig själv. Eller för den delen ”trappa ner” succestivt. Nej så fungerar inte kapitalismen. Den breder istället ut sig alltmer. Som pesten! Den griper tag om samhällskroppen i ett allt fastare grepp. Den smittar kroppen och gör den allt sjukare.

Men är det inte det som nu utspelas i våra samhällen? Jo det är ju precis det som händer.

Går det då att få stopp på denna epidemi? Nej inte som den utvecklas idag.

Vad kommer detta då att leda till? Törs vi tänka tanken?

                                                           ———————————————-

Du skrattar åt fotografens grimaser. Oj vad han är skojig!

Man ska ju skratta på foton. Inte se ledsen och svårmodig ut.

Du har lärt dig att dölja din ångest. Ingen skall få veta dina innersta tankar.

Du vill ju se ut som alla andra – glada och positiva! Vilket du tror om alla andra.

Ingen kan ana vilka hemskheter som du bär inom dig. Du lyckas dölja det. Du ser ut som världens lyckligaste flicka på fotot.

                                                             ————————————————–

Det skapas fler jobb när momsen sänks, menar somliga.

Ja, ha. Då kommer det att skapas ännu fler jobb om momsen tas bort helt. Eller hur? Och ytterligare ännu fler om alla former av skatter tas bort. Inte sant?

Va? Vad ska vi med skatter till? Nej låt var och en sköta sig själv! Låt alla få gräva ur den egna fickan!

Vad händer då? Jo den som inga pengar har måste avstå från skola, vård och omsorg. Då måste vi ut på gatan och jaga in pengarna från dom som har. Vad får vi då för samhälle?

Jo men det är ju det samhället vi redan idag är på vär till. Och det är ju så som dom flesta samhällen fungerar.

Hur länge till kommer det att kunna fungera så?

                                                       ———————————————-

Den så kallade friheten att äga kapital: är det en frihet? Är det en frihet att äga slott, gods och herrgårdar så som kungar och adeln gjorde igår? Och som naturligtvis fortfarande gäller även idag. Är det en frihet att äga företag för miljarder så som ett fåtal gör idag?

Varför betraktar vi detta som en frihet? Kan det vara så att eftersom maktstrukturen har sett ut så här sedan mycket lång tid tillbaks så har vi accepterat detta förhållande som, så att säga, helt normalt? Strukturen har med andra ord manipulerat oss att betrakta det privata ägandet av kapitalet som någonting fullt normalt.

Kritiken av det privata kapitalägandet blir därför mycket känsligt för flertalet av oss. Vi ser rött när någon kritiserar den privata kapitaläganderätten. Det privata ägandet anses vara en ”helig” sak som utomstående helt enkelt inte har att göra med.

”Det är mitt problem vad jag gör med mina pengar, det angår ingen annan!”

Men denna syn på kapitalägandet håller inte. Och den håller inte därför att den ger upphov till strukturell orättvisa. Denna orättvisa kommer, om den fortsätter, att bryta sönder våra samhällen fullständigt.

                                                       ——————————————-

Kan det vara så att makt, ekonomisk makt, är en följd av patriarkatet?

Vad är makt? Jo makt betyder att en människa dominerar över en annan människa. Människan med makt sätter villkoren för andra människor. Det är den betydelsen jag lägger i ordet makt. Eller vad säger ni?

Nåväl, kan människor leva tillsammans utan att makt existerar? Eller måste en del människor diktera villkoren över andra? Kan mänskligheten leva tillsammans som jämlikar?

Vi har ju tidigare konstaterat att människor, eller rättare sagt maktens män, i alla fall under de senaste tusentals åren varit i konflikt med varandra. Historien är ju en historia om våld och krig. Och som vi nu vet så är detta ett resultat av patriarkatet. Våld och krig för med sig makt. Detta är ett oskiljaktigt förhållande.

Det är nog så att makten utlöser våldet, inte tvärtom. Är det på detta vis så betyder det att utan makt, inget våld. Det är nog inte fel att påstå detta. Eller vad anser ni?

                                                       ————————————————–

Med en rättvis fördelning av kapitalet i samhället så följer, att hela samhället kommer att fungera mer och mer humant.

Motsatsen till allt detta gäller likaså. Alltså om en orättvis fördelning av kapitalet råder i samhället så skapas konflikter och hela samhällslivet blir lidande av detta i och med att inhumaniteten sprider sig till samhällslivets alla skrymslen och vrår.

Är detta en beskrivning som vi kan skriva under på? Kan vi utifrån denna kortfattade beskrivning komma fram till hur ägarförhållandet till kapitalet skall se ut?

Nej, jag misstänkte det! Här går våra åsikter isär. Ändå är det så självklart att det naturligtvis måste vara människorna i samhället som tillsammans skall ta ansvaret för och därmed äga kapitalet. Detta ansvar och ägande kan inte få fortsätta att se ut som idag. Maktstrukturen måste förändras i grunden! Varken staten eller det privata kapitalägandet kan omöjligen utveckla vårt samhälle som denna struktur ser ut idag.

Förstår vi att staten, som den ser ut idag, inte prioriterar samhällets bästa? Jag tvivlar på att vi förstår det.

                                                   —————————————————–

Syns du inte, så finns du inte! Ett budskap som vi hör och läser om var och varannan dag.

Min fråga lyder: varför måste man synas? Svaret låter naturligtvis inte vänta på sig.

Jo om du vill komma någon vart här i livet så måste du synas! Om du vill bli någonting! Du måste sälja dig själv! Och var inte blyg för att ta ordentligt betalt! Det är upp till dig själv att fixa din framtid!

Men räcker det inte att bara vara? Nej jag vet, det räcker inte i det här samhället. Jag vet att det inte är uppbyggt, på det viset, att vi skall arbeta för varann. Det är inte samhällsbygget som prioriteras utan det är det egna jaget som prioriteras.

Två skilda idéer om hur samhällsbygget skall se ut. Skall vi föredra dagens upplägg? Att var och en får sköta sig själv? Resultatet av denna syn det har vi ju svaret på när vi iaktar dagens samhällen.

Den andra idén då? Att vi skall forma samhället utifrån allas bästa. Med svaret i hand utifrån dagens verklighet så finns bara ett svar.

                                             ———————————————————————

Är det för komplicerat att tänka så här: istället för att vi som nu jagar pengarna för att överleva så vänder vi på det och låter samhället ta hand om kapitalet. Jag menar du och jag blir utan pengar. Alla blir utan pengar!

Vi har alltså inte möjligheten att jaga pengarna längre. Vad tror ni om idén? Ser ni några nackdelar? Fördelarna är ju många, som jag ser det.

Och faktum kvarstår: skall våra samhällen kunna överleva så måste samhällena ta kontrollen över kapitalet. Ansvaret över kapitalet kan inte handhas av ett förhållandevis fåtal personer. Ansvaret måste vila på hela samhället.

                                                      ——————————————————

Vad kan vi göra annat än att betrakta det som sker?

Ja säg vad kan vi göra? Mer än att protestera!

Vad hjälper det att vederlägga politiken som ligger till grund för dagens samhällen?

Finns det någon som tror att makten bryr sig vad några stackare har att säga?

Ändå så måste vi fortsätta att kritisera och vederlägga.

Har vi något annat val?

”Låt dom käbbla på bäst dom vill!”

                                                      ———————————————

Vi står vid sidan om extremt religiösa samhällen. Därmed så kan vi se dessa samhällens ”fel och brister”. Men dom själva ser det inte.

Då kommer den naturliga följdfrågan. Vi ser inte felen och bristerna i vårt eget samhälle. Men kanske människorna i dom extremt religiösa samhällena ser vårt samhälles fel och brister? Kan det vara på det viset? Ja kanske.

Men det grundläggande problemet i vårt samhälle blir svårare för en religiös fanatiker att sätta sig in i. Varför då? Jo därför att det extremt religiösa samhället är så totalt genomsyrat av patriarkatet, in i minsta detalj. Människan som lever i det extremt religiösa samhället kan inte fatta att det är just patriarkatet som är det grundläggande problemet i samhället.

Denna grundläggande fråga har vi ju själva mycket svårt att sätta oss in i. Hur svårt skall det då inte vara för en strängt religiös människa att ta till sig detta?

Det är bara att beklaga vad hjärntvättade och manipulerade människor kan bli av detta hopkok, som kallas religion. Religioner, ett av patriarkatets främsta verktyg, har förvandlat miljarder människor till levande idioter.

Följaktligen ser vi också att där religioner utövar ett stort inflytande på samhällslivet där är patriarkatet starkt.

                                                  ————————————————-

Den ekonomiska maktens existens förutsätter att det finns människor som är villiga att försvara denna makt. Och hur löser den ekonomiska makten denna fråga? Jo den skaffar sig en maktapparat. En stat byggs upp med allt vad det innebär. Politiska partier ser dagens ljus och tillåts etablera sig så länge dom håller sig inom ”ramarna” som makten har satt upp.

När allt ”skyddsnät” är på plats så är det upp till maktens ”undersåtar”, alltså politikerna, att diskutera och ta beslut om hur samhället skall skötas på ”bästa” sätt. Utan att ta upp och diskutera den avgörande frågan i våra samhällen, nämligen frågan om vem som skall äga kapitalet. Just den frågan är bannlyst.

                                                   ————————————————————–

Den fattige gör allt som står till buds för att få in pengar. Hon säljer sin kropp; han säljer sina barn; han utsätter sitt liv för livsfara i sin ständiga jakt på pengar.

Livet förlorar sitt värde. Det enda som räknas är pengar.

Män tar ihjäl varann. Män våldför sig på kvinnor och barn.

Livet är inte värt någonting. Människorna gör vad som helst för att få in pengar. Den redan rike vill ha ännu mer. Han investerar i projekt som gör att kapitalet kan förränta sig i allt snabbare takt.

Om människor drabbas negativt av denna profithunger har en underordnad betydelse. Nej vi tänker i samma banor. Fattig eller rik, spelar ingen roll. Det är pengarna som räknas. Därför så är vi varken bättre eller sämre människor.

Vi sitter i samma båt och det är kapitalet som avgör vem som skall överleva. Det är därför vi alla jagar just detta kapital. Den enes bröd, den andres död.

Vi tänker i samma banor. Vi är produkter av strukturen. Därför kan ingenting förändras så länge som strukturen ser ut som den gör.

                                                   —————————————————

Att vara fångad i ett inhumant tänkande. Man kan också säga ologiskt tänkande.

Vi har ju dom klassiska exemplen när religionen under medeltiden hävdade att jorden var platt; att den vita rasen var överlägsen alla övriga raser; att mannen är överlägsen kvinnan.

Den ologiska tankegång som en majoritet av mänskligheten bekänner sig till, det är ju tron att över alla människor finns någonting som kallas för gud. Denna så kallade gud kan anta och har antagit alla möjliga former. Kan vi förstå att denna inhumana tankegång har låst vårt tänkande i tusentals år och gör det fortfarande.

Utifrån denna så kallade gudstro så har vårt tänkande genom historien antagit helt groteska former. Detta känner vi ju till. Eller hur?

Människor offras till gudens ära. Småflickor könsstympas, än idag. Kvinnor påbjuds att skyla sig. Vissa religioner rangordnar oss.

Dessa få exempel visar på ett ologiskt tänkande som får miljarder människor att bli fastlåsta i sina tankebanor. Dom tar sig inte förbi den spärr som deras tänkande är fängslat vid. Och jag menar att detta inhumana tänkande har satt och sätter sina spår i alla människor, naturligtvis även vi själva inräknade.

                                                                  —————————————————-

Maktens politik handlar om ett slags manipulering. Där dom själva måhända inte alltid är medvetna om att det handlar om manipulering. Men makten kan aldrig tänka sig jämlikhet och rättvisa. Bara i teorin naturligtvis. Bara när det gäller att fiska röster. Då skall plötsligt allt bli jämlikt och rättvist.

Makten förändrar sitt ansikte. Från att tidigare ha framhävt sin överklass så har man idag smält in i det folkliga livet. Överklassen ser ut som Svensson själv. Makten byter färg som kameleonten. För att passa in.

Maktens män skrattar och ler. Visar sig folkliga. ”Vi är en del av folket!” Manipulering var ordet.

                                                             ———————————————–

Egentligen behöver verkligheten inte beskrivas. Den finns i oss. Runt omkring oss.

Ändå finns behovet att beskriva den. Är det min syn på verkligheten som jag vill att du tar till dig?

Kan det vara så att din verklighet är annorlundare än min?

                                                            ———————————————–

Marknaden skall sköta sig själv! Dom största och starkaste vinner! Så fungerade marknaden tidigare. Men så fungerar den inte idag. Nej idag så skjuter vi till skattepengar åt marknaden. Marknaden är inte längre självreglerande. Dessa spelregler gäller inte längre. Nu har vi kommit till ett läge där staten ser sig som en räddare i nöden. När stora samhällsviktiga företag, alltifrån banker till exportintensiva industrier, får ekonomiska problem då anser sig staten inte ha något alternativ längre. Företagen måste räddas.

Vad händer annars? Jo om dessa stora samhällsviktiga företag krisar, då kommer även hela samhället att krisa. Alternativet att marknaden skall reglera sig själv är idag överspelat. Här gäller för samhället: räddas det som räddas kan!

Slutsatsen blir att idag så sätter marknaden spelreglerna, inte samhället!

                                                         —————————————————-

”Varför ska jag investera i byggbranschen? Hur ska jag veta att lägenheterna som byggs blir uthyrda? Jag kan möjligtvis tänka mig att investera en del av kapitalet om det skjuts till skattepengar. Om ni går in med 50% så går jag in med lika mycket. Jag kräver också att få ha ett avgörande inflytande över hyressättningen. Går ni inte med på dessa villkor så ser jag ingen anledning till att investera. Jag kan använda mina pengar till roligare saker än ett sånt här riskfyllt projekt.”

                                                    ——————————————————-

Utan tvekan är det så att politiker och i synnerhet ledande politiker betraktar det som en självklarhet att dom strukturella förhållanden som vi lever i också skall gälla i framtiden. Politiker ”snickrar” på lite bidrag hit och lite subventioner dit samt lite skattelättnader här och lite höjningar där. Och därmed så godkänner ni nuvarande strukturella ordning. Är ni medvetna om det? Nej jag tror inte att ni är medvetna om att våra samhällens överlevnad kräver en annan strukturell ordning.

”Hur skall den se ut”, blir er fråga?

                                                   —————————————————

Dom finansiella instrumenten förfinas och får nya ”fräscha” namn. Men vilken uppgift har dom? Dom skall ge vinst förstås. Frälsa marknaden med sina genialiska uträkningar som skall få våra samhällen att blomstra. Vinst utlovas till alla som investerar. Pensionspengar, företagspengar och privat kapital. Alla utlovas bli vinnare i dessa finansiella spel.

Men nu är det ju så att bubblorna spricker, förr eller senare. Plötsligt så blir dom utlovade vinnarna förlorare. Hur kan detta komma sig? Jo vi måste lära oss att alla pengar som investeras i marknadens skrymslen och vrår antingen resulterar i vinster eller förluster. Så fort vi lämnar över våra pengar till någon form av investering så riskerar vi naturligtvis förlusten av dessa pengar. Det är så marknaden fungerar. Antingen så vinner du eller så förlorar du.

Är denna strukturella form optimal för samhället som helhet?

                                                          —————————————————

Vi vill höra våra egna tankar formuleras av andra. Vi vill läsa orden som om dom vore våra egna. Vi lyssnar på personen som tar orden ur vår mun.

Allt detta insuper vi och betraktar som sanning.

                                                       ——————————————————

– Det finns väl ingen som betvivlar att dagens politik bekräftar den rådande strukturen?

– Nej, skulle detta vara någon nyhet?

– Inte alls. Tänk om dom ledande politikerna kom fram till att vi levde i strukturell orättvisa. Hur skulle det se ut?

– Det finns väl ingen av våra politiker som ifrågasätter den struktur som vi lever i.

– Skulle dom börja ifrågasätta vår strukturella uppbyggnad och verkligen förstå det ohållbara med strukturen då leder detta till

   att dom gräver sin egen grav.

– Kanske dom ändå börjar ana att någonting inte står rätt till.

– Dom väljer säkert att ligga lågt. Även en politiker måste ju ha en inkomst.

                                                     ———————————————–

Spela spelet! Vad annat kan man göra?

Dra i banditen! Du kanske blir rik.

Sälj! Någon kanske nappar.

Är du hungrig? I morgon är en ny dag.

                                                       ————————————————-

”Jag äger dig”, sade ägaren till slaven. ”Om du inte gör som jag säger så hugger jag huvudet av dig!”

”Vad ska det tjäna till”, undrar slaven?

”Du dör”, blir svaret.

”Vad har jag att förlora?”

”Ditt liv.”

”Men du har ju redan tagit mitt liv. Hugg av mig mitt huvud så behöver jag inte lida mer!”

”Först vill jag att du bygger färdigt åt mig!”

                                                       ———————————————

Vad som sägs, det är en sak. Vad som görs, det är någonting helt annat.

Det har vi vant oss vid, genom åren. Ändå så fortsätter vi intressera oss för deras prat.

Dom får oss att välja sida utifrån det eviga tjatandet om att det är ”vi och vår politik som bygger välfärden”. Dom hamrar i oss denna ”sanning”. Och vi låter oss övertygas gång på gång.

Vad är det för mekanismer som gör att vi faller till föga? Det kan ju inte vara den verklighet som vi lever i. Är det budskapen om ett ”mänskligare samhälle”?

Likt reklamkampanjer som översköljs oss så faller vi till slut för erbjudandet.

”Det går att sälja vad skit som helst om budskapet är det rätta!”

                                                           ———————————————-

Varför finns en svart marknad?

Behöver vi fundera över denna sak? Nej det behövs inte. Svaret är ju att det är lönsamt för den ena parten. Jag menar parten som sitter på kapitalet. När kapitalet köper arbete och tjänster på den svarta marknaden så minskar utgifterna drastiskt. I slutändan så finns alltså mycket pengar att tjäna när svarta affärsuppgörelser ingås. Utgifter som skatter och diverse avgifter försvinner här helt. Lönsamheten är helt annan på den svarta marknaden. Vilket naturligtvis kapitalets ägare är fullt medvetna om. Man kan säga att den svarta marknaden breder ut sig. Så även den grå marknaden.

Det ligger självfallet i kapitalets natur att hela tiden jaga största möjliga vinst. Av denna anledning växer den svarta marknaden. Svårare än så är det inte. Och detta inser naturligtvis ”våra” beslutsfattare så därför försöker dom tillgodose kapitalet på dom marknadsområden där den svarta marknaden breder ut sig. Den svarta marknaden görs på så vis vit.

                                                  —————————————————

Kapitalets orättvisa ägande skapar inte bara fattigdom respektive rikedom. Den här ägarstrukturen bryter ner oss som människor också. Vi formas till kriminella, våldsamma individer som får oss att begå övergrepp mot varann.

Vi föds inte kriminella, vi blir kriminella i det samhälle som vi nu växer upp i. Inte nog med att den orättvisa strukturen bryter sönder våra samhällen så att vården, skolan, omsorgen och infrastrukturen blir dom stora förlorarna – våra liv förstörs dessutom. Strukturens övergrepp gör oss psykiskt och fysiskt sjuka. Den driver oss in i missbruk av alla de slag. Framförallt ungdomen slås ut från den lilla men ändå lilla samhällsgemenskap som ändå finns kvar. En hel generation ”misshandlas” av den rådande strukturella ordningen.

Ingenting fungerar till slut. Varje individ får söka sin egen lycka. All gemenskap är som bortblåst. Att bygga ett jämlikt samhälle åt oss alla gäller inte. Nej slå dig fram på egen hand. Skit i andra och sköt dig själv.

Vad blir det för samhälle av denna ideologi? Jo det blir det samhälle som vi just nu lever i.

                                                 —————————————————-

Vad är grundidén med en bank? Svaret är naturligtvis att banken skall ge vinst. Det primära med en bank är således inte att vara ett ”kassaskåp” för dess kunder. Nej det primära är att tjäna pengar på sina kunder.

En bank fungerar som vilket företagande som helst. Det skall vara vinstdrivande.

Och då svarar vi självfallet att detta är en självklarhet. I den ekonomiska struktur som vi lever i så ges inget annat alternativ. Vinsten kommer i första hand. Och blir det ingen vinst så finns det ingen anledning för ägarna att ha kvar banken.

Problemet med ”våra” banker numera det är att dom har fått så stort inflytande på samhället att dom i princip inte tillåts att ”gå omkull”. Skuldtyngda banker stöttas därför på alla sätt av samhällets medel, det vill säga våra skattepengar.

Inser vi faran med dessa ägarförhållanden? Förstår vi det ohållbara?

                                                   ——————————————————

Världen är orättvis, säger rösten i reklamen. Javisst är det så. Det inser vi alla. Skänk pengar till vår organisation så hjälper vi världen att bli mer rättvis, fortsätter reklamen.

Genom att skänka pengar till den så kallade välgörenhetsorganisationen så skall tydligen världen bli mer rättvis. Tror vi på detta budskap? Jo, vi gör nog det. Annars skulle säkert reklamen ha upphört för länge sedan. Men den fortsätter istället att formulera sitt budskap. Skänk pengar!

Och vi fortsätter att skänka pengar. I tron att detta skall hjälpa världen att bli mer rättvis.

                                                   ——————————————————–

En fråga som jag inte är helt klar över: Skall partier som är kritiska till samhällsstrukturen ändå ställa upp i så kallade demokratiska val? Om dom nu gör det så innebär detta att dom måste ta ansvar för själva strukturen. Är detta rätt eller fel av ett parti som är kritiskt till maktstrukturen?

                                               ————————————————————–

En fråga som jag ställer otaliga gånger men som ändå måste ställas om och om igen: Vad beror det på att arbetslösheten – och i synnerhet ungdomsarbetslösheten – är hög? Såväl i vårt samhälle som i alla andra samhällen. Oavsett hur den politiska makten ser ut. Vad blir svaret?

Jo när företag inte ser någon tillväxtmöjlighet av att anställa så anställer man heller inte. Det är inte svårare än så. Företag fortsätter sin verksamhet så länge det finns vinster att hämta. I annat fall läggs företag ned eller så flyttar man till samhällen där utgiftsposter minimeras så att vinster åter igen kan bli möjliga. Arbetslöshet uppkommer ur dessa orsaker. Eller med andra ord, när kapitalet inte investeras i produktionen så uppkommer arbetslöshet. Står man utanför arbetsmarknaden, vilket ju ungdomar gör, då kommer man heller inte in på en arbetsmarknad som stagnerar.

                                                    ————————————————————-

Nu har vi allt som vi behöver, säger vi. Då slutar vi att producera varor och tjänster. Vad händer då? Jo samhället faller ihop som ett korthus.

När ingenting kan köpas då försvinner varans värde. Pengar blir värdelösa. Papperslappar som man inte kan köpa varor för.

Krävs det trots allt arbete för att få samhället att fungera? Ja det verkar så. Om affärer upphör då stagnerar allting.

Alltså är det själva arbetet som är det verkliga värdet i samhället. Det är arbetsprocessen som utvecklar vårt samhälle. Detta innebär: tas arbetsprocessen bort så stagnerar allting.

Vad lär vi oss av detta? Jo det är människors arbeten som formar våra samhällen.

Vem skall då äga denna arbetskraft?

                                                       ——————————————————-

Allt både måste och kommer att brytas sönder. Stater; kapitalägarförhållandet; religioner; familjestrukturer; patriarkatet.

Politikerna sitter ju och förvaltar hela den här smörjan. Hur skall dom kunna offentligt erkänna denna smörjas fel? Nej dom kan inte det, vilket i annat fall skulle innebära maktstrukturens dödförklaring.

Nej vi har inte kommit dit än, men vi kommer dit så småningom.

                                                        ——————————————————-

– Tror du på Gud?

– Nej.

– Vad tror du på då?

– Jag tror på Tomten.

– På Tomten, varför det?

– Jo Tomten kommer till mig på Julafton med presenter. Det händer varje Jul.

– Upplever du aldrig Gud?

– Nej jag upplever aldrig Gud. Hur ser Gud ut? Är det kanske Gud som är Tomten?

                                                         ————————————————-

Företagen måste vara vinstdrivande, sägs det.

Ja men det är väl klart att dom måste gå med plus. Intäkterna kommer från konsumenterna. Kommer det in för lite intäkter så går det inte att driva företaget vidare.

Vilka är då konsumenterna? Det är du och jag, företagen och samhället i stort.

När det krisar sig, vilket blir allt vanligare, hur skall vi då ställa oss till det krisande företaget? Skall samhället gå in med kapital för att ”rädda” företaget eller skall marknaden få ta hand om problemet? Förr tog ju marknaden hand om problemet, med allt vad det innebär. Idag så blir det allt vanligare att samhället går in med kapital, alltså skattepengar, för att driva runt företaget. Detta gäller särskilt stora företag med mängder av anställda. Stora samhällsviktiga företag tillåts nämligen inte att gå omkull. Om detta sker,att dom går omkull, så fördjupas problemen på arbetsmarknaden och därmed för samhället. Därför måste dessa ”viktiga” företag räddas. Kosta vad det kosta vill!

Kan vi utifrån denna kortfattade inblick i företagandets villkor försöka förstå att företagande inte innebär kapitalägande? Kapitalägandet skall tillfalla samhället, inte privata individer. För visst är det väl en rättvis struktur som vi eftersträvar?

Men okey, jag inser att vi alla inte är ense om hur denna struktur skall utformas. Det grundläggande är ändå att kapitalägandet måste bli samhällsägt. Någonting annat är omöjligt.

                                           —————————————————————–

Har vi tänkt på att även media sitter i en rävsax? Jag menar, i dagens struktur så ägs media av privata intressen. Media fungerar som vilka andra företag som helst. Dom skall gå med vinst. Gör dom inte det då läggs tidningen ner. Resultatet av detta blir ju att vi läsare undanhålls nödvändig information.

Av detta så uppstår en avgörande frågeställning: skall privatpersoner kunna ha äganderätten till vad som skall publiceras? Kan denna äganderätt leda till att ägaren bestämmer vad som skall publiceras?

Hur ser det ut i vårt samhälle? Hur ser det ut i andra samhällen? Jo men det förstår väl var och en att det är kapitalets ägare som avgör vad som skall publiceras. Media ingår i marknaden som allting annat.

Finns det pengar att tjäna så är det oväsentligt vad som skrivs. Huvudsaken är att det som skrivs säljer.

                                                  ——————————————————-

När politiken inte förmår ta tag i dom grundläggande strukturella frågorna, bland annat kapitalets orättvisa ägarförhållanden, då innebär det att dom strukturella orättvisorna tilltar i omfattning. Hur kan det komma sig? Jo ett strukturellt orättvist förhållande kan aldrig, så att säga, av sig självt gå mot större rättvisa. I maktstrukturer så har makten ingen anledning att självmant frånsäga sig sin makt. Det ankommer på dom undertryckta att skapa förutsättningar så att maktstrukturen försvinner. Och så länge ingenting händer så kommer orättvisan att fördjupas.

Det är detta vi nu ser utspelas i våra samhällen. Vilket då kommer att fortsätta så länge en politisk organisering inte förmår samlas kring problemen.

                                                           ———————————————- 

Företag konkursar, stora som små. Inkomsterna täcker inte utgifterna. Hur kan det bli så?

Jo orsakerna är naturligtvis många. Vi känner till dessa orsaker. Dom behöver inte redovisas ännu en gång.

Företag måste spara. Effektivisera. Arbetslösheten kommer därför som ett brev på posten.

Är detta den enda möjliga lösningen? Ja idag så är detta lösningen. Vilket beror på att samhället inte kan tänka sig en annan strukturell lösning.

Samhället är tydligen ännu inte moget för att inse att dagens ägarstruktur är själva boven i dramat. Och om samhället inser det så klarar man inte av att bryta detta ägarförhållande.

Penningens makt är stor. Och den som äger penningen äger också makten.

                                                     —————————————————

I vårt samhälle och för övrigt i alla andra samhällen där kapitalets ägare sätter reglerna på marknaden, så innebär detta att även hela strukturens uppbyggnad hamnar i händerna på kapitalets ägare.

Så också staten. Staten är således inget undantag i detta strukturella bygge. Staten har att följa dom regler som kapitalets ägare har satt upp. Därför blir också statens viktigaste roll i den kapitalistiska strukturen att bistå kapitalets ägare med all den hjälp som efterfrågas. Staten står till förfogande när kapitalet ropar på hjälp.

Det är precis detta som vi nu ser utspelas när kriserna fördjupas allt eftersom.

                                                   —————————————————-

Förstår vi varför stater skaffar sig militärapparater? Ja vi tror oss förstå detta och vi anser det som självklart att stater har ett militärt försvar.

”Det har ju krigats i tusentals år så därför är det väl naturligt att stater har ett militärt försvar!”

I detta resonemang ser vi klart och tydligt hur det inhumana tänkandet fungerar. Tänkandet betraktar det historiska förloppet som någonting normalt och naturligt. Tänkandet uppfattar inte krig och människoslakt som ologiskt. Tänkandet bejakar därför att stater skall ha en militärapparat som skyddar staten. Tänkandet ser inte statsgränsen som en inhuman gränsdragning gentemot andra människor. Tänkandet ser inte det inhumana med att ha ett militärt försvar mot andra människor.

Just detta tänkande gäller naturligtvis för alla människor världen över. Vi kan säga att en ond cirkel har skapats och denna onda cirkel skapades för tusentals år sedan. Vilket ju får till följd att tänkandet har mycket svårt att bryta sig ur den slags ”tvångströja” som det befinner sig i.

När sedan statsmakter vill dra ner på försvarsutgifterna så betraktar vi det som onormalt och felaktigt. I synnerhet när regementen i vår närhet skall läggas ned. Vi betraktar regementen som arbetsplatser. Som vilka andra arbetsplatser som helst. Att militärens egentliga uppgifter har varit och är att skjuta ihjäl människor, förtränger vi.

Föreställ er att vi hade massor av tobaksfabriker här i vårt samhälle. Så kommer vetenskaplig forskning fram till att rökning är förenat med livsfara, vilket också är fallet, och man förordar att alla dessa fabriker läggs ner. Vilket ramaskri det skulle bli. Vi skulle se dessa nedläggningar med samma ögon som man ser på stängningen av regementen. Det vill säga, vi ser det inte som inhumant att producera cigaretter och krigsmaterial.

”Har man hållit på med sådant här tidigare så kan vi hålla på med det även idag!”

Vårt tänkande blir fullständigt förvridet och det fungerar destruktivt för oss. Och vi är omedvetna om det.

                                                       —————————————————-

Nationalekonomen har studerat sig fram till att det samhälle som vi nu lever i, det är det samhälle som vi också skall leva i framöver. Ekonomen har därav lärt sig att när det krisar sig i samhället, vilket det nu har gjort en längre tid, då måste politiken utformas så att det strukturella förhållandet som gäller och har gällt kan bibehållas och dessutom fördjupas.

Att överhuvudtaget börja fundera över andra strukturella lösningar på samhällsproblemen det ligger utanför ekonomens tankevärld. Nej strukturen som vi lever i måste ”finslipas” så långt det går, några andra alternativ existerar inte.

Och innerst inne, kan vi tänka oss att nationalekonomer kan förmå sig att tänka i andra banor? Nej jag tror inte det. Dom har ju utbildats på universitet, med allt vad det innebär, för att ”predika” det förträffliga med det kapitalägarförhållande som gäller i våra samhällen. Att hävda motsatsen, alltså ägarförhållandenas destruktiva inverkan på våra samhällen, utbildar man sig inte till på universiteten.

Likt prästen så förkunnar därmed nationalekonomen det förträffliga med det strukturella förhållande som vi lever i.

                                                    ——————————————————–

Hur kan det komma sig att vi anser det som helt normalt och riktigt att A skall äga mer kapital än alla andra i samhället? Hur kommer det sig att vi accepterar denna ordning?

Svaret ligger i att vi är uppvuxna med att det skall se ut så här i samhället. A äger mest kapital. Då är det också upp till A att avgöra hur detta kapital skall användas. Vi anser detta som helt naturligt.

Visst är det märkligt att våra samhällen fungerar på det här viset?

                                                   ———————————————————-

Strukturella orättvisor kan aldrig utplånas så länge vi inte förstår orsakerna till dom. Svårare än så är det inte. Vilket betyder att eftersom våra samhällen har varit och fortfarande är strukturellt orättvisa sedan tusentals år tillbaka, så har vi ännu inte lärt oss att förstå orsaken.

Visst kan det tyckas märkligt va? Men egentligen är det inte så märkligt.

Vi betraktar ju vårt samhälle som naturligt. Det är så här samhället skall se ut. Vi tänker aldrig att vårt samhälle är strukturellt orättvist. Skulle vi börja reflektera över det här då faller det strukturella bygget samman.

                                                   ———————————————————-

Så här skall tydligen livet levas. Du lever i din vardag och jag lever i min. Vi umgås med våra närmaste. Vi träffar våra arbetskamrater. Syn- och hörselintryck matas in i oss för jämnan. Information om det mesta når oss överallt.

Du lever ditt liv och jag lever mitt liv. Skulle tro att vi lever våra liv ungefär på samma sätt. Livet är så här.

Inte kan det väl levas på något annat sätt? Hur skulle det se ut?

Knepigt nog så skriver vi under på dessa frågor varhelst vi lever våra liv.

                                                     ———————————————————

Den organiserade brottsligheten existerar och växer tack vare kapitalismen. Kapitalismen som i sig själv är ett brottsligt system genererar därigenom ännu mera brottslighet. Detta ligger i sakens natur.

Kapitalets ägare investerar i verksamheter där kapitalet växer som snabbast. Dessa ägare söker alltid att finna den ”bästa” vägen för denna tillväxt. Går dessa vägar genom brottsliga mellanhänder så stoppar inte detta kapitalet. När dessutom kapitalismen i sig bygger på stöld av mervärdet i arbetsprocessen då finns liksom ingen anledning för dess ägare att ”stanna till” inför det som vi idag benämner organiserad brottslighet. Kapitalismen är, som sagt,  i sig själv en organiserad brottslighet. Den lägger under sig allt i våra samhällen. Hela strukturen formas på det viset att det inhumana blir betraktat som normalt och rättvist.

Ur denna strukturella fälla som vi lever i växer den organiserade brottsligheten sig allt starkare.

                                                  ——————————————————–

Vad är EU för något? Vad handlar EU om? Om pengar, vad annars? Alltså handlar dom viktigaste frågorna i EU om pengar.

Är vi överens här? Ja, dom flesta va?

Eftersom EU för det mesta handlar om pengar så bör vi ha kommit närmare svaret på den första frågan. Eller hur?

När nu pengar handlar om makt då betyder det att den som sitter på mest pengar också har störst makt. Helt logiskt va?

EU är tydligen ett förbund som har kommit till för att underlätta kapitalflödet mellan medlemsstaterna. Kan detta vara svaret?

Att ”våra” politiker sedan försöker tuta i oss att EU är till för dig och mig, är en annan sak. Vi vet väl hur ”våra” politiker fungerar?

                                                    ———————————————————

Politiker, ställ frågan: Vilka förstör våra samhällen? Vilka står för nedmonteringen?

Nej det är inte primärt er politiker jag anklagar. Frågan handlar åter igen om vart pengarna går. Kommer ni fram till att det är det orättvisa kapitalägarförhållandet som är huvudanledningen till nedmonteringen av vårt så kallade välfärdssamhälle? Nej jag tror inte ni kommer fram till denna slutsats. Politiker: håller ni med? Er uppgift är ju att förvalta strukturen.

Utifrån detta faktum så kommer därför konflikterna i våra samhällen att fördjupas.

”Men vem orkar bry sig? Låt kapitalets ägare – marknaden – sköta ruljansen! Min lön är ju hyffsad. Jag överlever!”

Nej, varför skall ni bry er?

                                                  ——————————————————–