Jan

2023

Januari 2023 ’Sunt förnuft’ Går ’sunt förnuft’ före ideologi? Det borde göra det, men så ser det inte ut.  Om det ’sunda förnuftet’ säger att jämlikhet och rättvisa är vad samhället borde tillämpa, så gäller inte detta för oss. Nej det är ideologin om en ’fri’ marknadsekonomi som styr våra samhällen och därmed gäller inte …

2023 Läs mer »

2022

Januari 2022 ”Hur gör vi?” ”Hur ska det då se ut?” Många ställer frågan i och med att den kapitalistiska marknadsekonomin ökar ojämlikheten, globalt sett, år efter år. Samtidigt blir klimatmålen alltmer avlägsna. Hur ska då våra samhällen byggas för att vi måste åstadkomma nödvändiga förändringar? Frågan kommer att ställas allt oftare, i takt med …

2022 Läs mer »

2021

Januari 2021 En felaktig struktur Vi är ’produkter’ av den struktur vi lever i! Vi agerar och lever våra liv utifrån hur våra samhällen är uppbyggda! Känns dessa påståenden som självklara? Behöver kanske inte kommenteras? Det bara är så – ingenting att bråka om kan tyckas. Du kan ju själv se hur allt fungerar. Är …

2021 Läs mer »

2020

Januari 2020 ”Blir vi fattigare trots att vi blir rikare?” A: Tillväxten belastar planetens olika livsuppehållande system pga sådant som exponentiellt ökande resursuttag och dito ökande mängd avfall. Vi sägs ”behöva” tillväxten för att den ska finansiera välfärden. Tillväxten motiveras med detta. Men varför finns det då nedskärningar i ett samhälle som hela tiden blir …

2020 Läs mer »

2019

Januari 2019 Politiska diskussioner Mejldiskussion om ”Hållbar ekonomi”. Diskussionen förs mellan Bo Herlin och Jan Opöien. Vår tids ”ödesfråga” klimatet, med dess konsekvenser kommer nu och framöver att bli det stora debatt- och samtalsämnet i takt med att vi får in fortlöpande rapporter om hur våra förutsättningar stadigt försämras att klara 1,5 graders målet. För …

2019 Läs mer »

2018

Januari 2018 Inlägg 54: ”Jaga” pengarna Vi alla ”jagar” pengarna på marknaden! Detta mitt påstående behöver förklaras mer än vad som är gjort tidigare, har jag förstått. Ska försöka ge mig på en begriplig förklaring. För att kunna överleva i vår rådande ekonomi så måste vi, på något sätt, få in pengar i vars och …

2018 Läs mer »

2017

Januari 2017 Inlägg 26: Tillgång och efterfrågan Tillgång och efterfrågan, sägs vara marknadens ledord. Vilket naturligtvis stämmer. Men betyder detta förhållande, mellan tillgång och efterfrågan, att tillgången ska ägas privat? Jag menar, så som förhållandet ser ut idag så är ju ordningen på detta vis. Ska människors och därmed samhällenas efterfrågan kunna ”dirigeras” av privata ägarintressen, …

2017 Läs mer »

2016

Januari 2016 Kapitalägandeförhållandet Kapitalet investeras i fastigheter därför att värdestegringen på investerat kapital är högre än det skulle varit i ”producerande” investering! Vad menas? Jo jag menar att kapitalinvesteringar i ”jobbskapande” arbeten inte attraherar kapitalägare eftersom sådana investeringar riskerar att inte ge den avkastning som kapitalägaren förväntar sig. Kapitalet investeras då istället i redan befintligt …

2016 Läs mer »

2015

Januari 2015 Diskussionen 12 A: Grön ungdoms ordförande skriver i en debattartikel att han vill skifta från tillväxtkritik till konsumtionskritik. Antagligen en reaktion på den kritik Mp har fått den senaste tiden. Inget fel på det mesta han skriver, men han är väldigt okritisk till möjligheten att uppnå hållbar tillväxt. Han verkar tex inte ha så …

2015 Läs mer »

2014

Januari 2014 Diskussionen 5 A: I regel sägs ju nuförtiden att pengar främst skapas genom att banker ger ut lån. För att ge ut lån behöver de själva bara ha en liten del av vad det lånar ut, resten skapar de genom att trycka på lite    knappar i datorn. Ungefär så brukar det hela beskrivas.    Men …

2014 Läs mer »

2013

Januari 2013 Eller skall vi göra… Att kapitalismen är i full färd med att förgöra sig själv är väl alla medvetna om? Eller finns det fortfarande några tveksamma kvar? Ett råd! Om man använder hjärnan och tillsätter lite sunt förnuft så lär även dom mest tveksamma inse kapitalismens pågående förfall. Det sorgliga med detta förfall …

2013 Läs mer »

2012

41. Utbildning – kunskap  BEHÖVS KUNSKAP? Behövs kunskap för att inse hur våra samhällen skall kunna fungera på bästa sätt? Svaret på frågan blir ju ett rungande ja! För inte finns det väl någon som kan hävda att vi idag lever i paradiset? Vi har aldrig stått så nära avgrundens rand som vi gör nu, …

2012 Läs mer »

2011

27.”Du är förstörd!”  VEM ÄR DU? Du är förstörd av strukturen, på samma sätt som jag är förstörd av den. Ja men iaktag dig själv. Notera hur du tänker och agerar. Du babblar en massa smörja, så till slut så tror du dig själv. Du slår och skriker åt dina barn, som om dom inte …

2011 Läs mer »

2010

9.Klimatfrågan PROBLEM – ELLER INTE? Det finns olika åsikter när det gäller klimatfrågan. Till och med så kallade experter på klimatproblematiken är inte överrens. Men den övervägande delen av klimatexperterna hävdar att den nu pågående temperaturhöjningen av jorden har att göra med människans miljöfarliga utsläpp. Dock finns det experter som hävdar att temperaturhöjningen har naturliga …

2010 Läs mer »

2009

1.Strukturens orättvisa KÄNNETECKNANDE FÖR VÅRA ORÄTTVISA STRUKTURER Vad menas med strukturer, närmare bestämt samhällsstrukturer? Jo det är allt som finns i samhället. Samhället är utformat på ett speciellt sätt och i detta samhälle tänker och agerar vi människor utifrån denna speciella strukturella utformning. Den strukturella utformningen på ett samhälle kan skifta, mer eller mindre, från ett …

2009 Läs mer »

2008

Vi ser enbart män på gator och torg. Var finns alla kvinnor? Jo kvinnan är hänvisad till hemmets fyra väggar. Hennes plats är, som vi har sagt tidigare, att stå vid spisen och dessutom sköta barnen. Hennes arbete innanför hemmets väggar värderas till noll av marknaden. Hon fungerar i praktiken som en slav åt sin …

2008 Läs mer »